Publikation - Skatter og afgifter 2001

Personbeskatningen 91 Tabel 5.6 1995 1996 1997 1998 1999 1 000 personer Taxable population 5 251 5 275 5 295 5 314 5 330 Population of Denmark, end of...

0 downloads 129 Views 65KB Size
Personbeskatningen 91

Tabel 5.6

1995

1996

1997

1998

1999

5 314 4 570

Taxable population 5 330 Population of Denmark, end of year 4 581 Of whom subject to assessment

1 000 personer

5 251 4 559

5 275 4 559

5 295 4 562 mio. kr.

626 672 634 864 -8 192 -32 608 26 533 567 531

657 771 670 458 -12 687 -29 204 27 417 601 150

677 818 698 373 -20 555 -29 465 27 639 620 714

700 703 729 198 -28 495 -28 172 28 747 643 784

733 135 762 615 -29 480 -27 717 29 513 675 905

Advance assessed incomes Personal income A-income Other personal income Capital income Income deductions Taxable income

236 350 214 602 12 284 1 501 7 853 - 310 420

241 443 218 525 13 254 1 660 8 254 - 263 13

245 246 221 134 13 485 1 459 9 422 - 254 ·

247 681 222 904 13 598 1 917 9 504 - 242 ·

261 274 235 627 14 318 2 173 9 423 - 267 ·

Provisional taxes Total A-tax (incl. section 68 payments) B-tax Share tax Voluntary payments Section 55 refunds Duty on cancelled pension contracts

4 964 · 751 588

5 220 · 850 602

4 945 · 950 601

4 284 · 1 261 591

4 105 · 1 424 576

597 700

617 991

635 372

659 603

124 935 124 935

128 730 128 730

129 930 129 930

133 678 133 678

472 765 472 765

489 261 489 261

505 442 505 442

525 925 525 925

Finally assessed incomes 689 116 Taxable income Income tax reliefs 137 560 For central government tax 137 560 For local government tax Net taxable income 551 556 For central government tax 551 556 For local government tax

230 348 79 783 · 3 030 · 61 181 7 964 7 406 3 350 41 495 100 116 840 2 391 2 373

234 100 75 525 · · · 58 432 8 264 8 692 3 415 45 188 103 772 549 2 853 2 798

237 218 69 672 · · · 50 328 10 666 8 595 3 506 48 315 109 106 · 3 303 3 316

239 546 62 034 · · · 41 870 11 275 8 850 3 676 52 254 114 271 · 3 617 3 694

252 846 66 337 · · · 41 130 13 213 11 893 3 906 55 182 120 038 · 3 123 4 260

31 147

37 973

45 561

48 056

·

·

·

5 861

Underpaid tax from previous years, etc. Underpaid tax from previous years Dividend tax reliefs Retained profits paid Administrative allowance

Final taxes Total Central government tax (state tax) Ordinary income tax, 22 per cent 6 per cent tax 12 per cent tax Ordinary income tax, lower limit Additional income tax, intermidiate limit Additional income tax, upper limit Church tax County tax Municipal tax Wealth tax Corporation tax Share tax

50 313 Labour market contributions 6 209 Speical pension-scheme savings

92 Personbeskatningen Tabel 5.6 (fortsat)

Skatteydernes indkomster og skatter Taxpayers incomes and taxes (continued) 1990

1991

1992

1993

1994

mio. kr.

I. 1. 1.1 1.2 2.

Slutopgørelsen Beregnet overskydende skat÷restskat Beregnet overskydende skat Beregnet restskat Reguleret overskydende skat÷reguleret retskat (inkl. godtgørelse, tillæg og morarente) 2.1 Reguleret overskydende skat til udbetaling 2.2 Reguleret restskat mv. til opkrævning 2.2.1 Til opkrævning via forskudssystemet 2.2.2 Til opkrævning via slutsystemet

4 557 12 145 7 588

3 143 11 463 8 320

2 260 11 419 9 159

3 395 12 394 8 999

2 619 11 489 8 870

3 696 12 393 8 697 4 373 4 324

2 203 11 716 9 513 4 992 4 521

1 234 11 671 10 437 5 329 5 108

2 416 12 692 10 276 4 974 5 302

1 616 11 761 10 145 5 225 4 920

2 472 1 468 564

2 385 1 568 558

2 466 1 492 525

2 594 1 521 424

2 379 2 432 58

964 994 40

1 000 personer

3.1 3.2 3.3

Antal skatteydere med overskydende skat mv. Antal skatteydere med restskat mv. Antal skatteydere uden overskydende skat/restskat

J. 1. 1.1 1.2

Særlig indkomstskat Særlig indkomstskat i alt Til opkrævning Til udbetaling

2 348 1 621 530 mio. kr.

2 887 2 817 100

2 363 2 382 52

1 790 1 817 38

Personbeskatningen 93

Tabel 5.6

1995

1996

1997

1998

1999

mio. kr.

2 377 10 825 8 448

3 575 11 264 7 689

4 634 11 963 7 329

5 703 12 894 7 191

1 337 11 065 9 728 4 950 4 778

2 654 11 520 8 866 4 289 4 577

3 843 12 259 8 416 4 110 4 306

5 075 13 144 8 069 3 747 4 322

2 619 1 540 400

2 734 1 441 384

Results of final assessments 6 323 Tax overpayment minus underpayment 13 618 Tax overpayment 7 295 Tax underpayment Tax overpayment minus underpayment (after set-offs 5 861 and incl. interest, etc.) 13 917 Tax overpayment etc. for refunding 8 056 Tax underpayment etc. for collection 3 820 For collection with provisional tax 4 236 For collection separately

1 000 personer

2 747 1 450 365

2 860 1 354 356

2 918 Taxpayers with overpayment 1 316 Taxpayers with underpayment 347 Taxpayers without over- or underpayment

mio. kr.

1 240 1 256 20

· · ·

· · ·

· · ·

Special income tax · Total · Special income tax, for collection · Special income tax, for refunding

94 Personbeskatningen Tabel 5.7

Skatteydere fordelt efter størrelsen af deres overskydende skat mv. i indkomståret 1999 Taxpayers analysend by size of tax overpayment (incl. interest added) 1999 Antal personer

Overskydende skat mv.

1 000 personer

mio. kr.

1100 101 - 1 000 1 001 - 5 000 5 001 - 14 552 14 553 - 25 000 25 001 - 50 000 50 001 - 75 000 75 001 - 100 000 Over 100 000

223 815 1 173 523 106 55 13 4 6

8 394 2 996 4 301 1 977 1 857 770 402 1 212

I alt

2 918

13 917

Beløbsinterval kr.

TRANSLATION - Heading, Column 1: number of persons (thousands); 2: tax overpayment (millions kr.). - Front Column: size of tax overpayment; Total.

Tabel 5.8

Skatteydere fordelt efter størrelsen af deres restskat mv. i indkomståret 1999 Taxpayers analysend by size of tax underpayment (incl. interest added) 1999

Beløbsinterval kr. 1100 101 - 1 000 1 001 - 5 000 5 001 - 14 552 14 553 - 25 000 25 001 - 50 000 50 001 - 75 000 75 001 - 100 000 Over 100 000 I alt TRANSLATION - Heading, Column 1: number of persons (thousands); 2: tax underpayment (millions kr.). - Front Column: size of tax underpayment; Total.

Antal personer

Overskydende skat mv.

1 000 personer

mio. kr.

375 255 387 190 50 34 11 5 9

3 125 980 1 615 937 1 165 656 447 2 128

1 316

8 056

Personbeskatningen 95

Tabel 5.9

Indkomster og fradrag ved slutligningen Incomes and deductions 1997

1998

1999

mia. kr.

1. Personlig indkomst A-indkomst Overskud af egen virksomhed Udenlandsk indkomst Indkomst som medarbejdende ægtefælle Pensionsordninger Arbejdsmarkedsbidrag Midlertidig pensionsopsparing Øvrig personlig indkomst

694,5 709,7 35,0 3,2 3,1 - 16,7 - 45,4 · 5,6

719,4 739,9 36,8 3,9 2,8 - 16,5 - 47,8 - 5,8 6,1

748,7 769,6 36,7 4,4 2,6 - 14,7 - 50,1 - 6,2 6,4

Personal income A-income Surplus on self-employment Foreign income Income as assisting spouse Pension scheme Labour market contributions Temporary pension scheme savings Other personal income

2. Kapitalindkomst Renteindtægter Renteudgifter Overskud af egen bolig Skibsanparter Udenlandsk kapitalindkomst Kapitalindkomst af egen virksomhed Øvrig kapitalindkomst

- 29,1 13,6 - 61,3 13,4 0,0 0,1 1,0 4,1

- 29,1 13,4 - 63,6 15,0 0,6 0,1 1,5 3,9

- 27,1 11,6 - 63,3 17,1 0,2 0,1 1,7 5,5

Capital income Interest received Interest paid Surplus on owner-occupied dwelling Shares in a ship Foreign capital income Capital income on self-employment Other capital income

30,5 18,2 6,5 2,2 0,6 3,0

31,6 18,8 6,9 2,2 0,6 3,1

33,6 20,4 7,4 2,3 0,5 3,0

0,2

0,7

635,1

659,4

7,5

8,0

7. Beregningsfradrag

129,4

133,0

136,9 Income tax reliefs

8. Udskrivningsgrundlag (5÷7)

505,7

526,4

552,0 Net taxable income

3. Ligningsmæssige fradrag Arbejdsløshedsforsikring Befordringsfradrag Underholdsbidrag Øvrige lønmodtagerudgifter Andre fradrag 4. Overført underskud 5. Skattepligtig indkomst (1+2÷3+4) 6.

Aktieindkomst1

Income deductions Unemployment insurance Mileage allowance Alimony, maintenance Other compensation of employees Other deductions

0,9 Deficit carried forward 688,9 Taxable income 9,4 Share income

1 000 personer

Antal skattepligtige 1

Aktieindkomst ud over bundgrænsebeløb.

4 562

4 570

4 581 Taxpayers

96 Personbeskatningen Tabel 5.10

Indkomster, fradrag og skatter fordelt efter den personlige indkomsts størrelse i indkomståret 1999 Incomes, deductions and taxes, by size of personal income in the fiscal year 1999 Negativ0 kr.

119 999 kr.

20 00039 999 kr.

40 00059 999 kr.

60 00079 999 kr.

80 00099 999 kr.

100 000124 999 kr.

125 000149 999 kr.

325

455

434

400

1 000 personer

A. Antal skattepligtige

105

203

108

143 mio. kr.

B. Gennemsnitlig indkomst- og fradragsbeløb Personlig indkomst Kapitalindkomst Ligningsmæssige fradrag Skattepligtig indkomst C. Gnsnt. arbejdsmarkedsbidrag D. Gennemsnitlig skattebeløb Statsskat Amts- og kommuneskat Kirkeskat Virksomhedsskat Indkomstskat i alt Aktieskat Personskat i alt

-18 354 4 183 984 - 15 155

8 333 1 571 275 9 629

28 905 1 354 652 29 607

50 451 1 235 1 040 50 646

71 084 1 133 942 71 275

92 842 1 728 1 267 93 303

111 923 - 360 3 245 108 318

137 408 - 4 040 6 584 126 784

476

692

1 906

1 761

1 403

1 787

3 115

5 946

899 2 041 28 1 081 4 049 3 347 7 396

214 414 10 508 1 146 249 1 395

453 1 426 34 373 2 286 307 2 593

1 700 6 310 141 337 8 488 427 8 915

3 032 12 520 307 144 16 003 179 16 182

4 687 19 481 469 152 24 789 169 24 958

5 808 24 113 542 220 30 683 180 30 863

7 215 29 892 699 288 38 094 213 38 307

pct.

E. Fradrag, skattepligtig indkomst og skatter i pct. af personlig indkomst: Kapitalindkomst Ligningsmæssige fradrag Skattepligtig indkomst Arbejdsmarkedsbidrag Indkomstskat i alt Personskat i alt F. Indkomstgruppens procentvise andel af: Samtlige personer Samlede personlige indkomster Samlede kapitalindkomster Samlede ligningsmæssige fradrag Samlede skattepligtige indkomster Samlede arbejdsmarkedsbidrag Samlede indkomstskatter Samlede personskatter

- 22,8 - 5,4 82,6 - 2,6 - 22,1 - 40,3

18,9 3,3 115,6 8,3 13,8 16,7

4,7 2,3 102,4 6,6 7,9 9,0

2,4 2,1 100,4 3,5 16,8 17,7

1,6 1,3 100,3 2,0 22,5 22,8

1,9 1,4 100,5 1,9 26,7 26,9

- 0,3 2,9 96,8 2,8 27,4 27,6

- 2,9 4,8 92,3 4,3 27,7 27,9

2,4 - 0,3 - 1,6 0,3 - 0,2 0,1 0,2 0,3

4,6 0,2 - 1,2 0,2 0,3 0,3 0,1 0,1

2,4 0,4 - 0,5 0,2 0,5 0,4 0,1 0,1

3,2 1,0 - 0,6 0,4 1,1 0,4 0,5 0,5

7,4 3,1 - 1,3 0,9 3,4 0,8 2,1 2,1

10,4 5,7 - 2,9 1,7 6,3 1,5 4,6 4,6

9,9 6,6 0,6 4,2 6,9 2,4 5,4 5,4

9,1 7,4 5,9 7,9 7,5 4,3 6,2 6,2

Anm. Opgørelserne omfatter samtlige skattepligtige, der har været fuldt skattepligtige hele året. I den personlige indkomst indgår underskud af egen virksomhed og fradrag for medarbejdende ægtefælle som negativ indkomst, mens underskud af egen bolig er betragtet som negativ kapitalindkomst. I tabellen er den skattepligtige indkomst beregnet som den personlige indkomst plus kapitalindkomst minus ligningsmæssige fradrag. For gruppen af skattepligtige

med en personlig indkomst, der er negativ eller 0, bliver de fleste procentberegninger ikke meningsfulde, hvorfor de er udeladt i tabellen. Gruppens indkomst- og fradragsbeløb indgår derimod fuldt ud i totalbeløbene, hvilket - ud over afrundingsdifferencer - forklarer, at procentsummerne ikke overalt udgør de anførte 100.

Personbeskatningen 97

Tabel 5.10

150 000174 999 kr.

175 000199 999 kr.

200 000249 999 kr.

250 000299 999 kr.

300 000499 999 kr.

500 000- 1 mio. kr. 999 999 og derover kr

I alt

1 000 personer

362

409

678

369

342

60

7

4 400 Taxpayers

mio. kr.

167 980 - 6 224 7 548 154 208

Avarage incomes and deductions Personal income Capital income Income deductions Taxable income

162 770 - 7 064 10 132 145 574

187 494 - 9 881 12 334 165 279

223 200 - 12 891 12 413 197 896

271 014 - 16 070 13 494 241 450

364 371 - 18 167 14 373 331 831

630 387 - 13 553 13 286 603 548

1599 529 68 454 12 083 1 655 900

12 000

15 700

20 364

25 566

34 249

59 236

137 538

12 690 Labour market contributions

9 293 35 881 860 393 46 427 246 46 673

12 083 42 206 1 012 316 55 617 198 55 815

16 652 52 391 1 223 780 71 046 309 71 355

25 412 65 934 1 480 1 734 94 560 805 95 365

50 794 93 744 1 935 1 507 147 980 2 136 150 116

125 225 176 627 3 316 5 607 310 775 12 536 323 311

387 540 471 518 8 520 24 563 892 141 75 890 968 031

14 860 39 234 881 701 55 676 785 56 461

Avarage taxes Central government tax (State tax) County and municipal tax Church tax Corporation tax Income taxes, total Share tax Personal taxes, total

pct.

- 4,3 6,2 89,4 7,4 28,5 28,7

8,2 8,0 9,3 11,0 7,8 7,8 6,9 6,8

- 5,3 6,6 88,2 8,4 29,7 29,8

9,3 10,4 14,8 15,2 10,0 11,5 9,3 9,2

- 5,8 5,6 88,7 9,1 31,8 32,0

15,4 20,5 32,0 25,4 19,8 24,8 19,7 19,5

- 5,9 5,0 89,1 9,4 34,9 35,2

8,4 13,5 21,6 15,0 13,1 16,9 14,2 14,2

- 5,0 3,9 91,1 9,4 40,6 41,2

7,8 16,8 22,7 14,8 16,7 21,0 20,6 20,6

- 2,1 2,1 95,7 9,4 49,3 51,3

1,4 5,1 3,0 2,4 5,4 6,4 7,6 7,8

4,3 0,8 103,5 8,6 55,8 60,5

0,1 1,4 - 1,6 0,2 1,6 1,6 2,4 2,6

- 3,7 4,5 91,8 7,6 33,1 33,6

Deductions, income and taxes as percentage of personal income: Capital income Income deductions Taxable income Labour market contributions Income taxes, total Personal taxes, total

100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0

The income group's percentage share of: All persons All personal income All capital income All income deductions All taxable incomes All labour market contributions All income taxes All personal taxes

98 Personbeskatningen Tabel 5.11

Indkomster, fradrag og skatter fordelt på socio-økonomiske grupper i indkomståret 1999 Incomes, deductions and taxes, by socio-economic groups in the income year 1999 Selvstændige i Landbrug

Industri Handelssamt og servicebygge- og virkanlægssomhed virksomhed

1

2

I alt (inkl. uoplyst erhverv)

3

4

Medarbejdende ægtefælle

Topledere

På højeste niveau

5

6

7

17

72

316

1 000 personer

A. Antal skattepligtige

43

31

122

212 mio. kr.

B. Gennemsnitlig indkomst- og fradragsbeløb Personlig indkomst Kapitalindkomst Ligningsmæssige fradrag Skattepligtig indkomst

109 321 16 752 8 440 117 633

210 403 - 10 575 6 742 193 086

225 764 - 7 429 7 462 210 873

194 269 - 2 203 6 983 185 083

120 243 - 634 3 945 115 664

416 788 - 15 644 11 785 389 359

305 177 - 15 057 13 963 276 157

C. Gnsnt. arbejdsmarkedsbidrag

12 584

21 664

22 601

19 508

11 953

41 601

29 995

D. Gennemsnitlig skattebeløb Statsskat Amts- og kommuneskat Kirkeskat Virksomhedsskat Indkomstskat i alt Aktieskat Personskat i alt

14 824 35 250 1 038 9 755 60 867 3 837 64 704

24 129 53 033 1 333 16 307 94 802 3 851 98 653

29 895 57 830 1 215 15 554 104 494 3 018 107 512

25 145 51 085 1 169 13 684 91 083 3 289 94 372

6 305 24 510 657 0 31 472 74 31 546

68 247 111 912 2 316 503 182 978 14 509 197 487

37 755 76 801 1 480 163 116 199 1 344 117 543

pct.

E. Fradrag, skattepligtig indkomst og skatter i pct. af personlig indkomst: Kapitalindkomst Ligningsmæssige fradrag Skattepligtig indkomst Arbejdsmarkedsbidrag Indkomstskat i alt Personskat i alt F. Indkomstgruppens procentvise andel af: Samtlige personer Samlede personlige indkomster Samlede kapitalindkomster Samlede ligningsmæssige fradrag Samlede skattepligtige indkomster Samlede arbejdsmarkedsbidrag Samlede indkomstskatter Samlede personskatter

15,3 7,7 107,6 11,5 55,7 59,2

- 5,0 3,2 91,8 10,3 45,1 46,9

- 3,3 3,3 93,4 10,0 46,3 47,6

- 1,1 3,6 95,3 10,0 46,9 48,6

- 0,5 3,3 96,2 9,9 26,2 26,2

- 3,8 2,8 93,4 10,0 43,9 47,4

- 4,9 4,6 90,5 9,8 38,1 38,5

1,0 0,6 - 2,6 0,8 0,8 1,0 1,1 1,1

0,7 0,9 1,2 0,6 0,9 1,2 1,2 1,2

2,8 3,7 3,3 2,7 3,8 4,9 5,2 5,3

4,8 5,6 1,7 4,5 5,8 7,4 7,9 8,1

0,4 0,3 0,0 0,2 0,3 0,4 0,2 0,2

1,6 4,1 4,1 2,6 4,2 5,4 5,4 5,8

7,2 13,1 17,4 13,3 12,9 17,0 15,0 15,0

Anm. Se anmærkningen til tabel 5.10. De skattepligtiges indplacering i de socio-økonomiske grupper er sket på baggrund af Danmarks Statistiks arbejdsklassifikationsmodul, som det fo-

relå i efteråret 1998. Ved senere opgørelser vil oplysningerne være forbedret.

Personbeskatningen 99

Tabel 5.11

Lønmodtagere På mellemniveau

På grundniveau

Andre lønmodtagere

Uden nærmere angivelse

8

9

10

11

Lønmodtagere i alt

Pensionister

Øvrige ude af erhverv

I alt

12

13

14

15

2 335

1 092

744

1 000 personer

410

1 153

238

145

4 400 Taxpayers

mio. kr.

247 529 - 15 118 12 440 219 971

197 291 - 12 556 12 823 171 912

184 060 - 10 921 11 166 161 973

175 974 - 7 575 7 244 161 155

224 872 - 12 965 12 363 199 544

114 078 4 061 872 117 267

62 059 - 1 437 2 474 58 148

23 996

18 739

17 001

15 979

21 549

267

1 191

24 574 59 012 1 280 52 84 918 511 85 429

14 798 44 251 1 067 33 60 149 230 60 379

12 917 41 211 966 15 55 109 56 55 165

15 035 40 721 875 88 56 719 1 626 58 345

21 107 52 824 1 177 70 75 178 942 76 120

7 699 27 159 648 10 35 516 341 35 857

3 019 11 240 217 14 14 490 246 14 736

167 980 - 6 224 7 548 154 208

Avarage incomes and deductions Personal income Capital income Income deductions Taxable income

12 690 Labour market contributions 14 860 39 234 881 701 55 676 785 56 461

Avarage taxes Central government tax (State tax) County and municipal tax Church tax Corporation tax Income taxes, total Share tax Personal taxes, total

pct.

- 6,1 5,0 88,9 9,7 34,3 34,5

9,3 13,7 22,6 15,4 13,3 17,6 14,2 14,1

- 6,4 6,5 87,1 9,5 30,5 30,6

26,2 20,8 52,9 44,5 29,2 38,7 28,3 28,0

- 5,9 6,1 88,0 9,2 29,9 30,0

5,4 5,9 9,5 8,0 5,7 7,2 5,4 5,3

- 4,3 4,1 91,6 9,1 32,2 33,2

3,3 3,5 4,0 3,2 3,4 4,1 3,4 3,4

- 5,8 5,5 88,7 9,6 33,4 33,9

53,1 71,0 110,6 86,9 68,7 90,1 71,7 71,6

TRANSLATION - Heading, socio-economic groups; 1-4: self-employed persons; 1: in agriculture; 2: in manufactoring or construction; 3: in distributive or service trades, 4: total incl. industry not stated; 5: assisting spouses; 6: managing directors; 7: upper level salaried employees; 8: intermidiate level salaried em-

3,6 0,8 102,8 0,2 31,1 31,4

24,8 16,9 - 16,2 2,9 18,9 0,5 15,8 15,8

- 2,3 4,0 93,7 1,9 23,3 23,7

16,9 6,2 3,9 5,5 6,4 1,6 4,4 4,4

- 3,7 4,5 91,8 7,6 33,1 33,6

Deductions, income and taxes as percentage of personal income: Capital income Income deductions Taxable income Labour market contributions Income taxes, total Personal taxes, total

100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0

The income group's percentage share of: All persons All personal income All capital income All income deductions All taxable incomes All labour market contributions All income taxes All personal taxes

ployees; 9: lower level saleried employees 10: other salaried employees; 11: employees, not futher specified; 12: employees, total 13: pensioners; 14: other persons not economically active; 15: all groups.

100 Personbeskatningen Tabel 5.12

Slutskatter 1999 fordelt på kommuner (slutligningskommuner) Final taxes 1999, by municipalities

Kommune nr. Kommunens navn

Antal skattepligtige personer

Skattepligtig indkomst

1

2

Arbejdsmarkedsbidrag

Bundskat

Mellemskat

Topskat

3

4

5

6

Statsskat

mio. kr.

landet1

4 464 875

733 070,5

56 460,9

41 170,3

13 208,7

11 901,4

København Frederiksberg

458 903 8 433

67 272,5 15 223,5

5 154,9 1 182,3

4 010,0 945,4

1 198,6 360,5

1 008,3 430,3

73 3 997 539

11,2 650 574,5

0,9 50 123,7

0,7 36 214,9

0,2 11 649,6

0,1 10 462,8

Hele 101 147

Hele landet ekskl. København og Frederiksberg1 165 151 153 155 157 159 161 163 167 169 183 171 173 175 181 185 187 189

Københavns Amt Albertslund Ballerup Brøndby Dragør Gentofte Gladsaxe Glostrup Herlev Hvidovre Høje Taastrup Ishøj Ledøje-Smørum Lyngby-Taarbæk Rødovre Søllerød Tårnby Vallensbæk Værløse

521 809 23 842 38 171 28 516 10 938 60 209 52 517 17 463 22 844 41 578 37 974 16 898 8 263 44 652 31 046 27 646 34 111 10 157 14 984

88 547,6 3 734,5 6 417,2 4 344,0 2 142,6 13 770,0 8 733,9 2 890,4 3 674,4 6 515,2 6 171,9 2 556,5 1 628,7 8 832,0 4 919,4 6 631,5 555,9 1 905,3 3 124,2

7 610,6 318,4 531,6 334,6 187,8 1 093,7 692,5 234,2 291,0 528,4 545,0 224,2 132,2 673,4 384,4 522,3 466,3 178,2 272,4

5 808,3 226,1 393,3 260,6 135,2 891,0 534,7 176,3 222,8 393,5 375,6 153,0 103,3 557,9 297,3 431,5 337,8 118,6 199,8

2 238,0 72,6 133,3 76,8 58,4 439,3 183,4 57,0 71,7 122,7 129,7 48,2 45,4 237,0 91,8 221,8 111,4 47,5 90,0

2 588,2 61,4 108,3 61,7 67,6 696,2 172,1 47,9 64,4 85,9 114,0 37,6 46,6 315,6 68,2 385,6 91,4 48,6 115,1

201 205 207 208 209 211 213 215 217 219 221 223 225 227 229 231 233 235 237

Frederiksborg Amt Allerød Birkerød Farum Fredensborg-Humlebæk Frederikssund Frederiksværk Græsted-Gilleleje Helsinge Helsingør Hillerød Hundested Hørsholm Jægerspris Karlebo Skibby Skævinge Slangerup Stenløse Ølstykke

309 798 18 686 18 112 15 165 16 678 14 908 17 171 17 754 15 861 52 355 30 809 8 198 20 975 7 979 16 102 5 527 4 458 6 809 10 644 11 607

54 320,2 3 724,0 3 783,6 2 929,9 3 066,4 2 505,5 2 503,8 2 668,0 2 565,0 8 356,7 5 387,3 1 193,2 4 929,1 1 202,7 2 829,6 820,6 686,9 1 140,2 1 998,8 2 028,9

4 748,2 349,6 321,0 259,7 269,8 218,6 211,8 230,0 232,4 680,5 468,5 97,9 408,0 103,5 254,8 74,1 67,3 109,1 189,5 202,1

3 358,9 235,8 241,7 185,3 191,6 153,5 148,2 159,8 155,9 506,8 333,3 70,4 318,7 71,7 175,2 49,0 41,3 69,8 125,3 125,6

1 334,3 105,4 111,2 78,8 81,6 55,2 44,5 53,9 57,2 180,1 130,6 21,5 161,2 23,7 71,0 16,1 14,4 26,3 52,0 49,6

1 498,3 131,8 158,8 102,3 100,5 48,3 27,0 47,3 54,8 173,9 129,0 13,9 271,6 17,6 82,5 12,1 10,5 22,3 50,8 43,3

251 253 255 257 259

Roskilde Amt Bramsnæs Greve Gundsø Hvalsø Køge

193 187 7 592 39 553 11 952 6 050 32 442

32 887,8 1 222,8 6 961,5 2 136,8 999,1 5 154,4

2 997,7 114,3 649,3 205,0 96,8 447,4

2 019,4 74,1 431,1 132,5 61,0 311,4

767,9 27,4 170,1 54,5 23,2 104,7

771,5 23,1 185,5 58,2 19,5 85,9

Anm. Tabellen er opgjort ekskl. den særskilte dødsbobeskatning og øvrige manuelt beregnede slutskatter. Forskellen mellem summen af de enkelte skatter og slutskatter er ufordelt kildeskat. 1 Inkl. 73 skattepligtige på Christiansø, der falder uden for den kommunale inddeling. Disse skattepligtiges slutskat udgør i alt 1,1 mio. kr.

TRANSLATION - Heading, Column 1: number of taxable persons; 2: taxable income; 3: labour market contributions; 4-7: central government tax; 4: ordinary income tax, lower limit; 5: additional income tax, intermidiate limit; 6: additional income tax, upper limit; 7: total; 8: municipal tax; 9: county tax; 10: church tax; 11: corporation tax; 12: dividend tax; 13: final tax.

Personbeskatningen 101

Tabel 5.12

Kommuneskat

Amtskommune skat

Kirkeskat

Virksomhedsskat

Aktieskat

8

9

10

11

12

I alt 7

Slutskat i alt (7-12) Kommune 13 nr.

mio. kr.

66 280,4

119 373,4

55 112,4

3 995,7

3 122,7

4 263,4

252 533,4

6 216,9 1 736,2

16 495,9 3 681,9

390,2 73,8

305,7 44,9

113,9 64,4

221,8 90,1

23 760,7 5 693,5

1,0 58 327,3

0,1 99 195,6

0,0 54 648,4

0,0 3 645,1

0,0 2 944,4

0,0 3 951,5

1,1 223 079,2

10 634,5 360,1 634,9 399,1 261,2 2 026,5 890,2 281,2 358,9 602,1 619,3 238,8 195,3 1 110,5 457,3 1 038,9 540,6 214,7 404,9

15 818,6 606,2 1 150,2 703,0 381,9 2 368,7 1 482,4 474,4 599,8 1 136,3 1 003,3 410,7 290,0 1 502,0 846,2 1 106,9 886,4 318,7 551,5

8 574,3 337,3 585,7 387,3 199,7 1 303,2 787,4 260,5 329,7 577,1 559,1 227,9 154,0 825,2 434,9 638,6 493,8 176,3 296,6

371,3 15,0 27,1 20,8 9,3 41,0 39,3 10,3 16,7 27,1 31,0 11,0 6,9 31,1 20,8 22,3 22,6 6,6 12,4

386,5 5,1 12,2 5,2 10,3 126,5 21,5 5,3 6,3 12,7 14,7 3,7 8,7 42,8 9,1 71,2 8,7 5,0 17,5

953,0 12,7 11,0 8,9 14,7 362,4 33,1 6,6 9,7 13,8 14,7 2,9 7,7 127,1 8,3 277,1 9,1 9,5 23,7

36 751,7 1 336,9 2 421,8 1 525,0 877,4 6 230,3 3 255,0 1 038,6 1 321,7 2 370,1 2 242,9 895,4 662,7 3 640,0 1 777,0 3 156,9 1 962,2 731,1 1 306,7

165 151 153 155 157 159 161 163 167 169 183 171 173 175 181 185 187 189

6 191,5 473,0 511,7 366,4 373,7 257,0 219,7 261,0 267,9 860,8 592,9 105,8 751,5 113,0 328,7 77,2 66,2 118,4 228,1 218,5

9 067,0 622,9 640,1 466,8 519,3 427,3 427,3 418,4 417,9 1 423,9 943,4 197,2 739,8 204,3 464,5 137,8 114,2 196,6 358,6 346,7

5 089,9 358,1 365,3 278,9 289,5 232,8 226,5 242,9 236,8 765,6 505,5 107,1 482,2 109,5 265,9 74,9 63,1 105,3 189,5 190,5

250,8 15,6 11,2 12,8 11,4 14,0 12,8 13,9 14,2 42,7 24,8 6,2 17,9 6,9 10,6 6,3 4,4 6,8 9,4 8,9

247,4 16,1 16,1 12,7 15,1 8,0 8,9 13,7 11,1 31,0 19,1 2,6 58,5 4,9 7,6 4,3 2,9 4,6 6,3 3,9

505,8 25,3 46,5 18,0 62,1 14,8 3,2 13,4 10,2 71,6 39,3 9,3 117,5 6,2 34,2 3,2 2,3 8,3 13,4 7,0

21 361,4 1 511,4 1 591,3 1 156,0 1 271,7 954,2 898,8 964,2 958,7 3 197,1 2 125,7 428,3 2 168,3 445,0 1 112,0 303,9 253,3 440,2 805,5 775,8

201 205 207 208 209 211 213 215 217 219 221 223 225 227 229 231 233 235 237

3 558,8 124,6 786,7 245,2 103,7 502,0

5 402,8 206,4 1 113,8 355,9 171,7 870,2

3 045,5 112,2 647,5 198,8 92,1 472,1

190,0 7,6 32,1 10,8 6,0 32,5

143,5 5,7 33,8 8,6 3,0 18,0

152,0 3,9 30,7 7,2 1,8 15,6

12 497,6 460,5 2 645,8 826,9 378,5 1 911,3

251 253 255 257 259

101 147

102 Personbeskatningen Tabel 5.12 (fortsat)

Slutskatter 1999 fordelt på kommuner (slutligningskommuner) Final taxes 1999, by municipalities (continued)

Kommune nr. Kommunens navn

Antal skattepligtige personer

Skattepligtig indkomst

1

2

Arbejdsmarkedsbidrag

Bundskat

Mellemskat

Topskat

3

4

5

6

Statsskat

mio. kr.

261 263 265 267 269 271

Lejre Ramsø Roskilde Skovbo Solrød Vallø

7 092 7 450 44 784 11 233 16 481 8 558

1 282,2 1 250,2 7 704,8 1 828,5 2 983,9 1 363,6

123,0 124,9 645,6 177,8 289,1 124,5

79,7 76,7 473,7 111,4 185,5 82,3

32,9 30,0 174,5 42,6 78,4 29,6

37,9 28,4 175,8 41,2 87,6 28,4

301 303 305 307 309 311 313 315 317 319 321 323 325 327 329 331 333 335 337 339 341 343 345

Vestsjællands Amt Bjergsted Dianalund Dragsholm Fuglebjerg Gørlev Hashøj Haslev Holbæk Hvidebæk Høng Jernløse Kalundborg Korsør Nykøbing-Rørvig Ringsted Skælskør Slagelse Sorø Stenlille Svinninge Tornved Trundholm Tølløse

248 947 6 611 5 975 11 609 5 449 5 329 5 239 11 809 28 547 4 502 6 871 4 607 16 603 17 097 6 622 24 491 9 793 30 851 12 509 4 460 5 314 7 253 9 809 7 597

35 930,4 901,9 820,2 1 572,1 716,6 727,9 733,9 1 742,4 4 302,2 631,7 949,8 671,4 2 543,5 2 398,3 922,6 3 708,8 1 376,2 4 460,1 1 916,6 625,7 758,0 1 016,8 1 298,1 1 135,6

2 960,3 72,4 65,8 129,1 59,3 56,5 65,4 152,9 360,2 54,3 80,1 62,5 203,4 180,2 63,5 322,4 108,9 349,9 163,3 55,4 66,9 85,4 98,1 104,4

2 123,3 52,6 47,8 92,0 41,6 42,4 43,0 103,9 257,5 37,1 55,5 39,9 152,1 139,6 54,1 221,9 80,5 263,0 114,9 36,7 44,7 59,6 75,2 67,7

642,0 14,8 12,8 25,7 11,6 11,7 12,7 34,1 84,5 10,9 16,6 12,9 48,1 37,6 14,4 71,7 23,0 76,1 38,7 11,3 13,2 17,2 19,6 22,8

459,9 9,5 6,8 15,5 6,9 7,8 7,7 23,6 69,2 6,4 12,2 9,1 41,2 21,9 10,3 51,1 15,3 60,2 31,6 7,3 8,4 9,1 11,8 17,0

351 353 355 357 359 361 363 365 367 369 371 373 375 377 379 381 383 385 387 389 391 393 395 397

Storstrøms Amt Fakse Fladså Holeby Holmegaard Højreby Langebæk Maribo Møn Nakskov Nykøbing Falster Nysted Næstved Nørre Alslev Præstø Ravnsborg Rudbjerg Rødby Rønnede Sakskøbing Stevns Stubbekøbing Suså Sydfalster Vordingborg

222 718 10 458 6 089 3 614 5 639 3 519 5 221 9 697 10 084 13 473 22 010 4 717 40 220 8 151 6 348 5 018 3 106 5 875 5 646 8 093 9 460 5 913 6 667 6 345 17 355

30 719,2 1 473,6 876,6 457,2 842,6 440,6 705,0 1 310,3 1 301,4 1 720,6 3 058,5 604,2 5 918,6 1 051,8 883,2 611,0 392,0 761,3 841,8 1 035,5 1 361,0 760,2 956,6 878,0 2 477,6

2 374,5 122,7 78,4 32,5 76,7 30,9 57,1 92,8 93,1 110,0 227,1 42,7 475,9 81,9 70,2 37,8 25,2 51,1 78,2 75,3 114,4 54,9 85,1 66,8 193,7

1 790,8 86,8 51,8 26,1 50,3 24,9 40,8 75,8 74,5 97,6 178,2 34,4 350,5 60,2 51,9 34,2 22,2 43,5 50,1 59,2 80,4 43,5 56,6 51,4 145,9

489,3 25,8 16,7 5,7 16,0 5,5 10,7 18,7 18,1 21,2 47,2 8,1 104,8 14,7 15,3 6,7 4,8 9,7 16,8 13,8 24,7 10,5 17,4 14,2 42,2

345,5 16,8 13,3 3,1 10,8 3,1 6,6 12,4 11,8 13,1 35,6 5,3 81,0 8,5 12,3 4,0 3,3 5,4 12,0 8,6 18,4 6,5 11,7 11,8 30,1