Sprog og Hjerne

LEKTION 11: Sprog & Hjerne Litteratur: Pinker ... (the Wada-test) Î ’sprogløshed’. ... * tale * gestik...

0 downloads 131 Views 721KB Size
Ken Ramshøj Christensen

Sprogpsykologi

28.11.2002

LEKTION 11: Sprog & Hjerne Litteratur: Pinker (1994) The Language Instinct, kapitel 10: Language Organs and Grammar Genes.

Ken Ramshøj Christensen

Sprogpsykologi

28.11.2002

Sprogområdet: Pinker (1994) The perisylvian region = the language area

Lateralisering De centrale aspekter af sprogevnen er lokaliseret i venstre hjernehalvdel. • Bedøvelse af venstre hjernehalvdel (the Wada-test) Î ’sprogløshed’. (jf. Bishop 1988, Calvin & Ojemann 1994: kap. 3) •

Skade i venstre hjernehalvdel Î afasi.

Paradis (1998): Studier af tosprogede afatikere: • Venstre: Implicit sproglig viden. •

Højre: involveret i de pragmatiske aspekter af sprogbrug.Hos både et- og flersprogede ligger sproget i sprogområdet omkring den venstre perisylviske region.

Deacon (1997):

Bishop (1988) • Skade i højre hemisfære-homologen til “sprogområdet” medfører aprosodi – manglende intonation (herunder følelsesmæssig intonation). Corballis (1991): • Venstre: Generativitet (generativ analytisk cognition; kategorier, komponenter, struktur). • Højre: Holistisk kognition. Grodzinsky (2000): • Thus, the evidence is that this side of the brain [i.e. the right side] has an important role in communication but makes no syntactic contribution to language use. Side 1 af 5

Pinker (1999):

Rules Regelmæssig bøjning. Agrammatism

Words Uregelmæssig bøjning. Anomia, naming disorders

Deacon (1997)

Syntagmatiske relationer

Paradigmatiske relationer

Damasio (1992):

Brocas afasi (BA 44,45)

Wernickes afasi (BA post. 22)

Global afasi

Global afasi

Transcortikalsk motorisk afasi (BA 9, 44, 45, 46) * flydende + forståelse + repetition

Transcortikalsk sensorisk afasi (BA 21, 22, 37, 39, 40) + flydende * forståelse + repetition Conduction aphasia ((i) supramarginal gyrus BA 40 eller (ii) primær auditor. BA 41 & 42) + parafasi (ordombytning) * “naming” + flydende + forståelse * repetition Pure Anomia (angular gyrus) Side 2 af 5

Ken Ramshøj Christensen

Sprogpsykologi

28.11.2002

Stromswold et al. (1996)

Syntaktisk kompleksitet Sætningsindlejring

Grodzinsky (2000)

(Brocas område!) “Θ-chains” Syntaktisk struktur

(Wernickes område!)

Hendler (in press)

Syntaktisk transformation

Syntaktisk argument struktur

Pinker (1999)

(Neural degenerering, alderssygdomme) Parkinsons sygdom Alzheimers sygdom + besvær m. initiere bevægelse + hukommelsessvigt * grammatiske regler * ”naming” * regelmæssig bøjning * uregelmæssig bøjning

Ken Ramshøj Christensen

Sprogpsykologi

28.11.2002

Huntingtons sygdom + besvær m. undertrykke bevægelse + ”overapplication” af regler

Genetik (grammatisk) SLI (kromosom 7 SPCH1)

<>

Williams syndrome (kromosom 7 SPCH1)

Problemer:

’Problemer’:

regelmæssig bøjning (alternativ strategi) syntaktisk flytning

overgeneraliserer regelmæssig bøjning

sært ordforråd (slightly off target) Damasio (1992):

(jf. agrammatisme)

Akinesia:

besvær med at initiere bevægelse, jf. Parkinsons

Stumhed:

Burde måske hedde ”akommunikatisme”, jf. Autisme Mangel på vilje til at kommunikere: * tale * gestik * ansigtsudtryk

Side 3 af 5

(jf. anomia)

Side 4 af 5

Ken Ramshøj Christensen

Sprogpsykologi

28.11.2002

Referencer Bishop, Dorothy (1988) Language development after focal brain damage, in Bishop, Dorothy & Kay Mogford (eds.) Language development in exceptional circumstances, Hove: Psychology Press Ltd., s. 203-219. Calvin, William H. & George A. Ojemann (1994) Conversations with Neil’s Brain, Reading MA: Addison-Wesley. Corballis, Michael C. (1991) The Lopsided Ape. Evolution of the Generative Mind, Oxford: Oxford University Press. Damasio, Antonio R. (1992) Aphasia. The New England Journal of Medicine 326, 8, 531-539 Deacon, Terrence (1997) The Symbolic Species. The Co-evolution of Language and the Human Brain. London: Penguin Books. Grodzinsky, Yosef (2000) The neurology of syntax: language use without Broca’s area. Behavioral and Brain Sciences 23 (1): 1-71. Hendler, Talma, Itamar Kahn, Dafna Ben-Bashat & Yosef Grodzinsky (in press) The Neural Reality of Transformations: Evidence from fMRI. Psychological Science Paradis, Michel (1998) Language and Communication in Multilinguals, in Stemmer, B. & H.A. Whitaker (Eds.) Handbook of Neurolinguistics, New York: Academic Press. Pinker, Steven (1994) The Language Instinct, London: Penguin. Pinker, Steven (1999) Words and Rules. The Ingredients of Language, New York: Basic Books. Stromswold, Karin, David Caplan, Nathaniel Alpert, and Scott Rauch (1996) Localization of syntactic comprehension by positron emission tomography. Brain and Language 52, 452473.

Side 5 af 5