SPROG OG KOMMUNIKATION

Ide fra Bloomfield & Vertes (2008): More People, More Math. Sten, saks, papir Største tal Mindste tal Tættest på 1 Tættest på 0,5 Matematik i marts, 2...

0 downloads 34 Views 425KB Size
SPROG OG KOMMUNIKATION Mellemtrin og udskoling Heidi Kristiansen

Matematik i marts, 2018

1

Sessionens fokus ■ Hvordan får en samtale i matematikundervisningen kvalitet, så eleverne har mulighed for at lære? ■ Hvad kendetegner opgaver og aktiviteter, der giver noget at tale om? ■ Hvordan kan skriftlig og mundtlig kommunikation understøtte hinanden? ■ 'Never Say Anyting a Kid Can Say!' - er det vigtigt? Kan det lade sig gøre? Matematik i marts, 2018

2

En lille øvelse – 8 eller 9 personer i en gruppe ■ Kan I inddele jer i mindre grupper, så summen af jeres tal bliver ■ 9?

■ 12? ■ 15?

Matematik i marts, 2018

3

Der skal være noget at tale om ■ Hvis målet er dyb matematisk forståelse, peger forskning på problemløsning som kerneaktiviteten – ikke et supplement til den øvrige undervisning. ■ Det kræver ikke særlige ”specielle problemer”, men at tillade, at de problemer, eleverne undervises i, får lov til at være problemer. ■ Der er noget at tale om, når det gør en forskel at tale sammen. ■ ‘Matematikord’ fører ikke automatisk til læring. Matematik i marts, 2018

4

Reinhart, S. C. (2000): Never Say Anything a Kid Can Say! I: MATHEMATICS TEACHING IN THE MIDDLE SCHOOL, VOL5, NO.8, April, s. 478-481. https://www.georgiastandards.org/resources/Online%20High%20School%20Math%20Training%20Mat Matematik i marts, 2018 5 erials/Math-I-Session-5-Never-Say-Anything-a-Kid-Can-Say-Article.pdf

At få et spørgsmål i stedet for en forklaring ■ At få et spørgsmål, der giver mulighed for at tænke og erfare i stedet for at få et forklaring. ■ Men hvilket spørgsmål?

Matematik i marts, 2018

6

Sprog og ræsonnementer ■ På hvor mange måder kan I folde papiret?

Matematik i marts, 2018

7

Hvem lærer? ■ Læreren taler/forklarer, og eleven lytter ■ Eleven taler/forklarer, og læreren lytter

Matematik i marts, 2018

8

Gode spørgsmål ■ efterspørger mere end et facit eller reproduktion af en færdighed ■ opmuntrer eleverne til at tænke eller forklare sin tænkning og ræsonnementer ■ kræver tid og tålmodighed til at vente på respons ■ har ikke til formål at ‘straffe’ eller ‘gøre flov’

Matematik i marts, 2018

9

En opgave ■ Adam skal rykke til stol 1 med færrest mulige ryk. Han må kun rykke lodret og vandret til en stol ved siden af. ■ Strategi?

■ Færrest mulige ryk – hvor mange? ■ Hvad hvis der var 2 x 2 stole? ■ 4 x 4 stole?

■ 5 x 5 stole? ■ 3 x 4 stole? Ide fra Bloomfield & Vertes (2008): More People, More Math.

Sten, saks, papir ■ Største tal ■ Mindste tal

■ Tættest på 1 ■ Tættest på 0,5

Matematik i marts, 2018

11

Sten, saks, papir ■ Største tal ■ Mindste tal

■ Flest 10’ere ■ Flest 1’ere

Matematik i marts, 2018

12

‘Lav indgangstærskel’ Matematiske aktiviteter med ‘lav indgangstærskel’ og ‘højt til loftet’

Eleverne skal have mulighed for at vise, hvad de kan (frem for hvad de ikke kan). Matematik i marts, 2018

http://nrich.maths.org/7701

13

Hvor skal tallene stå på ‘urskiven’? ■ 1 – 2 – 3 – 4 – 5 – 6 – 7 – 8 – 9 – 10 – 11 – 12

Matematik i marts, 2018

14

Altid, aldrig eller nogle gange? Summen af to lige tal er et lige tal.

Summen af to ulige tal Summen af et lige tal er et ulige tal. og et ulige tal er et lige tal.

Hvis du ganger med et Hvis du gange med et ulige tal, bliver lige tal, bliver resultatet ulige. resultatet lige.

Hvis du fordobler et tal, bliver resultatet et lige tal.

Når du ganger et tal med sig selv, bliver resultatet lige.

Summen af tre på hinanden følgende tal er et lige tal.

4 går op i summen af fire lige tal.

Matematik i marts, 2018

15

Hvordan får vi eleverne til at fortsætte med at tænke? ■ Hvad nu, hvis …

■ Hvad nu, hvis ikke … ■ Hvordan kan du være sikker på, at … ■ Hvorfor virkede din metode? ■ Virker din metode altid? ■ Er der nogen, der har andre forslag?

Matematik i marts, 2018

16

Hvordan får vi eleverne til at fortsætte med at tænke? ■ Er der nogen, der har et spørgsmål til Sofies metode?

■ Er der nogen, der vil bygge videre på det, Kasper har sagt? ■ Prøv at bruge Amalies strategi. ■ Simone, har du nogle kommentarer til det, Mads lige har sagt?

■ Er det, Katrine sagde, forskelligt fra, hvad Line sagde? ■ Er der nogen, der kan forklare, hvad Sebastians sagde? ■ Hvordan mon Jonas har tænkt?

■ Hvad har vi nu forstået, som vi ikke forstod før?

Matematik i marts, 2018

17