Sedationsstrategi, bilag

Score Betegnelse Beskrivelse +4 Aggressiv Åbenlyst aggressiv, voldelig, umiddelbar fare for personalet +3 Meget agiteret Trække i eller fjerner tube(r...

0 downloads 109 Views 220KB Size
Sedationsstrategi, bilag

Alkohol abstinens scoring

2

Delirium screening

3

Sedations-scorings redskaber

4

RAMSAY sedationscore

4

Richmond Agitation Sedation Scale (RASS)

5

Smerte-scoringsværktøjer

6

Numerisk Rang Skala (NRS)

6

Visuel Analog Skala (VAS)

6

Verbal Rangskala (VRS)

6

Smerteskalaer baseret på observation/adfærd

7

Behavioral Pain Scale (BPS)

7

Critical–Care Pain Observation Tool (CPOT)

8

Vejledende farmakokinetik, opioider

9

Alkohol abstinens scoring Patient label

Startdato: Hyppighed for kontrol: Revurderes ved:

Dato Kl. Sved: Ingen svedtendens Lokal perlende sved Universel perlende sved Tremor: Inger tremor Let tremor af OE Kraftig tremor af OE og krop Motorisk uro: Ingen motorisk uro I bevægelse og/eller anspændt Konstant i bevægelse Puls: Mindre end 90/minut 90-110/ minut Mere end 110/minut Temperatur: Under 37,3 grader 37,3 – 38,0 grader Over 38,0 grader Hallucinationer: Ingen hallucinationer Periodiske hallucinationer Konstante hallucinationer Bevidsthedeniveau: Helt klar og orienteret – sikkert orienteret i egne data Ikke orienteret i tid og sted – usikkert orienteret i egne data Desorienteret i tid, sted og egne data Sum: Fenemaldosis mg/ Risoliddosis mg Kumuleret fenemaldosis mg/ Kumuleret Risoliddosis mg Signatur

0 1 2 0 1 2 0 1 2 0 1 2 0 2 4 0 2 4 0 2 4

Skema nr.:

Delirium screening CAM-ICU består af 2 trin. I første trin vurderes sedationsniveauet og i det andet, bestående af 4 del-elementer, vurderes forekomsten af delir. For praktisk gennemførelse: se CAM-ICU score (aktivt) Trin 1: Sedationsniveauet vurderes: RASS: +4 +3 +2 +1 0 -1 -2 -3 -4 -5

Åbenlyst aggressiv:, voldelig, umiddelbar fare for personalet. Trække i eller fjerner tube(r) eller katetre, aggressiv. Hyppige bevægelser uden formål, modarbejder respiratoren. Urolig men bevægelserne ikke aggressive. Patienten skal være nærværende, ikke blot have åbne øjne. Ikke helt vågen, men kan holde sig vågen på verbal opfordring (>10 sekunder) (der er øjenåbning og øjenkontakt) Kortvarigt vågen på verbal opfordring (<10 sekunder, -der er øjenkontakt) Bevægelser eller øjenåbning på verbal opfordring (der ingen øjenkontakt) Ingen respons på verbal opfordring, men bevægelse eller øjenåbning på fysisk stimulation Ingen respons på verbal eller fysisk stimulation.

Ved RASS -5 til -4 indstilles vurderingen og udsættes til senere. Hvis RASS er -3 til +4 fortsættes til trin 2.

Trin 2:

Element 1: Akut opståede mentale ændringer eller et svingende forløb og Element 2: Uopmærksomhed og

Element 3: Uorganiseret tankegang

ELLER

= DELIRIUM

Element 4: Ændret bevidsthedsniveau

SEDATIONS-SCORINGS REDSKABER:

Score

RAMSAY sedationscore Beskrivelse

1

Patienten er nervøs, agiteret og/eller urolig

2

Patienten er samarbejdsvillig, orienteret og rolig

3

Patienten reagerer kun på tiltale

4

Patienten udviser klart respons på let glabella stimulation eller stimulation med høj lyd

5

Patienten udviser sløvt respons på let glabella stimulation eller stimulation med høj lyd

6

Patienten udviser intet respons

Richmond Agitation Sedation Scale (RASS) Score

Betegnelse

+4

Aggressiv

+3

Meget agiteret

+2

Agiteret

Hyppige bevægelser uden formål, modarbejder respiratoren

+1

Rastløs

Urolig men bevægelserne ikke aggressive

0

Nærværende og rolig Døsig

-1 -2 -3 -4 -5

Beskrivelse Åbenlyst aggressiv, voldelig, umiddelbar fare for personalet Trække i eller fjerner tube(r) eller katetre, aggressiv

Patienten skal være nærværende, ikke blot have åbne øjne

Ikke helt vågen, men kan holde sig vågen på verbal opfordring (>10 sekunder) (der er øjenåbning og øjenkontakt) Let Kortvarigt vågen på verbal opfordring (<10 sekunder) bevidsthedspåvirket (der er øjenkontakt) Moderat Bevægelser eller øjenåbning på verbal opfordring (der ingen bevidsthedspåvirket øjenkontakt) Dybt Ingen respons på verbal opfordring, men bevægelse eller bevidsthedspåvirket øjenåbning på fysisk stimulation Komatøs Ingen respons på verbal eller fysisk stimulation

Smerte-scoringsværktøjer: Numerisk Rang Skala (NRS) Ingen smerte

Værst tænkelige t

Visuel Analog Skala (VAS) En numerisk rang skala i form af en 100 mm lang streg på et stykke papir. Patienten angiver sin smerte ved at sætte et mærke på stregen, VAS scores ved at måle længden i mm fra ingen smerte til patientens mærke.

Verbal Rangskala (VRS) En fempunkts VRS kan se således ud: Ingen smerter Lette smerter Moderate smerter Svære smerter Uudholdelige smerter

Smerteskalaer baseret på observation/adfærd Denne type smerteskalaer anvendes til den sederede ikke kommunikerende patient.

Behavioral Pain Scale (BPS) Indikator Ansigtsudtryk

Overekstremiteter

Kompliance med respirator

Beskrivelse

Score

Afslappet Let anspændt Meget anspændt Grimmasseren Ingen bevægelse Delvist flexeret Helt flekteret inkl. flexion af fingre Vedvarende flexion Tolererer bevægelser

1 2 3 4 1 2 3 4 1

Hoster, men tolererer ventilation i den overvejende del af tiden Patienten modarbejder Utilstrækkelig ventilation pga dårlig kompliance

2 3 4

Critical–Care Pain Observation Tool (CPOT) Indikator Ansigtsudtryk

Bevægelser

Tension ved passiv bevægelse af ekstremiteter

Kompliance med respirator (intubererede) eller Vokalisering (ekstuberede)

Total

Beskrivelse

Score

Afslappet anspændt Grimasserende med lukkede øjne Bevæger sig ikke Beskyttende bevægelser, søger opmærksomhed Rastløs, agiteret Normal tonus

0 1 2

Øget tonus/rigiditet Meget anspændt/rigid God tolerance

1 2 0

Hoster men tolererer Modarbejder

1 2

Normal stemmeførring eller tavs Sukker, stønner Græder, hulker

0

0 1 2 0

1 2 0-8

Vejledende farmakokinetik, opioider: Ækvipotente Begyndende Maximal Virknings- Døgndækkende doser virkning. virkning varighed dosering (mg) (min) Morfin • Parenteralt 10 mg

15-20 min30 mg

20-30 min

30 mg

60-90 min

20 mg

20-30 min

Dynamisk ækvipotens* Dynamisk ækvipotens* 1 mg 0,1 mg 0,01 mg

10-20 min

• •

Peroralt, alm. Peroralt, depot Rectalt

Metadon • parenteralt •

peroralt

Alfentanil i.v. Fentanyl Sufentanil Remifentanil i.v.

n/a

20-30 min 0,5-1 min 1-2 min Få min

45-60 min 60-100 min 200-300 min 60-75 min 30-60 min 60-90 min 2 min 4-5 min 12-15 min Få min

3 timer

10 mg x 6-7

4 timer

30 mg x 6

8-14 timer 4 timer

90 mg x 2 20 mg x 6

3 timer

10 mg x 7-8

4(8)* timer 0,5 timer <30 min < 30 min

20 mg x 3**

ultrakort

infusion

infusion infusion

* Ækvianalgetiske tabeller underestimerer metadons potens. Metadons potens øges i forhold til morfin ved højere doseringer; - såkaldt dynamisk ækvipotens). ** Virkningsvarighed ved kronisk behandling.