Undervisningsmateriale til Zam

15) Hvorfor og hvordan laver han træfigurer, og hvad forestiller de. Hvilken anden historie minder det dig om? (Er der andre steder i romanen, hvor de...

0 downloads 116 Views 77KB Size
Undervisningsmateriale til Zam 1)

Hvad synes du om titlen? Begrund din mening.

2)

Beskriv bogens omslag og forside – hvad synes du om den?

3)

Hvorfor tror du de små vignetter (små tegninger under hvert kapitelnummer af egern)

4)

Hvorfor tror du forfatteren vælger at indlede med et uddrag fra ”Den grimme ælling”?

5)

Lav et kort referat af romanen Zam.

6)

Giv kapitlerne overskrifter, som passer til indholdet.

7)

Brug berettermodellen på romanen.

8)

Lav en personkarakteristik af Zam (Både indre (egenskaber) og ydre (udseende).)

9)

Hvad er Zams drøm, og hvad gør han for at opnå det?

skifter mellem egern med og uden hud/pels?

10) Beskriv Oscar før og efter han bliver bidt. 11) Hvilke ligheder og forskelle er der mellem zombierne og menneskene? (Fx udseende, adfærd og job.)

12) Beskriv Zams familie og deres forhold til Zam. 13) Flere steder i teksten skifter den mellem Zams drøm og virkelighed – find eksempler i teksten.

14) Beskriv Zams forhold til Sofie – herunder en kort beskrivelse af Sofie. (Find eksempler på det i teksten.)

15) Hvorfor og hvordan laver han træfigurer, og hvad forestiller de. Hvilken anden historie minder det dig om? (Er der andre steder i romanen, hvor der henvises til den?)

16) Hvordan er Zams forhold til egernet? 17) Hvem er Blå Himmel? 18) Hvordan kan du drage paralleller til vores verden? Har du fx kendskab til andre, der kan føle noget lignende som Zam (forfulgt, anderledes, svært ved at føle sig hjemme både

hjemme og ude, gerne vil integreres/accepteres og til tider har det svært). Har du hørt om at man laver lejre til bestemte grupper i samfundet? Prøv evt. at tale med dine forældre om det.

19) Hvorfor vil Sofie have at Zam bider hende – og hvorfor gør han det ikke? 20) Hvordan slutter romanen? 21) Skriv hvordan du tror, fremtiden ser ud for Zam. 22) Hvad synes du om bogen? Hvor mange stjerner vil du give den ud af 5 og hvorfor? 23) Du skal kreere din egen zombie. Fyld en nylonstrømpe – derefter syr du ansigt og krop samt giver den tøj på. For inspiration se www.muubags.dk under voodoo-dukker.

Udarbejdet af Pia Gottlob Baumgarten