moms, told og afgifter

Helpdesk – moms, told og afgifter Oplæg til “teaser” Helpdesken kan hjælpe dig med at få afklaring på dagligdagens moms -, told og afgiftsmæssige prob...

0 downloads 91 Views 146KB Size
Ernst & Young P/S Gyngemose Parkvej 50 2860 Søborg Tel: +45 35872222 Fax: +45 35872220 www.ey.com/dk

Helpdesk – moms, told og afgifter Oplæg til “teaser” Helpdesken kan hjælpe dig med at få afklaring på dagligdagens moms-, told og afgiftsmæssige problemstillinger og kan også vejlede i nye regler og love. Helpdesken er en gratis og uforpligtende service for medlemmer af DI Handel og giver adgang til nogle af Danmarks mest erfarne specialister inden for moms, told og afgifter. Helpdesken besvarer generelle forespørgsler inden for moms, told og afgifter, som din virksomhed måtte have. Spørgsmål kan f.eks. omhandle:  

  

Afklaring og vejledning i forbindelse med nye regler Opgørelser, afstemning og rapportering o Hvor ofte skal vi lave momsafstemning – månedligt, kvartalsvist eller halvårligt? o Hvad skal angives i de forskellige rubrikker i momsangivelsen? o Hvad skal angives til Intrastat EU-salg uden moms? Optimering af afgiftstilsvar Er der betalt for meget i elafgift eller andre afgifter og kan der evt. søges noget tilbage? Handel med udlandet – varer og ydelser o Hvem er betalingspligtig? o Skal der moms på fakturaen? o Hvor er leveringsstedet?

Hvis en forespørgsel kræver nærmere afklaring af faktiske forhold eller yderligere juridiske undersøgelser – eller af andre årsager ikke kan eller bør behandles generelt, vil dette blive oplyst. I sådanne situationer er der mulighed for at indgå nærmere drøftelse af sagen ud fra individuelt aftalte vilkår.

Ernst & Young er en af verdens førende rådgivere inden for assurance, tax, transaction og advisory services og målet er at gøre en forskel for virksomheder og markeder samt samfundet som helhed. 

A member firm of Ernst & Young Global Limited