Stress og coping

-Arjas P, Luukkonen R, Riihimaki H, Vahtera J, Kirjonen J. Work stress and risk of cardiovascular mortality: prospective cohort study of industrial em...

0 downloads 40 Views 2MB Size
Stress og stresshåndtering Bobby Zachariae Professor, dr.med., cand.psych.

© 2013 B.Zachariae

 

    

Krav (stressorer) Indflydelse Forudsigelighed Anerkendelse Social støtte Følelsesmæssig kompetence Meningsfuldhed

Zachariae

2

Hvad er stress? Konsekvenser af stress?

Zachariae

3

Livet har altid været stressende. Evolutionen har rustet os til at reagere psykologisk og fysiologisk på stressorer, f.eks. vilde dyr og fjender: ”kamp-flugtreaktion” Vores livsbetingelser - herunder de ”stressorer” vi udsættes for - har ændret sig radikalt . Nogle af vores nedarvede stress-håndteringsmønstre er måske ikke længere optimale. Zachariae

4

Klassisk

Nyklassisk

Moderne

Arbejdstype

Industriarbejde

Omsorgsarbejde

Vidensarbejde

Stressorer

Ensformighed Højt tempo Lav indflydelse

Høj belastning Grænseløshed Følelsesmæssige krav Uendelige krav Konflikter Uforudsigelighed

Bason et al. 2003

Zachariae

5250.000 – 300.000 danskere lider af stress i alvorlig grad450.000 har stress-symptomer dagligtCa. hver fjerde sygemelding (ca. 35.000 sygemeldte per dag) skyldes stressWHO: Stress en af de væsentlige årsager til helbredsproblemer (2020) Nationale Forskningscenter for Arbejdsmiljø, Statens Institut for Folkesundhed, World Health Organisation Zachariae

6Stress er resultatet af oplevede krav og udfordringer, som vi føler os tvunget til at håndtere, og Hvor de interne og eksterne ressourcer vi oplever at have til rådighed er utilstrækkelige til at håndtere disse krav Ubalance mellem krav og ressourcer! Zachariae

7

Efter Cohen et al. 1995

Ydre krav, udfordringer, ændringer Fortolkning af krav og af egne evner til håndtering af disse krav

Oplevet stress

Ingen stress

Negative følelsesmæssige reaktioner

Fysiologiske eller adfærdsmæssige reaktioner

Risiko for fysisk sygdom Zachariae

Risiko for psykisk sygdom 8

STRESS OG PSYKISK OG FYSISK HELBRED

   

    

Psykisk udbrændthed (belastningsdepression) Ulykker, selvmord Hjerte-karsygdomme Kognitive forringelser Kroniske smertetilstande Infektionssygdomme Inflammation/autoimmune lidelser Forringet fertilitet ”Uforklarlige” – ”psykosomatiske” sygdomme Zachariae

9Følelsesmæssig udmattelse  Tab af følelsesmæssige ressourcer  manglende engagement i personlige relationer  vedvarende træthedDepersonalisering  Kynisme  Følelseskulde  Negative holdninger overfor andreNedsat præstationsevne  Negativt selvbillede  Slår ikke til i fht egne krav/forventninger  Hjælpeløshed/håbløshed Maslach, 1982 Zachariae

10

          

At arbejde med mennesker / i en hjælperrolle Særlige krav om at være empatisk/omsorgsfuld Når der er stor risiko for ”fiasko” Manglende mulighed for at kontrollere eller forudsige resultater af tiltag/handlinger Negative, urimelige reaktioner fra klienter / kunder Rolleusikkerhed, uklare grænser mht. ansvar Uklare forventninger Manglende feedback fra kolleger og ledelse Mestrings-strategi: vende problemerne indad Personlighed: pligtopfyldende Zachariae

11

ADFÆRD Immunsystem Hormonsystem Hjerte-karsystem

STRESS Zachariae

HELBRED 12

Zachariae

13

Stressorer

KRAV TAB ÆNDRING

Modificerende faktorer Eksempler:

?

Oplevet kontrol/indflydelse Sociale relationer Følelsesmæssig kompetence Meningsfuldhed

Zachariae

Konsekvens

Velbefindende Høj livskvalitet

Udbrændthed Stress Mistrivsel

14

Zachariae

15

Ikke-kontrollerbar stress har vist sig at medføre hæmmet immunforsvar og øget tumor-vækst Kontrollerbar stress er forbundet med aktiveret immunforsvar og hæmmet tumorvækst Visintainer et al. 1982, Shavit et al. 1985, Laudenslager et al. 1988,

Zachariae

16

KRAV

STOR

Lav belastning

Lav belastning

LILLE

Høj belastning (Høje krav – lav indflydelse) forbundet med LAVE2.2 gange højere HØJE dødelighed som følge af hjerte-karsygdom

Lav belastning

Høj belastning

INDFLYDELSE

Kivimaki M, Leino-Arjas P, Luukkonen R, Riihimaki H, Vahtera J, Kirjonen J. Work stress and risk of cardiovascular mortality: prospective cohort study of industrial employees. BMJ 2002; 325(7369):857.

Zachariae

17

Zachariae

18

Mænd

Kvinder

House, 1988

Zachariae

19

Lack of functional social support increases risk of mortality in coronary heart disease

Robert Zachariae

2010

Social støtte – en stress-buffer! 

Nedsat immunfunktion og øget sygelighed blandt personer, der tager sig af en pårørende med Alzheimers sygdom (Kiecolt-Glaser 1988-1996)Zachariae

Effekten modvirket af oplevet social støtte 21

     

 

Hvem kan du dybest set regne med vil lytte til dig, når du har brug for det? Hvem kan du dybest set regne med vil hjælpe dig i en krisesituation, selvom det vil være besværligt for dem? Hvem føler du dybest set er til at stole på, når du har brug for hjælp? Sammen med hvem, kan du fuldstændig være dig selv? Hvem føler du virkelig værdsætter dig som den person du er, på godt og ondt? Hvem kan du dybest set regne med vil støtte og trøste dig, når du er oprevet over noget? Hvem kan dybest set du regne med, uanset hvad du har gjort? Hvem kan du stole på vil være fuldstændig ærlige overfor dig, når det gælder? Zachariae

22

HØJ

Lav belastning

Lav belastning

LAV

ANERKENDELSE BELØNNING

Lav indsats-belønning balance forbundet INDSATS LAV højere dødelighed HØJ med 2.4 gange som følge af hjerte-karsygdom

Lav belastning

Høj belastning

Kivimaki M, Leino-Arjas P, Luukkonen R, Riihimaki H, Vahtera J, Kirjonen J. Work stress and risk of cardiovascular mortality: prospective cohort study of industrial employees. BMJ 2002; 325(7369):857.

Zachariae

23

Zachariae

24

Følelsesudtryk og helbred? ”I never show my feelings, I just grow a tumor” `Manhattan’,1979.

Zachariae

25Evne til at identificere følelser  Hvilke følelser oplever jeg?Evne til at fortolke og forstå følelser  Hvorfor har jeg disse følelser?Evne til at udtrykke følelser  Evne til at sætte ord på følelser og udtrykke dem på en

passende måde overfor andre 

Åbenhed i omgivelserne  Villighed i omgivelserne til at lytte, forstå og tale om

vores følelser Zachariae-Jensen-Johansen, 2011 Zachariae

26

Zachariae

27

  

Mennesker søger mening og sammenhæng i deres situation – og deres evne til at skabe mening har betydning for deres evne til at håndtere livets udfordringer Konstruktion af historier er en naturlig menneskelig proces, som hjælper os med forstå vores oplevelser og os selv. Struktur og mening gør de følelsesmæssige reaktioner mere håndterbare Negative følelser hænger delvis sammen med mangel på struktur og sammenhæng Organisationen/gruppen: Den positive historie ”om os” fremmer meningsfuldhed og beskytter mod stress Gergen & Gergen, 1987; 1988; Zachariae, 2008 Zachariae

28

 Antonovsky (1987):

 Life as managable  Comprehensible  Meaningful

Zachariae

29

STRESSORER krav, udfordringer trusler

Oplevet kontrol Social støtte Gensidighed/anerkendelse Følelsesmæssig kompetence Meningsfuldhed

Zachariae

31

Kontrol Mening Anerkendelse Social støtte Mening Kontrol

Mening Mening Social støtte Mening Zachariae

32

Viden og begreber Individuelle checklister og øvelser

Gruppe-øvelser Stress-samtalen

CD: Visualiseringsøvelser

www.rosinante.dk Zachariae

33

Zachariae

34