Told & Moms

DHL Express Denmark A/S Side 3 Told & Moms Fakta og tips til import-told & moms Godt at vide om told og moms Der er i alt 28 EU-lande, som er listet h...

0 downloads 145 Views 229KB Size
Told & Moms Fakta og tips til import-told & moms Fakta om told og moms Mange forsendelser bliver sendt til Danmark fra lande, hvor der skal betales told og moms, når forsendelsen indføres i Danmark. Her får du fakta og tips til import-told & moms.

Når du køber varer uden for EU Når du køber en vare i et land uden for EU, som har en værdi over 80 DKK., skal du betale moms og told af varen, told og moms af fragten og udlægsgebyr på 125 DKK inkl. moms.

Varens værdi (Hvor meget skal jeg betale?) Under 80 DKK. > 80 - 1.150 DKK. > Over 1.150 DKK. >

Du skal hverken betale moms, told eller udlægsgebyr. Du skal betale moms og udlægsgebyr Du skal betale moms, told og udlægsgebyr.

Toldsatser Told og moms udregnes efter varens værdi omregnet til DKK og tillagt eksterne fragtomkostninger. Klik og læs mere på SKAT om toldsatser.

Momssats Momsen er på 25 %. Den udregnes på baggrund af varens værdi, fragten og toldafgiften.

Told og moms af fragten Den eksterne fragt betaler man told og moms af, den interne del af fragten betaler man kun moms af.

Se næste side for eksempel på udregning ->

DHL Express Denmark A/S

Side 1

Told & Moms Fakta og tips til import-told & moms Eksempel Vare: Cowboybukser fra Kina – toldsats 12% Værdi: 1500 DKK - Fragtomkostning: 400 DKK - fordeling intern/ ekstern: 30/70% ( 120DKK /280 DKK) - Udlægsgebyr: 125 DKK inkl. moms. Told-udregning: Varens værdi + eksterne fragtomkostninger: (1500 + 280= 1780) x 12% = 213,60

Moms – udregning: Varens værdi + samlet fragtomkostning + toldafgiften: (1500 + 400 + 213 =2113) x 25% = 528,25 Opkrævning i alt: 213,60 + 528,25 + 100 = 841,85 DKK

Når du modtager gaver fra lande uden for EU: Hvis du modtager en gave fra et land uden for EU, gælder andre regler og satser, end hvis du køber en vare. Værdi: - Hvis gave har en værdi under 340 DKK., bliver der ikke pålagt afgifter. - Hvis gaven har en værdi mellem 340 DKK. og 1.150 DKK., skal der betales 25% moms og et udlægsgebyr på 125 DKK. inkl. moms. - Hvis gaven har en værdi på over 1.150 DKK., skal der betales 2,5% i told, 25% i moms og et udlægsgebyr på 125 DKK. inkl. moms. Afsender og modtager: Både afsender og modtager af gaven skal være privatpersoner og der må ikke være penge involveret mellem parterne. Hvis afsender eller modtager er en virksomhed, kan forsendelsen ikke fortoldes efter gave-reglerne. Eksempel på, hvordan told og moms bliver udregnet på gaver: Du har modtaget en gave til 1500 DKK fra Kina – afsender har betalt fragtomkostningerne. Udlægsgebyr: 125 DKK inkl. moms. Told-udregning: Varens værdi x 2,5 %: (1500 x2,5%) = 37,5 DKK Moms-udregning: Varens værdi + toldafgiften x 25 % : (1500 + 37,5 =1537,50) x 25% = 384,40 DKK Opkrævning i alt: 609,40 DKK DHL Express Denmark A/S

Side 2

Told & Moms Fakta og tips til import-told & moms Godt at vide om told og moms Der er i alt 28 EU-lande, som er listet herunder. Bemærk: undtagelserne er at betragte som lande udenfor EU, det vil sige de er toldpligtige. Alle lande der ikke findes på listen er ligeledes toldpligtige lande. LAND Belgien Bulgarien Croatien Cypern Danmark Estland Finland Frankrig Grækenland Holland Irland Italien Letland Litauen Luxembourg Malta Polen Portugal Rumænien Slovakiet Slovenien Spanien Ceuta, Melilla Storbritannien Sverige Tjekkiet Tyskland Ungarn Østrig

UNDTAGELSER

Nordcypern Færøerne og Grønland Ålandsøerne Martinique, Fransk Guyana, Guadeloupe, Réunion Bjerget Athos Aruba og De Nederlandske Antiller Livigno, Campione d'Italia, Luganosøens nationale farvand

Gran Canaria, Tenerife, Fuerteventura, Lanzarote, Gomo, Jersey, Guernsey, Alderney, Sark, Gibraltar

Helgoland , Området Büsingen

Andorra, San Marino og Vatikanstaten er ikke medlemmer af EU.

Så snart er forsendelse skal udenfor EU, er det vigtigt at afsender udfylder en faktura der følger forsendelsen (som vist på næste side).

DHL Express Denmark A/S

Side 3

Told & Moms Fakta og tips til import-told & moms Du kan generere din egen Faktura ”step by step” via vores hjemmeside på følgende link: http://www.dhl.dk/da/express/shipping /toldsupport/customs_paperwork/com mercial_invoice.html

Godt at vide om told og moms Hvornår skal jeg betale told og moms? Der skal betales told og moms på alle varekøb over 80 kr., der er foretaget uden for EU – også selvom det kun er til privat brug. Dette er bl.a. til for at opretholde samhandlen mellem EU-landene. Skal jeg betale told og moms for at få sendt mine private ejendele hjem? Der skal ikke betales told og moms af dine private ejendele, men der nogle betingelser der skal være opfyldt: -Du skal have ejet dine ejendele og benyttet dem i mindst seks (6) måneder. -Dine ejendele skal benyttes på samme måde, efter du er flyttet til Danmark. -Du skal have boet uden for EU i mindst 12 sammenhængende måneder. -Derudover skal du skrive meget tydeligtpå forsendelsesdokumenterne, dvs. både faktura og fragtbrev. at forsendelsen indeholder personlige ejendele. Fremgår det ikke af dokumenterne, at det er personlig ejendele, vil det blive fortoldet som et almindeligt varekøb. Læs mere om flyttegods og private ejendele på SKAT’s hjemmeside; http://www.skat.dk/SKAT.aspx?oId=1782213&vId=0 DHL Express Denmark A/S

Told & Moms Fakta og tips til import-told & moms Hvad sker der, hvis jeg nægter modtagelse på en forsendelse? Hvis modtager eller afsender ikke tilvejebringer dokumenter, så vi kan fortolde forsendelsen inden for en uge, bliver den sendt retur til destinationen, da DHL ellers får toldbøder fra SKAT. Du betaler ikke told og moms på forsendelsen, hvis du nægter at modtage den. Hvad er udlægsgebyr? Udlægsgebyr er et gebyr, som DHL opkræver, når man som privatperson får en forsendelse sendt hjem. DHL har lagt told og moms ud til SKAT, indtil vi får pengene hos modtageren af forsendelsen, og det er dét udlæg og administration, som gebyret dækker. Udlægsgebyret er på 125 DKK inkl. moms. Hvorfor ligger min pakke så lang tid i tolden? Din forsendelsen kan være forsinket i tolden af flere årsager. Forsendelsen kan være udtaget til kontrol af SKAT, hvilket betyder, at SKAT fysisk skal åbne pakken og kontrollere indholdet, inden den kan sendes videre, forsendelsen kan også være forsinket i tolden, fordi vi mangler oplysninger på forsendelsen, og så er vi nødt til at holde forsendelse tilbage, indtil vi har været i kontakt med modtager og har indhentet de manglende oplysninger, så vi kan indfortolde forsendelsen. Kan jeg få told og momsopkrævningen registeret, så det er en anden der betaler? Det er som hovedregel modtageren, der skal betale told, moms og andre udgifter forbundet med importen. Dog kan forsendelsen være sendt som DDP/DTP (delivery duty/taxes paid) til private modtagere, og så vil det være afsender, der er ansvarlig for told, moms og andre udgifter. Afsender skal have accepteret, at det er en DDP/DTP forsendelse og bestilt den som sådan ved afsendelse til dig i Danmark. Virksomheder kan ikke modtage forsendelser med både told og moms betalt af afsender. Virksomheden kan ønske at få betalt tolden af afsender og i det tilfælde vil DHL lægge ud for tolden og opkræve afsender for toldbeløbet mod et tillæg. Det skal igen aftales mellem afsender og modtager. Momsen skal virksomheden under alle omstændigheder betale til SKAT.” Kan jeg indbetale på forhånd, så der ikke skal betales kontant ved levering? Nej, det er desværre ikke muligt at indbetale på forhånd og vi har desværre heller ikke mulighed for at sende et girokort efterfølgende. Betaling skal foregå ved levering. Hvad betyder det, at jeg mangler importørregistering? Når et firma får en forsendelse hjem fra et ikke-EU-land, er det et krav fra SKAT, at firmaet er importørregisteret. Det er ikke nok at være momsregisteret. Er dit firma ikke importørregisteret, vil forsendelsen blive tilbageholdt, indtil firmaet har ladet sig importørregistre hos Erhvervs- og selskabsstyrelsen. Læs mere her.

Du kan læse mere om vores toldservices her. Har du yderligere spørgmål er du altid velkommen til at kontakte os. DHL Express Denmark A/S

Side 4