Lösningar KRYSSET Special 1301

Lösningar KRYSSET Special 1301 1 Schlagerdags 2 Vår första etta 4 En blågul seger 6 Det här ser väl inte så bra ut 3 Svängande 60-talet...

26 downloads 950 Views 785KB Size
Lösningar KRYSSET Special 1301 1 Schlagerdags t r a knyts i l halsen omger san t a marino saknar novis a n flod i samlar östra världstyskg elit land var sos fokles t a g a l bör ej egg l ö vara läggs boll e g på håller ihop g f g skymmer i s sikten r t i a m blir packad r u w r l skrev animai a len torkar lasso s n avkomma ä t t har ej alltid förankring i verkligheten

katolskt liturgiskt plagg

är kiltar ger bilder

s k r i v b o r d s p r o d u k t e r

bör utvecklas

flyter i underjorden gripa

ser ner på andra varm dryck

stirra var andrés segovia

kör till! låtsas bara

fransk filmare hatta

t v a t t e t h e l i e n har sin slutegen a tröja v giltigt l i d r e s e e d i f m a t i harrys kompis r o n sådde split e r i göpa l s t språk i o k konstv e v bildligt g a uttryck t e r a n k o oste kryp o r r m o kan det från a r a grillen l i n g

persontrafik

s p r i o i n c n n antik hjärtetest e k g hälsning s t e r s t i k a r n o a e g n rengör n j a masort t n a energi o r o n r o n s s l s o m a l sägs sätta bin ur spel ö n a vara är mad r l a v å t r å b r a g t träd r s rymde organ g i n d e r n a d s a t t a n a t nyhetskanal grafikergöra

på tal om

höga i massiv

a u p r k o kan jury vinnare p är sagans ior en å verk , kanske konstnärligt

backe går runt livet

han- kvastterar plats stockar epifys

v ö r f a t sprider k a värme r goja b k a b u falla s får dra r a m e l a s d o b l k a r a r d e g o b e v a p a l r fett s t e skär i r s k t o s a r varuhus p a förr e gå upp

afghancentrum gammal vana

rigida hypotetisk byggsten

oväsen postbefordras

iris utdelades förr

dras runt i härledning

skimrande sten styrs från muskat

gör smärta donaubiflod

besöker nog gärna bokmal

brist på engagemang

har gått under

kampsport hörs på auktion

jäser det i

lågt läge

utan tillsyn känner ängslig

stenhög ger nytt

kavat gås ronder i

stridande små enheter byte

v g t a r e a s o r hus blir l stärkt v i l a 157 l l k r å l o m m a övert e tappa lämna t r å g k a d e tillö s e tabaka r r å t ö l t e s å r l a t a

leder trappa? steg i skalan

är det är inte sjungsom är räkna ande för pudelns attmed? sig själv kärna

e s s h e utan uppen håll credo t efter det att i s e l uthus l i ropet t

kämpa firar med olga

vittra bör man stek

islänningars gångart

håller byxorna uppe?

arbetsobenägna

n o l l o r

kanske fartfylld på scen

kroppsdel gör man i kör

d o a r

de mäts från greenwich

Ä1070POC

komma överens

s m å g n o l a n d e

s a m s a s

chockerad den håller aktiv uppe

å n g a n

man från mora

mellan siri och essen titel

kanske kan ses från trampolin

s v a n h o p pm d a r s r t o u p för r förvaring virke e i t räddad u d i

som cornelis agda kallar

far fram bakåt kan man fara på

a l p e r

hög i lek

k u n g

gå på måfå kan verifiera

kan ses i florens ses gärna i tryck

kufiska heter en bluesclaes

som bean och tati den ses på glid

smälta bergarter period

hålls spanande gnagetlaget

den har flera i rad bara

det kan verka smittande

gryt och lyor glöd

som musketörerna

lastplats

norpa

förtjänsten kortare dagar

r a berättelse n skurades på k många t a gör hål i plåten

årligen återkommande gåvor

biten av det hårda täcket rotera

han tvätta gillar grönt

t v e g b e t h a kastade bort r fiskdel f i solo a e n e a n

hemlös misse som ett rinnande manvatten slukerskorna släpa skriver protokoll

å

s r e k o r v e a t l e r s a u r s e

handlar om vad man tycker om

tog hand om

anhålla

har drag äggrund

vissen oceanerna

skvalat ljud i skogen

den ersatte liren tyckt

bock i kanten kyla

v a m p a r n a

i s a s kan ha stift lågt i poker du-form

d i e g m o n t t

aretha franklinmusik blåsinstrument

förstå anti

förr danskt län bibeldel

hörseln och synen

gör ont brunnnen rest

tecken i skyn operasången

lesotho sova som ett barn

vid årtal med domini

undersökning öarmé

grunden till en får man calzone ingen organ lön för

b k o m a n är r delutanstil k fråne slagen a n s p s exakt p hörs i kören d o a klok v a n i g t erkänsla s har a ren t marskis v s k ä t e g r e n o n t a n d segertecken v i l i v kan man r ö d lanka som en ros o s spets n b i l a n e k möss g n a reden

n j u r a r

gräsplätt damrocken

exemplar nyhetsbyrå

ingen röta kadaver

har man banan kungligt säte

på bil från brasilien sallad

överflödiga jobbersättning

bostad att satsa på stjärnan

den hör till tidningen avslår

f i ä n l k a n ö d k a a n i s t a i ö l k n o a g n t a i l l o l i n e r r a

i n d o n e s i e r n

långt ifrån lyckosamt

inte ens ett par tåten

en kungaöppnade pandora skarsgård namn

att kan skräp reta göra i korg aptiten honung gör intrigmakaren ränker bör vara slagkraftiga

öformation

s p a m används ej formellt

m a t o s

b i r o l l

a s t d e o l l l d a a n

delstat i australien ej synliga

gör gourmand kråset

nät av farbara leder riktning efter tillägg anger mängd

kan farten med foten

verb k hjälps a s m r ö l e r m j v i e frukvig tade kingar r

grek med högtflygande planer

musikerfamilj skivbolag

tiofotad simmare helgonbild

slang för polis kiribati

dryck norsk dagstidning

erövra

k kortspel sådana är avvikande

gör det katt i talesätt rist

nordisk i norr

s a m e k u l jätte och metall t j u r

a g e r a r

r k o s t i s y t e b r o b r a n a d l s k a t r a g l

ytbeläggning

kan glädja sömmerska med tur

kolla

husmanskost

är generande tystnad

irritera grundämne

kan ses i kurorts namn

gör försiktig dansk ö

lägger som viss natur

kan man ju fisk fågel

tillknäppt inte frodig

t i p s r e s u l t a t

dam från attikas största stad kan höras på naturfrån stol ligt sätt

kan nit som grevar och baroner

sekelgammal stil flinka

bibeldam

madeira och marsala

plus kan man under börda

kräver krafter jamma

pablo, hönsliknobelnande pristagaren fågel

s a n d l å d k a n ä k a o a r r ö a r d a d a styr l påstående i t g e a s

faller mycket i med tiden

kolossal tygbitar

kryddas med enbär

M J U S H I K T Ä V G L I N G O S F Ö R V F I R R I I N G

R E S O R

S P HA FLUgA T Y KAN I LINA R P E N S R O N F E R Ö J O R PÅ KORT INTE EFTER RIKTIgT O OmVÄgAR KÄRA O L I N SÄTTS I S DYNOR N Å A N D N N I T A R R BLOmSTERgIR- L E I LAND L U K O ÅSKÅgÖR TYP AV VISS DARE T STRUNT ANKARE LAgmAN D Å N R K T Y A L I S ANTIK G A M mÖBEL G G A E A M T R U M FORT DONSV A TYP

FLEmINg

I A N EULAND

I T A L I E N ASFÅgEL I SITT … ÄR mAN PÅ TOPP

E S S E

I RÖRELSE VID STORT SKRED STRECK

gER NÄRINg mED I FÖRRA ÅRET

AVSKAFFAD ARBETSmARKNADSÅTgÄRD

DÄR DANSAS DET SAmBA

gER SIg EJ TILL KÄNNA SKE

FÖRmEDLAR NYHETER

FORDON HAR TOFSAR AV FJÄDRAR

Ö R T T E TILLSTÅND FÖR NÄRINg

VÅTT mÅTT KAN mAN gÅ I SÄTT ATT LYSSNA

L I V E

KAN VI mÅL SLAgIT EN SIgNAL

R I N G T

UPPTRÄDE

S C E N

BARA M PRAT A S M A I N E R A R K N C I E O K T R KAN L KOPPAR E L Ä R A FÖR A R FÖRTÖJP NINg N G E A L L R Å K I N T A V LITET S TAL A K T T SÄgS LUgV A NANDE S L Å D E R BLIR DEL TYg I AV S PLAgg V SPEL Å N G A Ö A R N T M A mETALLE N STÅNg T

gÖRS PÅ BLAD FILm AV SPIELBERg

SAmLAS mED FRAmÅTANDA

gRÄVER VILL BURVAKTARE HÅLLA

HÅLLBARA KALLAS FLÄCKIg HÄST

TRYCKFEL KAN SLÅ

FÖRSTÄRKER mEST KLÖSA

RÖRELSE SOm ÄR I RÖRELSE

TAR BORT OCH TAR FRAm

DEN FORNNORDISKA SIERSKAN LIBERIA

KAN VARA BEDRÄgLIgT HÅLLS FÖR FYRBENT RÖSTER REPTIL

YxLAN OCH RÖDLÖgA

SATSAS VISS TYP RISK- KAN SES FYLLT PÅ KABEL

S S K E O R O J S O L O L R R R A E R

EgYPTISK DROTTNINg gREKISK gUD

inte stadig

r a n k

VARNINg PRATAR mEN BARA NÄSTAN

NÖJESFÄLT SKOgSFÅgEL

OmTALAS UTAN SPECIFIKATION TURKISK TITEL

FESTAR

K A L A S A R

A G A

ÄR DUBBELRIKTAD KLISTRAR

FÄRg

L I L A DET SES ALDRIg VID KUSTEN

I N L A N D E T

K L E T Ä K A R FÖRA STÖRA R

DE ÄR SEmESTERmÅL FÖR mÅNgA

KAN ÅTERgE LAgRAT LJUD HYLLA

farkost kan det som kan tyckas

riktigt duktiga är eget

e k a s p e a n t o g s o l o så småm e r a ningom a s r o n a m m a d h u s e l s i l l orkar i d annars med i i och c e g n d e r kan inte n e k a vänta neapel i e j italien n a antikt folka s k slag hålighet b a u g r o t t är inte goda s vänner i d o g m e r rättesnören h e r i lagman s leder s a t s utför b gick visans m o s rosa på b s n a r a rövare i kamomilla stad

sydfrukt

av format

turistort i asien under berns broar

inte förr kan ses på kylare på lyxåk

kvinnlig släkting

enmansgörat försöka förmå

tas egenmäktigt boo i buren

föda

är underordnad

en tak sagans över baba huvudet alumn

bestämma längden

undersökas inledningar

kan brottsling i serie

kan läggas högt

ägnar sig åt utsvävningar

del av opus är grötliknande

den samlar långa och tunga

har rutinerad lappar i högar

över och genom kan bud

som disneys grisar

har det gått som inte gick bra

v a n a

l e k a r

relaterat till rörelse

samlar pedagoger vårdalternativ

på det satsas det håller formen

kindvall på plan är serverad ål

vanligt ortsnamn mättar greker

kupdjur vet hur man för sig

allas vår taube

prislista

fronttyp bolagsform

åkkåk gjorde ståuppare

luftslott pronomen

r o a d e

istället för morgontupp saltinslag

nötplats flina

brorsans pojk

e v l e a r t t

stör sikten många i engelsk kyrka

bör kur hemvist för sydalper

ligger lågt den kan vara rimmad

anses kanske sjusovaren

g ä l d e n ä r e r

de blir till dagar virus

as

iväg stående uttryck

anger brådska

skymtat

aktade har borg i stockholm

bestämmer sig viss på

s v medbland hjäli annat pare r b a l i r i s v i a t n ä t jäst dryck t radon a a r r s n e

är skuldbelagda

hålrum, i käke eller lunga

springs av etta en väntans tid

inget man törstar efter

öspråk i urban djungel

musikstil

sätt att meddela sig

vill

avvika och innehålla årdel

arbe-

nytt utseende har låg profil

fågeln i bladet

e s är s s kärnfull e k a är smådet på glin drejr skivan p o l y t e s t r a i r a g s t är f f avfullthål r a n bearbetar a l musik s t

lägre än c bär krona

är kanske kuvad spets

en del tande komma s r kanter till på t e r l y s t a stubben r g o m v a l y g a m m a l v a k a n a n s e d borge på r r o l pallen t o v den är lorryfilm korä något n o v e l l e tare med ogjort i t o d d y tas t u n starkt ge med s d stryk m hyra c h a r t ägg kan south krävas dakota a av s t u d s putt k jobbar med l u l u o r bokdel stickel g t r å l a r e n y ull a s l r s t a r s t ä v t a s b o kan ses k a s i n o t s förut blå är kan u t b y g g n a d störst ses på hemgjorsida des av g mandel d a l r e v för den hänn e v ö i n i delse a s v e n s k a f i l kan vara av kunga- p a r m a f f typ kalllas hit om den l s a i n t a t slår å s e k l e v e l a t e n t a r avlopp k l o

e f a n a n y

visar sina starka känslor

element som är det rätta

johansson med nancytrilogi en kaprifolmagnell växt

usaorgan typ av garage

brate med penseln

blir bortkomna ibland

u r s t y v a

skördas från stockar

ljusare sommartid

s t u v a r

s i t e n far o r v a r s i v u kommer på g r o r posten r t n e r n kötte c i s stuva ning k o n e r vikt g r a m s i s g a våg k jättet s u n arvsa l a t massa lämna d r l e g e kanyl ask g donen å l rat dam d i g a doki n inmundiga! o t e n s a t s l ä a r t i s t riksrisk r dagsk d parti f e t t s a n e k a kan r rova s t å chefen locka till a r e skratt r o sätts i lund ostkryp

ister skoj på film

g a g

ställs ut vid vägarbete karvade

gå i god för det rör ej en min

sägenomspunnen på den knäpper man

ger hallucinationer

tala vitt och brett yppade

skånskt ljud samlar studenter

farkost bliga

o s ö krävs i lag k a t n d a

visa sig på styva linan inte blå som sagofarbror utan gredelin

b t l o k v i n i t s a m m o p räcks a kanske a vacker t c h i l i k v ä roxette är intogör förlerant n n läggare i r k a r t a r a s m a r s c r a m medtasad i a t e n s k kanske kan diplon matisk n o t utkast är det föra stjärnmycket som t komplimättar oväsen bild cerad s m s k a k a l o m o i t a r s mynnar i i m p a mosel s g r e k l a t a n t tasvägpå s är ej bränslet i vanlig staven

r a r i t e t

bransch- kan bara bokstä- det som ver inte är

mena ligger till grund

som dugg och dyft

anger tid flott byggnad

smyckesten

avlångt land

blir foto

klubb är inte vinstgivande

utan like någonstans

den ges med värme

seychellerna

det spelar väl ingen roll!

musikstycken havsguds maka

studentuppsatsen

skådespelarwinslet går i ring

gör sömed mening derkis avsiktligt snacket

TRÄD A Ä R S K R E O P A T O G M A L A R M R A P EN RIKTIgT Ä I D A DUm EN S E B E R A R E O T A I N UPPLYSER Om D Ä R LÄgET VÅTA R E N DRAg Å G O N I A R gRANNE E S ÖST HORNR E BÄRARE K T Ä T A I A L O G N G R E SAgOA L PÅLÅTCD BESKOw R L A S E R L T P L A DUNDE RANDE Å S K BRAK S E R A INSPEKTERA SES mED BÖCKER

LITEN gRÖNSAK VILL mAN INTE NOLL

ÅTERVINNS ÄR TIPPAD SPIK

hemma för sessa vattenpasset

fastemånad strilade

r a n n stamtavlan i späd ålder

r a m a d a n

u n är tysk g e u o r k o p l e tiga a likgil-

botten

bärs över axlarna

som ett slott storstad i usa

70-talsmaterial korthuset

v l e l r o a u mänskliga rivjärn r

b kajan t e r a m a l kirurg i o p lägger r i s k o r n a på dörr a tveka i n termin spelar v t sorgsman i na h e t femtio för e l nero l r a e south r dakota d goja s l a t s a r e n g a l a

nickel kejserlig stil toppen

n i stark anderson gjorde reklam

a n n o n s e r a d e

slagredskapen östen drag

krossar irritera

FLERSTÄmmIg SÅNg

PESTALTERNATIV FRUKT

SIAmANg

mODIFIERAT TEmPERATUREN

EN ABRAHAm

FREDSgUDINNA

KAN gURKA BLI FORm AV VARA

ANSES IBLAND LÖgN VARA

VANDRAR I NORR I PAR mED HANS

STADIg

NORR Om SKAgEN

STÄmPEL PÅ ÄDEL mETALL AS

ÄR mILJONÄRER ALLT SOm ALLT

TA

SKYR AKTIVITET

HÅLLER REDA PÅ mÄNgDEN

O R D K A R G

päronfritt programvara

åthävor handling

land med lucia märka

vokalgud ligga till sig

m o g n a

blev galen i hamlet kinaism

har satt allt på spel bankträd

sätter sig själv på prov

Ä1071 GL

den kommer som förebud

rensar upp v e n a s t r e v a r är de dan s för n i ekborg i a n e o rar skatt s r äldre ö d a t t e r n a t e k e b y stjärntilla v ö r skott g a r a g nästeman j hakännpå a m b a n g g o r e v e r del av tar fåtill l j mansx tarzan välde jobbet nöter e a soffo l lock i n s t i f e l i a t ö s n ses med d brygge a k e i väst den är vågmotk e r entagare r omvänt med vice slås i

ny i början

baksträvare

slösa fårhustäcke

stadsgas

visar på nedgång

hög herre i doha

urmoder

finns av glädjetyp dra söderut

sportåk som for till kina

är fjärran frukt

eriksson jackson som drog men inte västerut michael

bra gubbmaterial västgrane

få i hop

hajsyssla

går mot ljusare tider

v t

minskar marginalen slog mccain

o b a m a

kyla

e n a

är sällan sedd sippa

k a l a

r a r

l e v e r e a r v a facksnack t

är direkt rakt på springa & samla

s s t u a r n k a d de föredrar e grönt v g a t

viollika soppa kort fråga

h b a v e g a n a s h i g a n o r m i l g ö sten som g slagit a n j a d u k störar som t sluter s s i p i g populär bit har eget segel

drömdistans

har svårt att röra sig

sätta dit en kråka blir vi av lurar

i d s u kanske huso djur k g e r en pen- språknans ligt man märke a r i i a n t r a pojke i p a r skola v å r a r a t e r a i l a a a r n d t e g en lo-johansson bearbeta låt

är mången led blir brister?

håller samman

avvikelse

FEmTIO

knut i värmvingliga land

e n i k a n i s l t t v a r med på färden b a mått f i k o l a t a d samla

typ av insekt har kanaler

inte söt

slät på visst sätt

á

KAN VARA VIKTIgT FÖR SJÄLVKÄNSLAN

gÖR mATEN SOm INTE RÖRS

Ä1077 GL

dammdjur många i rom

varan

rutt

fatta

kan vitsen bisarr avslutning

uppstår i dåliga tider

underlag för koppar stönande uttryck

brittisk rockgrupp med tull

kan ge fångst undersöker

följer båt grötmyndiga

n ä n d t o r s y g a g e r a

verktyg måste kortoxe i tur

f a r l e d

ses med tvungen

man och mön skurkaktig

don

berättarkonst

kan galning höras

för sportig polisserie i svt 1991-1996

huvudstad smith på duken

till den tidpunkt då

t r u c k l i f t o r v

ETT AVSKEDSTAgANDE

HAR URBAN KARAKTÄR

är en del i belgien

lever på sten del av skarv

gud med rutin i matigt regn

satängs i annan form kan röra både sjö och dröm

NUmmER ELVA

FEST AV FORmAT HUVUDSTAD

kan spets

ställning

f mamma t ä m a r o d r r v 1000 r ä m finns bit g som o f vajar i ö vinden r j o h n geniämne e s ö längs u t m e d h o l d a r l a o n k e det sam med liksom håller mindre gessle bilen socker p tom uppe c e l i blev b på noth i k blad ingår i dhl a s g s c h w s a t i ritm m i l logal t i l l vanlig hundras

o s c sträv h k ä f e g r

Ä1075 GL

PÅ OTILLLÅTET VIS

plats för sten kallades kristian

börjar efter jul till den går ingen

verkar stötande

får den som lever ser många i pisa

kan stå för sammanhållningen

g u m m a k i ligger i luften

l i v

t

kan kryddor

kunde maj amos, sångerska

iridium dahlström på duken

städplats

högskola

de kan ge en stickande värme

stark anderson stort i ukraina

smedämne tisdagsgud

v i g a

för missnöjda mötte kato

janssons lilla samlade djur

riktigt kall inte alls blygt

påstådd violinist stötdämpare

dumhet kommer med bud i väst

den planterade kristina brukar klorna

flickgymnast föder flugor

a s

gammal skatt friades på

topptös låta som shere khan

är hot i rätten kan få tår i ögat

är en riktig nolla avslöjades

konvertit med sving öbo

är duktig

små stenbitar

här fick många guld

skapar reaktion två i morgon

den kommer framåt november

hör till lek

ger knut

är ibland bang gör la gioconda

liknar lymmel fungerar som så

rekommenderade frukt

celest spad går hem i narva

fixa paj den drivs gammal sockerform

e t s t o t o m p e p p l o i f l f u l i r a g o a r e ville kvist r malmskiva t o x a

den mörka visionen kan örhänge

döljer månen före enquist

träffade newton lejonnamn

här flyter tigris anses raka

tappa färgen bröllopsfigur

inte alls skön sköter hummer

fjäril av rang blir råttor

stort på stöddig en liten bit

har ingen på vilde slåss för egen del

r e p a r e r a

mått på lycka plattform

l p

drog förr fn för obama

u n

i omlopp

v s e i n s u k stog på spisen i förr a k g a a r hemligt s träd l i ö k n t n e stärker grannen

behöver prickskytt

Ä1074 sak

h ö v a s

r e p a o t o r t s p i a s a ö t k a j b e g ä r n r i k n o r å g i l l b m a l g n y a l s h a n t d u r k m ä u r m l e x t y r

c k r s a x h a o l d å r t ä l å l t f t ö e l j t a y p o a j

Ä1078IP

enfor- kommer migt svar att valuta i saudi- drev man arabien med förr

före eliot

ö t u d s p r å l a saker p i n a s t a g s k a l a mått l i n g rymdplog i s efter e h kör i a t sthlm t i l gillas r s t n kalav n y l o g a stad a r fijii n a d drev vill finpedant narna k flytana de zoo ha m e n o w tog a n o r bort s l a d e p e r n e n e d i o n p i n duktyg d långt perp r a g spektiv e flod e i z kinar n s w h a hemoglobin n försök h e a t tuggas b i t s följer ett

lär man sig i skolan ger mål

ett är en obestämd tid klätt kort

en samling toner de används av slagmän

sädesslag gill vi minns

vokalberövad anhalt jobb

den går gärna i päls

s k a salo

t i t a n i c

har pengar slår som snabbt blomma använts

tar lärdom visas på nytt

u t

framför tillsats

cameron i ”den där mary”

syre

föregår kiv sean

kö känner rasande

tvål i rebus har povel många

r o a t kan myggbett utredande

obama

b m a l e r o l a ve snur- a c riga y s k r s a v lär man ä sig av l segt virke e n mår uggla i viss låt i n e n tilltal e excern cis d d a räknas e r kanske som ha r i c tar l l harar ä l l inte övern ens o tvåd foting s a n k l i a n a

tävling fås av

socker

sjöng the kinks om

märka vatten i dal

indianfolk riktigt bra kompis

arena för mimspel

h t c h p e r kan åtala r å k o r d a e m m a y a a r s n på får ursinnet x a segelbåt stillat e m e utan lov l l a feta a s t i t r låta som d e mygga i är nog i a r ettan etern n h a r d o a a a d e n i g k o r o t h e länders r i k l y t i

för golfare

tingets ordinarie domare

yrkesskada hos frisörer?

damernas i fotboll spelas hemma 2013 abrahamian

är läkekonsten nattade

kan ge andnöd här är boise huvudstad

goda tings tal tid och pronomen

flod i schweiz går det ju

kan man inte kallas från kreta

kreatör dagens i radion

inte bara en gång buskväxt

2

o l a i n d i s l p a g l e t a n t r i k v h a r n d u l a r e e 2

14

17

26

31

29

36

44

54

58

63

74

3

ä g e l g r e n o b a a c k v g e r r a k t r a u m f b a a s t t m e a k s ö r t o i c f e k f a 18

25

37

38

41

48

42

56

59

62

69

4

n h y s s s r y s t l i n g s n t a t t s y r ä a d

19

18

27

39

70

r a m t o r

5

e t o x i ö n s r a e g n i

13

15

20

34

6

e r ö e n n n e i m a r o d s

21

42

i q u n a c k e a n n u e t t r t i o t r i u v

e

6

7

7

8

t s a f t o o n e g a n y m o s å h a r l j t v s t a a u k s a l t s b a r s s t o m a s e j h w ä o a h l g r r t t d r e s s o k s t e r e ä l ä n s

9

13

14

16

24

30

32

35

40

45

46

52

51

55

57

60

d

64

a n i m e

72

65

60

75

53

67

66

57

23

23

43

50

i o n a n o ö m e d a p u n o t i k t n a m i s p k å p a a a a n d a e n a s t s o t å r a s b o k

25

29

49

10

17

22

71

73

christian, modedesigner

stack iväg rutherfordium

r f

skuldgudinna med zapotes i mexico

t r e s

bak på affär insekt med egen rött och såpa blått

ö l i d k i c i n l a g a på åk i a aten g r b i a l o d i o r d r o g e koras d i r u e a t e sting t u ömkan s y e a r mäter n s upplösd ning k r u

leds av drottning räkna med plus

på bestick tygellös fest

infraröd

för dammode baskisk organisation

warhol-film från 1963 talas i pakistan och indien

heltäckande för kroppen

gobi och kalahari blir ofta skämt

hög misstro

a s ger pohar alla litiker ett eget s k prov på farhilton e brors b l å färg i detta ögonp a r i s blick lapp i låda n s muncha v i verk klubbslag u i s skena s k kråmade sig s k r ö t r ä d s g g i l e y sång om ton vapen? l l e kilot e a t fågel k t är n s detså här k a r rysk plätt l i n i tillägg b adelsp i tecken v o n s t n i n g är bättre i grunden

matlock, gör inte modige basist i sex kan vara pistols del av ruta

Ä1076 MAL

11 4 klövern

10 Stora korsordet 1

a b d o m e n

68

11

12

z s d a k t m a b d n e m i z o f i r n r a s s e ö k o r t o j r h a d ä c s k a r t r k a m p u e r u n t c t b i t t s t a v

28

33

36

47

53

46

61

41

t f e a ä t e r s s k en dålig o vana l h a årligt musikevenemang

grek i huvudstad

kan vi på restaurang brukar kampsånger vara

värmer maten en lång vallad

berömd berghagen jösse

aktörplugg stöttar mast

ej i huset visa gult kort i icke några fotboll

u p s t i v a t e n a r är fil a somraspär g r o g g a n d skjuts med a i bågar l p i s i d a l a t a r s r e uppsyn del av symfoni

förlöjligande alster organ

l e v e r

n b ä s väcker kanske o åska t r

prioriterade kamrater

rulla på wikipedia

skyddar knäskydd

kan bli täppta ibland dålig

tid för malou älghorn på vägg

s k r a l

t r o f e

lake kan ersätta sådan

t s i s a o l l i t i k l speld fåglar ö r o s o r n s t r i molar t a n a r g

charles som sjöng

p r o j e k t o r e r

kräver bioenergi

därför kan man löpande

diana från supremes

pappa med fläsk kamp

var katter som fick rivet skinn?

lejons område nog dröm- ger barnen ställe ris

n s l a f a r o m p o n t i i s m var lycklig g a t a i låt blir sådan l mycket ä med ax aktivitet kan leda till mål i l l e arbete med å l n roller m vann r a s steno mark corär nish ibland a k rex friska t

har mjukvaror

kan aktör som tiger

ger kina

r

har rosenolja

har otrevliga döttrar

lorens finns carlo för tao byxtag på sagoö

kan hylla lärngubbe

sådana kan dra sig utan infernoharpa skildrare

o g i f t

d a n t e

sir edward med toner

e l g a r

fågeltid fordom

kan ses i djävulens öga

p f o kan billån hjälpa p p b e riskparti

stockföremål brukar kulor

kan kröka mycket

a t l e t

initiallik kan gripen

u blev underhållna på kopp

ö r a

b a l a n s h j u l

a d o b e kan man med ok

j a k a

r a y bör de som har bra reflexer bli

s e d d a ringa

k n a l a är svensk i skåne

n e r e

Ä1080 KEB

före sin tid den tid som är

pärla med anderson hållplats i gobi

görs det väl på studentfest

är i skämdes för öronen

j o m s d i k d y kände tvivel n a sliten y s t n ä n e r a l d s s a m d e a c k m m a tjej m policer

halt kaskband

är lika så god lapplisa

är ibland aningarna

kan märkas majas man

räckte fångstredskap

avlastar stickspåren

sågs över axeln hästlikt band

seglade jason plats för franska

t a

v ä b b g r y o k t t o h o t e n o r d h a g o l o n i d a n o r f r o m i g a e n f n e e l n r ä d a r t h a o r

kan orygglig lock och pock

kvinnonamn slashasar

tvätt

hör till london skrev austen

de höll i trådarna ej nafsa men bita

kroppsämnet sportigt plagg

följer

har viss bredd udda fåglar

r o t e n

sa norge nej till gör berg av skuta

kan de med horn utmärker hjärta

kanske t renen u d n t a a s k s a u s v e t a m r m e a r u k g s n o r m y n a t o l a a l lockar i föra g därv a p r n i d l v r e s a r gott i lovande finns av lapptyp

den lurar i vassen bokstödet

polarfartyg under fötterna

beklagat

brukar gå fördjupning

trivs i kupa var per brahe

r o d e o

plump

kan skrin

det kan komma från man ullmann

breddar stranden för tuffa ryttare

kännbart straff

ofrivilligt nöt

a i r

med ship

o e b b s u b c l k a f s f k a o s å u r l e o r p o a l n o g a m v i s o

har fågelhona?

kan kuren drar lättad

lämnar höjdare fiskarna den kan ses i kat- få dig att tegatt blekna

är vissa tungor för medicinare

s s

hill raddans ses på röd lista

m j a r e r a n a r k bjöd in till boa huslän t r e l a n ä n s s e ö m s i t e n ö k t a g a r s t o o p o r d i g e a s t e s y l kan a r vara grå

Ä1073 HÖ

harlemkvinna

som myran

l u t h e r

ALKOHOLHALTIg DRYCK

börshot döljer kapsel

mött

saknade baksida väljer vals

är ej sprin- anonym ter men löpare kallades björling

bara vid bön mansnamn

finns i basen radioämne

spexig banan är vissa krukor

sadlar en och annan sämre sort

ödlan

drömryttarinna är inte född igår

lever på nytt

skiva hoppar tveksam

det är nödens tid livmedikus

lyxåk gör vit vitare

ö r a

lämnat vara bara i naturen

p e är ädel r springare e r m spis dansade n a o m i ph i n o n s t a v e d e r s t r o å r e t sänkt a a n g n å d d ses ord fumligt före o k krafte nåd avslutar ä r l e k b alltid färd r o l l a r r k a n d e t a n n n h ö s t e n rinner i stös t i m u veln céline vilken på scen soppa? p o t a g e motsatd i o n sernas t j o man tränar

informationsbärare föra samman

k r i t

o c l i a r e m s a g ö i r s a a n inleder formel h a b a r r a k i g a u t s e r lever på sten damen i firman

7 Det prydliga 80-talet

reformator

SmÄLLER HÖgT

gER FART ÅT DEN SOm ÄR PÅ gLID

k i c k a

r o l l s

BILmODELL

DROg KALLAS HÅL I RYmDEN

sparka på tjejvis

före royce

SKILJA B BORT T Ä S S A G T I R I G A L O L E R A TID HÅLLS FÖR K FÖR L gERVILA TUNgA K E N Ö T G A L A ORT VID N K A T TURISTNJULL S A L T A D LIKSOm V I T SAgANS B EmIL TVÅ A R gÅNgER B I S R O B U S T KAN SKOLA T ARTIST S K A SES I TÄNJA A T T F O T R Ö R U A J Ö S S P P A UTVÄxT V SÅLDE UT FRÅgEmELLAN ORD V ROT OCH E A R BLAD ASKA S T R Å L E T S E R N A A S T A D M Ä T A R E FATTAR ODLAS I INTE SIg POLY- BARA EN KORT NESIEN AV TVÅ

strålande ämne stark stjärna

bekant röse grön i rymdfilm

falsk

v e r k a s e r d u c h k a

f i f å n i n l e n o l a v e v a g a u r k a t a n r e n l n a v t ö y n f r l a v a n i n n n d g e r e r a n i

fick ej lön för mödan avvika

elakt

får dansant? anger färdväg

u r a n e t

c k o skrev dagbok n g j a s f l y y o d e a t e r r å k r a a t n g m a ä n g n g a bifall

växer för tjänstemän

den kan man få i gröten

r o c k b j ö r n e n

tunn stolle matverktyg

trummor

samlar ihop kreaturen?

9 Lången K O L L A

sed och vana

hålls med sax i hand vid band

till majestät

8 Glada galleriet FÖR TILL VIRVLAR LYSSNAS DET ANDRA INTE ORTER ÅRET Om TILL

b r o r a räke nades u n d inte så prok gram k a r o a n u kan lax jeans- g r a v tyg d e r s o ser ut som e n kangrannens ses på åby r n d e t i a spelas r o m a l livfull l e v a m o l a ä g e r n t i v e r a

stark längtan har aveny

6 Det här ser väl inte så bra ut han gör lekfrån skådejakarta spelare plats

b a u s s k i g a a n r i e e c h e a värka n tima g s a k r e

som är att lita på

5 Det glada 70-talet

k p ängsblomo s t morna t a i z e r b a j d z o v e l l blåton a z nare n ä lysså h ö r a honom man l r i k a verk valsar d med dompromestol nada d skor l o a f e ytmått ego går i solen j a g s o u l g än c s n u r r a högre c i s s otydlig arla f e l e l a k vitsiga t i d west l d k a t t o m e n jösa l s sarna h a r a r n a gris k s a k manso r n e e n ting på modet e u p h o r i a platina i n n nerikes praktiallet s p ö handa n a kanten p r a o fås törnhåller på rosa gaddarna s a g a krogen n o t a den p a r tog även tag i trete vattnet ton n s e n a t a m t det är en hindrar bra utuv-strål- ställning ning

som morgonrodna- astrids emil dens gudinna låda

o torkad n g växtdel t r e u t a v e i r r k a n s e a l v å l har k eget mål l i g ä d e d r i d e s a bostad t underjordisk olycka

4 En blågul seger rangordna

3 Svängande 60-talet

2 Vår första etta

smal stång

brann nedlagd smäl- mynter dighet

l ö s e r

a m s hjälp på traven

s t n a e l k l falkman t l i o p a s

i bunden form

Ä1072 SVD

N Ö P A D D E L G A L O P P E N O D

Ä1083 NA

12 Korso 1

h o j a e l r h t r u b a l a d j ö o t n f e m t e t s h u s h a e g t e r o s

3

7

9

10

11

12

16

17

18

21

27

28

19

22

24

29

32

37

13

38

30

39

42

44

45

b a v o c h ö r a l e s t b a l l o a j a m a p p b u r a r

e x i g e n i n d i a s s u m n a a s t s r a r a e e n o n

4

5

8

14

25

15

35

A R V I D S J A U R A G R E B N E K L A F

20

p

23

26

34

t a g g

6

31

a

33

36

40

43

46

t o r d

41

16 Lilla kluriga s t å u p p k o m i k e r

t o r p a r e

e l d p r o v

o l i k a

n

i n e r v d e p e r g r r i n n e d i a l v å r u e v a d t r a m i s u n e k a e r a s k p a g e t k o r t

v i k

s p e l e t

m a n s k ö r n e i r o r i t h u

R N N Ä S O M Ö L E N M A R K A R Y D J Ä

A Y D A L Å R L S Y K M M A L U N G Ä M R

A K K E T L S O O V S S A O R N Y L A Ö J

V Ö I Y R T I G T H R E J H R B L A N R E

A P V B Å S Y N N E X Ä K Ö S B S L U T S

P I M Ä E D T H G I A A J I A R K L T S T

P A V S N G U T A R E E T E L N R O L U B B I N Os Mt Te Gi Ot Io Rl Sv På Rr Ad Ue Bu Rp Pp Nr Lp Ya Ar D Tp Ar Ao Gv Vk Ke Tv Ne Co R S It Lm Io En Ps Si Bl V Ök Ak Ri Av Ka Ae Kk Ai Rp r a k G I S R F O L O A D E N

n e d r i n d i å r v r a u n a s a g k o

r e g n a a m e k e r

s p e l e t

m p a r n e s l k u ö d r i n e e i r r o r i t t t h u

B O D Y B U I L D I N G

å r e t

4 6 9 8 2 7 1 5 3

å r e t ö r e

7 8 1 9 5 3 6 2 4

5 3 2 4 6 1 7 9 8

2 9 8 5 7 4 3 6 1

3 5 4 6 1 9 8 7 2

6 1 7 3 8 2 5 4 9

8 7 3 2 4 5 9 1 6

9 2 5 1 3 6 4 8 7

1 4 6 7 9 8 2 3 5

1 8 7 9 2 3 4 5 6

2 3 6 7 4 5 9 1 8

6 9 2 5 3 8 7 4 1

5 1 3 6 7 4 8 9 2

8 7 4 2 1 9 5 6 3

7 2 1 4 5 6 3 8 9

3 5 8 1 9 2 6 7 4

C K H U R P A M T Å Ö T V A S A S Ö K U B B E R O Ö A L O P

O R I G A M I

P P N I I Å D N E A H A M U L J Ö D A V H I N E L S I R S A D D E E N

L A P P

E K E R

L O K A L F A L A N G A G R O R R A

N G E R K E E E N K A R A O N K L O D

D R A G I G S L Ö A T

A R S A P G A R E R N Å D A N F K A A R

E

S S P A K E R E M H V E L M Ö K R A I N K D T M A

V I T E

Ä1083 NA

gärdestad gör blir ett berusad vid rit

andress skapar myrgång

t u e r s e S V A N S öppen för det d s y n t mesta S A S P I R A T e n u r n a P A K E T E R A o r g e l e g Gspårpå iA R E E N I G l a n d e spånga s Rmotbrytsvid M HeinsteiA G A nium l a g knyckt e s o m EbrottR V E N D b a r n s j u k d o N Å L M Ä R K E g ä n t u l l D Ö B A R lanttorn s i l o sjöng t r a l A K R A BdagöboB O R sätts lett i b a l t evighet e s t halsen N F Igerbi-Nlöd-K A N harAgosa pipa löst hysslen stång t Kmat- Ae D T IeT nOmycketRexpert k slang A Rr ö MrA NoT sR tA r o k ä k s n o r a r är ju enya e l t f i c k lennox k barka n n i e brödsf k tid infrarött i r petigt n o g s a m ibland före n å d å r o r rätt ä g t b r u d u t innehaft t å l p a n i g a l o p p g l v e n d å h e l huvudmatte se mellan fingrarna

K O R E K A R A G L I F A G L A N S G A L G R Ö O R A R A T

4 6 9 3 8 7 1 2 5

var halva svenska ord

buske

brukas när man gör sitt val

pipigt instrument

fanns före unionen veto

sagans lampman ackord

kultiverat ifall cirkel

kollar gränserna vid gränserna

fortfarande

de ger ofta små utslag

klingar melankoliskt förlagan

iowa kort

bankväsen rununderlag

gör osnuten slagdon

Ä1084 BMC

klädintresserade kriminella?

m e s

m a l l e n

klarar är anlagsbärande

gång med språng observatorieön

t t y s k a

tade pålitlig b blota r n r e a d e b l l a r e t l j u v i r i s e n t y r s ö s s t å t

mark m klafsa d r i o s x e l u a r s k ö e d s e h r u a s

b a d s a l t ä r l o t s

Ä1085 MPE

Ä1086 IÖ

3 5 4 6 1 9 8 7 2

6 1 7 3 8 2 5 4 9

8 7 3 2 4 5 9 1 6

9 2 5 1 3 6 4 8 7

1 4 6 7 9 8 2 3 5

1 9 2 6 5 8 7 3 4

20 Film krysset

8 4 3 9 1 7 2 5 6 19 Säg 7 5 6 det 2 3 4 i1 toner 8 9 9 2 3 4 5 6

8 6 1 2 3 7

7 4 5 9 1 8

5 3 8 7 4 1

6 7 4 8 9 2

2 1 9 5 6 3

4 5 6 3 8 9m

1 9 e 2 v 6 i 7t 4a

sådan politisk om ska man musiinte kaldam diskutera

mycket litet fosterbarn

produkt

sådana visar helgon trängd vill ta sin ur skolan

mindre huvudsaker

isis make i mytologin

kastas på nygifta röra sig självmedvetet

djurljud

k r u t d r u kulthandr ling k

l ä t e

är en nittio graders vinkel

blev exkluderad

teori som försvaras

kan komma från bukarest

motsvarar domkyrkor

linje filmens farrow

m i a

b y t e s r ä t t

s a p a l a drog i s t å ä skåne förl u t e n står a a r t i lura ville vyssa ingår i n n d mowgli d trojka ö k a t s e r a r e d r a l e r

utnytt- heter me- vill man i mjuk jar ång- lejonet nings- rabatten slutterfull i narnia utbyte på våren ning

v

jordgudinna hos wagner

bör man vid sitt ord

s

har det stegrade

e

kalvmat klister

tjuta tjuvaktiga fåglar

hyser man mot fiende

gammat negativ tillfällighet

anges har före helgon- skickliga lirare namn

liten puhvän luftigt låneord

akademisk bonde slumra

fras sådana som ska har blåssälja funktion

värmer i det fria rollsroyce

kan gå i baklås

lång tid

vargen ett grannland

vansinne vill sova

estradör

går det, sa almqvist

a n

gjorde feg bagare?

som två

grus i många ortsnamn

löfte

har lämnats kvar på tallrik

surrar hos tandläkare

kan man panta läran om ord

styr klartänkt kattras

blåses vid läggdags

t b genr y o ljuda a r e n e r a t d y l a s m i n k o m m a l a titanic r t o sänkte o g i k r i s b o s i e t t r u a g r d e å r s k s o l a o r ö g a a d a m t e n långbent dansfågel

gangstercapone veckad

k

dela på mitten

nitar såväl som insekter

b r o föda tätar m träbåt s j a h ä r ä r t a p t l o s i r i s små talls rikar a s m e v e r a s a s d s t a r r ö r frukt? s t manlig t ä

varm dryck med smak av blommor

allvarligt förälskad

lagerrum med stor sprängkraft

3 8s m 7 a 1 k 2 5t

feg fågel konstkant

bibliskt körverk enslig

synorgan störst i hellas

ligger den som leder i

karnevalsstämning

de kan

gör bonden mest på ytan rolig

kort

yttskymskratt för sockerma h solen m rade m h smocka bagare e k a o s a m a s k t u r f l a s k a l o i u l v e n t i z i a n i a e u l a n g d o vass på p r i n s k o r v tass i betraktar stint t e stirra g l ä också i a k t t e r a l l a k ä n s l o r dyster g g o j a v sagoi o r åsna spansk hörartikel e l ö v r e salen o i k zolas romanfram å s a r g a dam n a n a skynda mansa s i k o grisen u r i d l l k o n t r o l l l a t e r i a n a i d a iskalla vålmas efter repa- f e o n e a n slåtter i rerar o n o m u n s h a l m toppa b ä l g a r bergsr ö n a lejon k a p e n p a s a g o m e s t j u r a t a v a t o r i u m m a o r i flyter i bro- italien dera finns p o b a r o c k s till s ä p p l e u r k a s s lockande med y r a e l l e skogsfru r å ihålig rygg fodral

hög på optimistisk båt

lukta bränt viftar med spö i saga

sätts på krok

nyrik har kommit på grön

viktenhet

fransk flod fientligt intåg

renässansmålare kassa

stor union kylig boning

browns hjälte rör ätande

sa förvånad kort los angeles

bruten bör man mjölkkastrull

korsning eller orsak

ramla tungt

gransaft

plan för vinden … de janeiro

tina turners ex ytenhet

bankträd kort så kallad

åtsittande står stum

skada mörk damröst

ättling till äventyrlig europé

lär upp unga ryttare plågas

kalvmor

dagboksanaïs

renmat krall vid pianot

bondfleming kringgärda

epoklikt skjullik energistats- bolag chef sött

operaslavinna små lådor

en musketör typ av sändare

kodord abrahams stad

är inte framtiden för oraklet

kort pascal glädjerop

har barr

rätt blöt rätt

avalon är en

startar match gör man dragare

talas i en östat fransk gata

var en yppig epok smila

bestraffa anförande

greppar violinist sätta

är väl dåliga klockor

fransk tidning för henne

v a l s a

kan få kockar att gråta

l ö k

blir askan ur öppna spisen

eros like

har sur koman?

hojtande

blev de små som nattats

hon i lustgården

e v a

Ä1087 BR

21 Kvinnornas 90-tal lockar dörrknackare

H kalval A L E L O W får det att rodna E arla F E N

blir blir låtit lätt utred- rätt som full på ningar hos katten fest mätt föjer med strömmen

A N A L Y S sedeslösa E O R ha lag- bottenning känM ning P L O M är urskogen O R Ö D A N V A L en typ av utI N seende I S R N K P L A N länkgör typ dem glitt- D asI A kungen A rande K I N G O N V A D D är en stark T A L front E N kunde tuktkalla husen N visimon A N S filmlejon diffust

D I S K H O

spödam land som vann med fairytale

iridium på den ön kan hon bo

inte i norr blir gurka ibland

för mycket en sakfråga ibland efter rea

har ofta fiskbensmönster

T W E F E martin på duken D urmor hålls vid kuvert

de mena ligger ofta efter

A V S E

L A T A

stoppning tennessee

falkman ses med person

tar sig ekburen fram bröd i goa

sjöng sin visa ofta på bestick

D fadäser radioterm

A M gjorde mindre halt går utan hjälp

sundkoloni

G I B R A L T A R lever på ostkanten

A S I A T

M A T R E S T E R

sjöng i black sabbath

D I O

var det i holken världsålder

E O N skrevs av förr är kuf

U D D A

de kan bilda elvor byggas örike

två på J monark E A N E T E M A R T I A V L O R T A R E I N N A N D A D de skakig verkar I D svängA om skrämmande är vaken för det I S F R mesta är ofta misspryC H A R dande T I A R A E K O N T E R N har brukar nordan N A cape A L I V A T bett som går L fort I T E N D E S A D E L ord över A F aber bord Ä N S H I N i viss A adress A D uppburet A K T A L T E R N singoallas riddare

mötesplatserna

europaflöde

tecknet

antilop manschettverb

typ av förstånd

liknar originalet ideliggare

kläderna

den flyger särla

har ledare med åsikter en

stånd för bonde inte vara viss

brevslut skenbar förr

R N skalprodukt tal i tal

K O M

byterm

I L

kan vara av kungaslag

P A R nöter sofflock

I den är kortlivad sätta på prov

T E S T A

tjuta tjuvaktiga fåglar

varm dryck med smak av blommor

h k ä t t o kastas på nygifta r

gangstercapone veckad

allvarligt förälskad

styr klartänkt kattras

blåses vid läggdags isis make i mytologin

röra sig självmedvetet

lagerrum med stor sprängkraft

djurljud

k r u t d r u kulthandr ling k

l ä t e

dela på mitten

är en nittio graders vinkel

blev exkluderad

teori som försvaras

kan komma från bukarest

motsvarar domkyrkor

linje filmens farrow

m i a

b y t e s r ä t t

v bör man vid sitt ord

s går det, sa almqvist

a n lång tid

e

små tallrikar

s s a p a l a v drog i s t å ä skåne a förl u t e n står s a a r t i s lura ville vyssa ingår i n n d mowgli d trojka a ö k a t s e r a r e s d r a l e r

utnytt- heter me- vill man i mjuk jar ång- lejonet nings- rabatten slutterfull i narnia utbyte på våren ning

anges har före helgon- skickliga lirare namn

liten puhvän luftigt låneord

gjorde feg bagare?

akademisk bonde slumra

som två

jordgudinna hos wagner

vansinne vill sova

estradör kan gå i baklås

har det stegrade

grus i många ortsnamn

löfte

har lämnats kvar på tallrik

ligger den som leder i

värmer i det fria rollsroyce

bibliskt körverk enslig

synorgan störst i hellas

b geno ljuda r e r d l a i n m m a sänkte titanic r i k s b o e t r u g r

surrar hos tandläkare

vargen ett grannland

kalvmat klister

hyser man mot fiende

gammat negativ tillfällighet

fras sådana som ska har blåssälja funktion

s l o g a n

k feg fågel konstkant

r a m karnevalsstämning

de kan

gör bonden mest på ytan rolig

skymma h solen m e k a o t u r f l u l v e n i a e p r i n stint t e stirra g e r a l l g g o j spansk artikel e l ö s a r g a s i l l k o n t e r i e o n o n o m b ä l g a a p e n m e s t a t o r i flyter i italien brodera finns p o till s ä p p l y r a e fodral

lukta bränt viftar med spö i saga

stor union kylig boning

kunglig rätt?

höll tyst

vindskydd drog en vals

sa förvånad kort los angeles

plan för vinden … de janeiro

skada mörk damröst

ättling till äventyrlig europé

kalvmor

dagboksanaïs

bondfleming kringgärda

epoklikt skjullik energistats- bolag chef sött

liten enhet vill inte

har barr

rätt blöt rätt

har sur koman?

hojtande

var en yppig epok smila

fransk tidning för henne

kort

skratt för sockerm h smocka bagare s a m a s k a s k a l o i t i z i a n u l a n g d o vass på s k o r v tass i betraktar l ä också i a k t t a k ä n s l o r dyster a v sagoi o r åsna hörv r e salen o i k zolas fram å a romann a n a skynda dam mansk o grisen u r i d t r o l l l a a n a i d a iskalla vålmas efter repa- f e a n slåtter i rerar u n s h a l m toppa r bergsr ö n a lejon k p a s a g o j u r a t a v u m m a o r i b a r o c k s e u r k a s s lockande med l l e skogsfru r å ihålig rygg hög på optimistisk båt

yttrade

arbetsplats

sätts på krok

nyrik har kommit på grön

viktenhet

fransk flod fientligt intåg

renässansmålare kassa

glad i operett, gul på bolaget

browns hjälte rör ätande

vagn anger våning i adress

bruten bör man mjölkkastrull

ramla tungt

gransaft

tina turners ex ytenhet

lär upp unga ryttare plågas

renmat krall vid pianot

operaslavinna små lådor

en musketör typ av sändare

kodord abrahams stad

är inte framtiden för oraklet

kort pascal glädjerop

avalon är en

eros like

startar match gör man dragare

talas i en östat fransk gata

greppar violinist sätta

är väl dåliga klockor

blev de små som nattats

är orden som sårar

k r ä n k a n d e

ung s man v i s e p n k a ö r ä r r vår r inte e a p r å s e k s n ä k o l signalljud c t h o u s n t a d liten kläda vandal m väntat antal slag i m golf p a r a g a r å k sitter mitt i n a hjul a g d

elvira madigans sixten

vad står …? sjunger många i

stor rovfågel hyllar

korsning eller orsak

bankträd

åtsittande står stum

s v a r s l ö s

bestraffa anförande

t a l

kort så kallad

illasinnade

blir askan ur öppna spisen

dansar ballerina på

t å segerort för karl xii

n a r v a

ses brudpar på festen

v a l s a

kan få kockar att gråta

l ö k hon i lustgården

e v a

Ä1087 BR

22 Malmö det är upp- pronomen hörs skattat kryddas med fläsk från viss orm vittne nöten

har åsikter om klassskillnader

N I E

mindre huvudsaker

ses brudpar på festen

illasinnade

liten enhet vill inte

trängd vill ta sin ur skolan

n a r v a

långbent dansfågel

kan man panta läran om ord

produkt

segerort för karl xii

s t m b r y a r a k o n e föda tätar m a t träbåt t s y j a s m ä r k o r a l a p t o l o g s i r i i s a s s i m e t e r a s a d e d å r t s o r r a ö r ö frukt? a t manlig d t ä t e nitar såväl som insekter

e v sådana visar helgon i t m a mycket litet fosterbarn

t å

hyllar

vindskydd drog en vals

sådan politisk om ska man musiinte kaldam diskutera

dansar ballerina på

stor rovfågel

vagn anger våning i adress

kunglig rätt?

elvira madigans sixten

vad står …? sjunger många i

glad i operett, gul på bolaget

höll tyst

ung s man k v i s r e p ä n k a n ö r k ä r r vår a r inte e n a p d r å s e e k s n ä s k o l ljud v signalc a t h o r u s n s t a d liten klädl vandal m a väntat antal i m ö slag golf s p a r a g a t r å k sitter i a mitt n a hjul l a g d

är orden som sårar

arbetsplats

avslutar anrop

sinne

S

ses på spets är utestående skuld

O B E T A L D

S K A R P S Y N T såsstat

R I sitarstycke slås ton

A N

K O R N A

V A L T A L

upplysning i vädrar under- socker kant

en williams vid baslinjen

N O S T E R S E O N R A brott och T straff I N

dans gör en som går

far missskött

I A L L R L E G A S W I ickeA prefix N S Ö T då fakhörs galK tiska ning R A P E R E E L D L A A L apar G A O K G ses nöjd

värmlands län före bush

dosa

ingen gatukorsning lärare

rymligare kalium

i registrerat varumärke

som en furie måttenhetsprefix

är sällan spansk messi salvador och är fylld rooney med föda

för

stressad E T bagare I U M de lockar med pisajo natur och kritvita I orörd bälte S stränder stad med Z E X närhet P till lax O N L A N O S A R på C T haagåk A S H U N D bena R E L L I N N S F I N R N A Ö I S A A P A L M E 2 mars P S T Ö R R E firar är låg bland A T R I N A A kvinnor bokblåR pyton V A blodiga N K A A A D L vitt N T O T I döljer van P J O H N G A R A G E D vill vanlig åsyn S Y frusen W A växt S T I A vattenN N A M N L I S

ekblad på film skakar till

lade kort

blir en del kyssar

den grädfram- das viss förs mat i solo

connecticut kanalbolag

ökar farten konstfack

okänd gör arga kvällstidningsläsare

den kan ses i giza

före verb plattform

göteborgselva

de kan ses på plage grus

är ensak

hörs från lomhörd assimilera

toftgöra nummer för paraplybärare

jämra

hårdvaluta

jobbade

makalös

följs i lek taktfördelning

nästa

har plats för solur i den ses både sten och källa

alla d horn o m a r a l e s t i n k a d a r r s a n s n a dom d e svorligger på a sicilien e t r a d e blir i besegf rad stillar n s blod1 a sökte l e t män b å t adelss t a d u k a

som en ål

m rätt kufiska u höjt rösten r karl Xiikrigare k a l mått grevé o odyssé r är mösseller hattformade

obesmittat

A I X E N A T T R N A O K A L T sidan R O framI G A hans A syster V G E Ö R R V E S A T E T A N kan folkkultur

ses över axeln framför papageno

ses före efter tränat

Ä1089 SVD

aftonbladet

mer än vred spara

a b e v h a äga gullig r m a

kan bedövas med

larma

ivarsson, pryder seXolog

mangold surrade

h y l l i e v å n g

b n d e r y a t a r o l n r u s t s körs på e s a vatten r a s a r a musikens t e r doktor mått a r n a ytligt organism a l a a r b r ljud l e n a naturg a r n e

toner

vanligare dagar

satte i magasin ohyra

franskt stråk

härskare

nasse de är mytologiska

solgud vill gärna snattare

har politiskt unga

de är lövade ger rabatt

ostlandskap nummer

a r i a n på samma linje arbetsplatser

i n d u s t r i e r

l a g g tysk politisk friedrich

e n g e l s förvägra

amortera havsdjupets gudinna

babblade poppig zanyar

verkar i spanien ufo

ståtat kan servitör

n ter e kvalsk o a r

hylom andra ä lade e r a d ralf t a rödvisai en e d s b e t a sätts r ibland u i bur i a g o t r a d unik t a atmoe sfär sjöa fågel a n bröa 3,14 ta ekan kallas p nat i på king b a r c u n plump o polis d e halva l allt a r l e s a t

de bär den kan rymdomge figurshalsen och

vakna

k r a v a t t e n malmberg som ronny jönsson

c l a e s

ibland med ps politikerlejon

har hästen sleipner

är ständigt grön

cykel-

mindre ljudd p detalj r danska hovet vatten r klagan takt e y p p a d d s t r ö m a c m i l a n den är vass l a n avsnitt s ä bokpublik ä s e k r blond l c a l a t r a het e kornigg r a i n gillan i deep n d a purple p bragd d d r i p p e lillavvägdes r o lördag a en för e l o n a många b dats f i n fröjj u b ä n s m a n gälla natnatt d rium r påföljer x g r a n s j a g a s t u sött d l något l a v i s t e e z l a t a n före viss k a i n göran s t slits med s k o s u tiden vanligare ner k a kyla i s skola s flera i

hög-

förtäljde

en cirkus

i viss riktning rik på energi

får skjutas tidvis

jan i macken

gammalt ord för iväg

åmade sig jobbade hårt

den har visst tryck minnelli

organism fylla på

kall dryck

skapelsens första mördare

ö

mellan norge och sverige

är ett

forntida german blåögd

sniffa

dras runt med

göra små hål flöde

flynn som kapten blod kall rätt de fisk flestas med eller första kött i plats gelé

film-lena

deciliter

nära liksom v skåne två bär e g o t påfettlite n o r r u t v ä d r a istälv e n letnamnför n n två in e t s slår i i filmv a lee a n g n a g g a astat kort vått under- a å d hållits t mått e r r o l mossröntliknan& gen o r de väXt a l a n s e l a t o t ebbar en ut a v s e lapidus uran d l j u kan blåsas å p a d e i b e n n i kan det i n i a s magen l i a s p i b r a h i l a t e r l a sötnos r a r ava hjälpa b o t a

17/4-man med domän i skogen

massvis avger värme

ger oss är genanta lampan situaskrev tioner martinson

usa-fall hednisk sed

tilltalas lykke på scen

magnetände omgång

åthävor änglastad

t r a s s l a

kons- intar gått tra viss oviktig omkring boXare föda

a d e s l i g t i n a r e l o har handu r lingss kraft g a r a lip i fall g r å t att james vita likt o l kattd påduken m o v i c r i g a ler i n g vokaa a t e n rockgrupp de sägs hoa

här finns svenskporten

ligger på halvön attika

A R E N A

N Ä R B A B B A I T N T

18 krypto kryss

m e ö v s E L D A Rv Ei Ä1086 IÖ

9 4 5 8 6 1 2 3 7

A T O L L

ö r e

17 Sudoku B svår

15 Ordpussel

14 Bit för bit

13 Anagramsökord

s a o e v i b n o s i n g i g r a n a s a b e o r o r n n å l l s a e n n d r

2

Ä1090 BRU

N A R I G

S T A G A D K E R O R N A O R R A

Ä1084 BMC

24 Favoriter på hemmaplan

23Tack för musiken, Agnetha ger jansson rätta smaken

beställs in sist på krogen

skaklar

rapace brinner bra

lyser upp staden

b a r n v a k t

s b o mattis kavata dotter r inbringg ade s bands på åkern n varianten a

k r o a t e r

navare

antänds efter nedräkning

ta ser holkefter gestalt i häcksmå töcknet arna

r f urskuldats r j a m r t sämre skick o e n blotades till a

ä bytte clay till tidevarv

e r a något nedskrivet

s

s t a r a r n a

beläte i i gt hatten

v o k a l e r

g a t l y k unge t hos puh o t r maskiner a fullständigt p rudis o s erlägga t b e rymdmått l

för över medel

säljer resor

stöttade

a n s j o v i s f i l e

rengjord med milt våld

sveps sår verunt frön i halsen modiga split?

y o k r u b b a a o s p l m a r o v a r s å k den bär biskom i t r a pen m o a l r a r g y villportkorso m vinstå l p ord ä r d i g a t s drar låter sig alltför lätt luras n bakom a i v a trålen sig s a k o m f djur t e r snabelt a p i passé r u r a s rest av e r i n g äpplet s k e o n e r a p p a r a t e r e k n i k e v e t a n d e prisar i etern ä e r u m u dagens t e m i r e r ros t a l a hamni e k a stjärtmesar a l t i t o r

är a och o

s t a g a d e

gudlig uppenbarelse

gå med nota kvasten bene!

är filmaren på plan solon

utan giltigt skäl period

martinson gör förlägen

snurrar stabilt

skåp med tvättfat

slagen med häpnad fajtas

näst sist bland tecknen

är du och jag och albanen

jämnakommer des med man marken alltid? tjusig

långa åldrar följde jesus

valde

ägg- varvens klockan timmermän

träd sunt bondförnuft

frälser ormbiten

säljer nyheter

segergudinna gett näring

i d a n a l o r t s l i m o t i v e dumaja dy på resiä r dera d a botten n b a r nöt bär blå faraos k bär o e n far r o i t u erlend, norsk a f f författ tare avvikelse från i r r l ä tron på påk ö knapp o n ö l j m e d kallas idel ädel r kajka d deciton ibland a e r a d e s r o t t t d i sålde ryssar till usa a större egendom

är urtavlan med visare

o g lägger uppg given fän r a d kickar ä v j a s u v a r s hans klaga korta r gnälk titel ligt h e h e r a d flit p a i v å r vilja så d e l gärna s l ö u s e n vera l l obsers l a s k tycka a

gör abcbokens far

konst latinskt

kapad

glatt innerligt

fart och flyt häst för lillan

gräddad färs

unisona stämband

mårddjur

ovass kan vi tacka tacka för

fullträff kronört

surrar som knotten

kuf

m i n l a löv på vinnarskalle r

franskt af

muslimska furstar ad acta

centrum brukar

poetisk vass tar igen sig

kan lukta ses ej syndare nordman

de är styva

m e p u t s a r y s s n e k r e g n a n d d b e l i u e o d s k o r i k o n m a l a r a r r u b d d t i d a t l a d d e a n d märka n tecknet n k a d från förr pressade

går utför farlig munsbit slösa

a p a r g ö l a n d a r s k o l r i v a e v e n t o ä t r d r e e k n har g g a putt e n a n e l n l ä o t e r r u n a rusande fågeln

har akter

långsmal avvisar valuta? ses i är av en byarna seg sort

ruud på scen ibland i skopa

jobbar nära dig fransfläckman med fritt eget hus djur?

bildar flingor kallas cohen

k r d a f s t e u n

den är med star warsfansen

buggat volym bellmandam

är inte mycket kan knytas

fixar rabatt teaterpris

är explosivt vördar hindu

är dämpade den saknar djup

asbest ordningsmannen

n vass i vården slår grönt

u har ofta kor knallade

t kunde ej välja man strax

s

v ä k t a r e n

d a u l l l e l a x a k a t n t s d o h y e n i t r y v a r a n y l b u l t a r a s k a klart & v a tydligt r vara a r t vådlig återkommit en bit av måsen

har ej toppläge rör sig i luften

framföra på grunt vatten

ö n s k a

har färg på kinderna blåser

den är heltäckande i het ström

styrde slaviskt

ses folk vid brunnen frän

är inte färdig jätteämne

k s a t k r i a t r s p å t r o v a a s s s l s m i a r r k a e t d e e d i t a p

ses på post är gris i kabul

varar länge vanligt i förening

skärmbild fick rosinante

mer smärta tas tag med

konservativa britter vara nu

drag i ramsa tjänar bagare?

watsons titel banan utan skal

lågläge den är dragen på

kort för sjöfart är fågelvägen

byta dräkt passade små

filmad lowe skarp växt

myggmedel

slår slö

hissad tjej tappat greppet

kommer sist på delat sinne

är vissa frön går elev i

gör solo

fint förflutet

skrev om saltön fungerar som två

lottmått det bygger glada

å k e n i f l e s a t r i a n b b j s u o d p a r n a n

ämne i karet drar förbi

få i bättre skick häst och ryttare

medhåll i norr

når högt

samla han tar trunken

e n a t r g o a n t e s ses med stenar a w o r a å g d a biblisk flygare s e s l i

lämnar hack i häl den kan tappas

rimmat stycke väg för resande

en med drag läskig rulle

kan anas

görs bollar av vann många game

b ä r a r e n

hyss

skördas på nötter

leder in b v r u l e a i s o n r v s t s e j r k r u s e gris i o tvenne går s o lära t e t r a j u l e l j krävs i långa men e pronoe r loppet o a v a l u rymd- ämabel hund n s e r s ä r l i n samla försätter t t berg? a argon e y t t j a r g e r k r a femton glädja efter r o a lunch t stad med angeles

sargar

r provsal

stockning korrigera

a u l a

led i lyon röstmix

bolag skjutit fram beslutet

simmar i akvariet denim

är rensade firrar

hörs ekot

nummer kort

t a

k l a r ö g d

sa ja till hallström grav

står ej starkt samlar sportiga

n o r g e

är väl bekväm brukar tolkas

kan agitator blå nyans

räckte

l p å s m e i r n e n n a rymmer nöt a ratade d s p b o ö l n a känner sig d stor f e

gement fräta det kan hållas

gruppsiffra hörs på balkong

vid röda havet kan ge utdelning

har egen vändning

bekant borg

sticker ut

natrium här hittar du rätt

är röd tråd

är pälsen

sänkt tofsar som prövar

e t s a

t a l e t b a d d a

mordisk james

l a k t

öron- kan man plåga med nål

o l å t

lugn i stormen kan man het panna

vår fader

har egen tok nedfall

husbil turiståkomma

n ä s t a

gamlin, underhållare

y n g i v b e

gör hungriga ungar

d i a r

matmetod avslöjade bratt

Ä1093 SAK

27 Stora bokkrysset tunär gt:s strömrosamuel man med sidner lagerlöfs novell om annemarie

d s o m a r h e

kyrklunds kontorist utherdotter sand i boklåda

har visat pinocchio

nora roberts skrev … affärer tysk richard som diktade genre för václav havel

d e h ö m e f l y l a o n t r i e e s s h u b a n v o

hade syster i dike

herde i psaltarpsalm

babyloniers eposhjälte

b g i s r a m

råttan som deppade i mumindalen

tapper gamgi fick apollon

kanske novell tripp i hylla

s b l g a m e e m i r t a l ä o r d e t t s t j e s u s e s k r ä v l hade på u t r o p eken boken s debutroman echo av fransyskan en i var r e céline curiol sådan o

kunde teiresias ej försmå

har aslan liknats vid

barea med upproret

låt för ranelid kan fällas

kan läsa blärran kalevifrån poeg sandon

känsligt var w. blanzefaulkner flors i kriget prins

sänder i japan kalevalating

sven som var kritisk

ledde guillous näslund

man som daudets tartarin

n beräts h tande verk a k e m p p å o o l p d e a r e p a r a d erik i ondskan var metusalem

föregår moines var kerchak

j u l o r a t o r i e t

där var miraz kung

n a r n i a

ljubov ranevskajas dotter

ajvide lindqvist skrev lilla …

fick edmond dantès sitta

a r r

där var selmas ingmar kyrklundkines

har läst koranen

g

förord var balzacs goriot

egoist där säv susade urisbok

två av får ej lät döttjord- tre rar dela kontakt hans rike

i n n e s k o

svart … skrevs av bulgakov annika thor skrev öppet …

nin med dagbok blev filemon

besökte hedenhös

liten åkes syrra låtjobb

richard skalden med ólafur i easter världens parade ljus

sägs oftare i gamla romaner

borg som skapat plupp jean som skrev tjuvens dagbok

i u n g e n g e g a n a e e n s t j a a j a m a t i t.s. e n e prisad r e n i m a m k a r a a r e p p gångart l e a t e x p ö o p l i d a gör busst r u kuren bodde bergs l tora på i här kan man besöka h.c. r s andersens hus mirja med järnnätter

browalliusdam eng med bister

blev ylva till orm

barbara med flickorna som var vakna för länge

mikadon

hedbergs mattsson

var är tanwerther karader michael med bibelkoden

gör de kristus i nt dämpat

martin med pengar

görling med 491 kyushustad

gamla lakans styrka inget bråk i skolan

r o b u r

h k e l varg på hög t nivå a k l y har hörts från beethoven s bustertoner skapa ljuss t kopia k a p a d tjänar någon med nummer

tackas barn partiellt

klipper kanske

hål i bord

plats för brandvägg

berlinare kan man piroger

revolver kan få skura

v a p e n s k ö l d

var j.d. salingers skolbetyg

behn med bakgård

skapade penthesilea risfolk

s v i t livstyckspojke t e b r a p r å har gudrun e fått visst utrymme i n plats för en snöboll

s f ö k j a

följs av lugn

e d a m

n o v a

gaup som kan få diktat skura

inget bråk i skolan

är egen person kraftbrukare

streatfeild som ansvara skrev kan brukas barnböcker med kratta

har nåt vid ax vikingdöpare

är le carrés leamas heimdal

tackas barn partiellt

varg på hög nivå klipper kanske

står på spisen?

sedley i fåfängans marknad

a k l y har hörts från beethoven s bustertoner skapa ljuss t kopia k a p a d

plats för brandvägg

berlinare

är gniden

n s k ö l d

kunde livet förr

a p e l

f å g e l b o

urmödrar

k o r r u r i ö l s k l ö p a 51 med n mystik a r är lika a l som e kub

samlade tunnor

kan ha knaster

är replik hemma

blev varven ofta 25 för

kan man piroger

n a s a r e t

är stoppat försvann ger ej under man målkon- har oss svir vid flikt

tar ej duktig längdkändis

g z t n d a r e m o r o l e k s a n e r a g e n t e bli luftana g o x e gripen ä r g är sex hos jaguar n e n släppte r o a nunna moder kan ha hos hotelli k a t e t lejon plats en i var seds e t gatan a s s styrt vals l gick d tilltidigtval k l a b b v a mindre d d a r å a vanligt j ackord e r i k t i g s k a t finns har helve- enorma tet i armar

kan katt multipelt

hade masken på det hala styrs av m

olas knut

kan vi av glans stingting

sida i skolbok

stegvagn

vill man ha sex i skär

fönsterglasfirre

sådana är ej beredda

regins david carlos i drama

attraherade hemsös carlsson

vem helst som förr

urmödrar

samlade tunnor

s n ö r å r e stor l l eni elden n blir salva i a myckenhet m något för s c h realen i slag a a uggla m

a s k j a e d d e i r

är egen person kraftbrukare

s v i t livstyckspojke t e b r a p r å har gudrun e fått visst utrymme i n ingår axet i varor för tass

miljö för en timmerman

r kan bli många för örnarna

h e a t

Ä 1095 KEB

m a d r a s s e r a t

Ä 1096 KEB

plats för en snöboll

tågföretag skapade slotts- matta löpnings- fick herrar ställe malta bli

s f ö k j a

gammalt undantag

följs av lugn

kan korat

e d a m

n o v a

f å g e l b o

kan ha knaster

är replik hemma

spelande kollektiv plats för hålslag

kan bli många för örnarna

blev varven ofta 25 för

är stoppat försvann ger ej under man målkon- har oss svir vid flikt

tar ej duktig längdkändis

kan katt multipelt

hade masken på det hala styrs av m

olas knut

kan vi av glans stingting

sida i skolbok

stegvagn

vill man ha sex i skär

fönsterglasfirre

sådana är ej beredda

miljö för en timmerman

o r r a r u r i ö s l s k a h l ö p a r e 51 med n mystik a r e a är lika a l som e t t kub

g z t n d a r e m o r o l e k s a n e r a g e n t e bli luftana g o x e gripen ä r g är sex hos jaguar n e n släppte r o a nunna moder kan ha hos hotelli k a t e t lejon plats en i var seds e t gatan a s s styrt vals l gick d tilltidigtval k l a b b v a mindre d d a r å a vanligt j ackord e r i k t i g s k a t finns har helve- enorma tet i armar

maria med egna världar

montag i skrivande carson fahren- klingsmed por heit 451 tyst vår

den tredje mannens harry

bomullsställe

lodalen med dårens dotter

k r i s fog på t däck i n g n å r a t i p a r e olifant hos g a roland n c h e h o t e r an l n

29 Lilla svåra 2 blomsterhandel

spelande kollektiv plats för hålslag

anger ex libris i bok

utgör bibliotekets böcker

har man kall i kan man etruskers få pall väsen från

saknar redlös ses med brädhög

e s k a d e r

gav oss rövarna berömd andré

fläkt författande proulx

tjänar någon med nummer

är gniden

ingår axet i varor för tass

kan korat

revolver är ailo

står på spisen?

har man kall i kan man etrusfå pall kers från väsen

läser många twilight i sina

hem för smirre

har nåt vid ax vikingdöpare

blomsterhandel

tågföretag skapade slotts- matta löpnings- fick herrar ställe malta bli

tyg mcewan med hetta

ville alla ej twilight

kåk med quentin kan få brytas

är jacques werup

blir öken

gamla lakans styrka

kunde ilmarinen ärendes lag för papper trenter

f a t r a k m å i s r a m n i d a a n

en dotter i stormen

hustru vid kichi-saga

skrev karin alvtegen

skrivande thorarinsson

roman av a. cavelius

calvino i hylla mötte tintin i tibet

sally salminen skrev … världar viktigt ord för ali baba

där blev neith dyrkad

gustav sandgrens sambo

birgit med glimringe

här föddes fröding på herrgård

k a j s a

villius med miss kollo

siciliansk vittorini

anchises för aeneas nock

tåbbs tjej i ahlins roman

hade massafabriker

utövades för telemachos

en slutade diktade bufflig piratens karllarsson jakob feldt om

martinakodens martina

kapten i moment 22 nobel

y a f o r s m i s s e n s k i n a t e r s o l i v e r i a s s s o n a k s m b a d a e p o i r o l s k å n l l s t o o i s t r n g e f bär a i r agaton ä g sax d f l u jo e l l y at t i d a av kody ga abok o n s scott m linea caroal rl ee nk linastiernhielm för georg har lotass om dagerman

d a l i n

pacifistisk schreiner

studierektorn jan i kalmar pocket bok med t.ex. carella

ansvara kan brukas med kratta

a s bomullsl a k e j ställe b ö k a t u s a g a m a s t a r kunde livet s n ö r a förr å r e stor a l l eni elden n j blir salva i p a myckenhet m e något för e s c h realen d i slag a l a uggla m i

saknar redlös ses med brädhög

gammalt undantag

onegins poetvän här skrev parijat

fanns i fangorn tosteruppåg

bokhållaren uriah

hål i bord

28 Lilla svåra 1

är den berömda romanen solaris han skrev sagan om hästen

u f p p var kamelian damen d e m i m o n g e r m i n a l o l a r s d o s s t r y k n lew wallaä r n a e ces ben w n a i s h e e p syster i billi n n e böcker u s l a k b e r t i l e l i o t m n å s h a a g n h e r c u l s o n knut l i o n e shriver som p r o t v i skriver a d d a i t a l vill dagmar förfatmed r tare l y a wijk l a bli r e s s e n d e r e tr t a u sa ernie hål e l t a vidk k lh eo iv s n b g ö l äk ae rb a a e kn u e s l ai a n dl u ap m målare m rummet ia röda s o d et nr se e s te

strejkroman erich von med camus gudasäd pestplats

använde grekisk orator vid talövningar

absurd show biter lätt

n a f s a r

sjöng i skyfall högtidlig dikt

dyster i sjumilaskogen

fadäsen menageri

genomskinlig oljefärg

är steward på flyg fält

forsljud strängt förbud

en filmhjelm väggbonaden

ordförteckning återord

hojtar

är ödes- före för- genomfart diger fattande händelse eliot liten låda

kort astat djungelkniv

häftigt magont stillhet

r mer fret kvent o f u p p a n a t a m r a ligger de l flitiga a i c h h ö s v e i t o r l e i ä n u g l o s g i n s u s c e o n i l s k a a friar oskyls å s dig uttänkt a l i id p l a n känner sig r o nervös o blev kristnat av en eskil

är poeten? hästmat

anlopp

hundstjärnan

roströd årstid ackord

svårt för brummare

ses på heliga rullar nattas

björnboet struntprat

genast sopranroll i turandot

litet ostkvalster

jane för charlotte brontë

står på påknapp arg

ordade med san en stad i ligurien

sötsur serveras med kinamat

gör kanske obedd gäst

é

musikalmamma spelhus

tjallade kravlar fram

t t a r s s a k n t s y r i s a t t n t o övre a h gräns d e t w a b o k ränna o r ögrupp h r i e y r m i a e n n g a k n sägs om b i fackidiot bara ett n å fåtal har a d enblivitsir sätts på fot dyrkade farao

läggs på dragare

starkt i sushi äldre hippien

döljs av moln lägger skytten

klädde rokokomän

e r i k s s o n g

tidsålder

e p o k bor vid smålandskusten

k a l m s a r t i s t e h s o v ä b n ö g r a d

åsiktsstark paulsen

under träd en halv fluga

mattråg för grisar

en målande holbein gira

äldre skydd

härkomst

k t i o e n m v a b i ö t t liknar r slangbella y s u p kort r försilverny- i a n s l k l y y x o a n a å l a d

ceremoni- utdelas dryck i till japan bjudning

votering gillar aktieägare

slugt

representativ

röd sås i flaska klyver ved

oböjd kan klumpig hamna i

vill hemlig givare vara

pacino på film fattar roddare

sjukligt sömntillstånd kramar liten vid läggdags

vanligt tilltal rosa nyans

d n s u a r k l ä l l u r i e r l hon swint i l ton e r s t i h å s o e t c h r a k r e u o n y m r a e v r å lägger dansör på parketten

bör rökare gå minst på fot

skogens konung tidvis tradiga

kommer den som minns

grisdam trial and …

liten skuttig puh-vän

med 3 en liten spelare

stor union mitt i hjul

har falskspelaren i ärmen

hörs arga vilddjur

slö tittar blyg under

l l a u t g g t lokal för säll- s skap d a a r söt g trubbnos r u u p m p störst i norrland n ä s s l a

härskade i ryssland

transporterar 08:or

Ä1092 BR

Ä1091 KK

seglade en gång kan snöre

flyktigt djur? är en kajsa

åkt eller är kvar de dras till son

r ö t t

val a zumas v i n a n c e s a g a k o g a a a v e b v a g t e m n n e o t a n v e r y e s t l t a r l a d a r e s i europeisk kedja kallade sig cato

hördes med dag ge bort en del

d o n e r g a

ser ilsken

varm badplats

växande banksymbol

beklaga fullt på kul fest

vill frusen gå förutsättning för rök

i l e n e l d å vän t upplysk ning a b e b e r barru s busken k e r e n a d e avslag n n dubbla a n n e r j e

ses de belåtna

26 Citatet

har vaken blick sägs små vingar

den går att springa ifrån

dundrade fram förr virvel

ytenhet

a l p e r n a

han var med grekisk stor ö

s a m k e n r a n d e n o r d n a b b

gjorde thor skrivande dennis

hem för rödhåriga sägs solen

k a p r betyder iridium obebyggda i trakten l ö s falska klor d e k m a v a r produkt hälft r bättre k i älskar enkla sin fällor e hobby s n a

vill man sätta på velig

fackkatt den berikar i murmansk

l i s t o r

kröner höga schnitzel berg i eller mellannyck europa

s å t u p

man som gick långt

för moln och ostron butikslappar

avgrund

väcks mot misstänkt

u r t a g åsyfta n a v n s r e

betalmedel planterar

girig i wagners ring medla

marcus, en romersk kejsare

h a s s e l b u s k a r

är rubb och stubb

r r i u m m s a l o laddad i r a labbet u n a b a n e o l d d n ö s l r e o c h l y a l a n ibland i e skylten n

lyser rosa i stenparti

ta en pris eller sova sött

anslagsäskande

p e t i t a

förvarna

25 De inledde det nya millenniet liknar tigande jobbar på ruta

skrev

var likvärdig vara

sitter och ugglar? yta

naken

en annan i fn

om procesk eufrat t sen e k v i v a tas vid r ö g missf tag avgud i v i l a r bibeln k lever kysk i c e l i b a hake s n u s a banditband den får från a vifåren n a l han var u r e l i först a vanligt glittrande tyg anrikt betalhotell verktyg för l i berlin a d l o n ningsg glad snickare sätt l l a d e l t a g a utdela fågel bak- i usa:s ö m k a e slag vapen i ö v e r m i n a ö r o fostras s desaporav e finka o g r o d ädel hästå t a r z a n orken e ras mår de maga g l a r sjuka o karner a valsr i o ort miga a p s p e l strimska hitsmala låtar b o y skådis s l å ikäppar hjulet p r a t a d e lång röda r u k tid korset r k e l s t e n a r m a t ö r ryssja d a köande står i o r långa r a d e r rygg- öster raden på båten

det ger en trygve förpasvänds öland en vid fnmot sas ur särprä- rodret kroppen landet gel

språkmärke

Ä 1095 KEB

m a d r a s s e r a t

Ä 1096 KEB

Ä1094 KEB

t a s o n å g o c t

l e y r h p a n n a l i s a e r i c s o n

e t j a n k v ä , m t j a a l ä s s l ä n å l u r l a o n ä r n l f c n y ä d å

m t r k t u p g a n k l d d

g l g k g e

f i v h ö i g a d e n . l

t å g s a r e t m j ö l k s b e h o v v ä g h e g r e j e l b a n a g s a Ä1173 CG

c a r s

TÄVLINGSORD 1 KVARTETT 2 SEGERTåG 3 MINIKjOL 4 VINNARSKALLE 5 FRIGöRELSE 6 KLÄDKOD 7 INDIVIDER 8 KATASTROFER 9 SKIVA 10 TRALLANDE 11 SKRIDSKOR 12 SöMNAD 13 ANAGRAMSöKORD 14 höRNA 15 VINGAR 16 RåNARE 17 A 7543 B 6843 18 SKRATTA 19 MuSIKALISK 20 STATIST 21 KVINNOSAK 22 SKåNINGAR 23 NOTSTÄLL 24 VOKALIST 25 åRSBÄSTA 26 jAGADE 27 MORDREDSKAp 28 KuTAR 29 KISTA