Klimaplan

Liberal Alliance ønsker, at Danmark skal gå foran og yde sit bidrag til den forskning, der kan gøre verden CO2-neu-tral. Derfor foreslår Liberal Allia...

0 downloads 142 Views 622KB Size
Klimaplan I Liberal Alliance tror vi på fremtiden. Vi tror på, at vi kan løse de udfordringer, vi står overfor, også når det handler om klimaet. Vi vil med et både ambitiøst og visionært klimaudspil flytte Danmark og verden mod at blive CO2-neutrale i 2050. Et fingerknips kan ikke løse problemerne. Liberal Alliance vil imødegå klimaforandringerne med konkrete løsninger. Løsninger, der er baseret på fornuft og teknologi. Løsninger, der er finansieret. Og løsninger, der gør det langt lettere for danskerne at træffe grønne beslutninger samtidig med, at vi fortsat kan leve i rige og frie samfund. Feel good-politik har ingen effekt. Derfor vil Liberal Alliance seksdoble investeringen i forskning i nye grønne teknologier. Derfor vil vi sænke afgiften på el og elvarme til det lavest mulige niveau, så vi kan animere til mere grønt forbrug. Derfor vil vi fjerne afgiften på grønne biler. Derfor vil vi afsætte en pulje til renovering af bygninger. Det er også derfor, vi mener, vi skal have en ny klimalov, hvor blandt andet et klimaøkonomisk råd skal spille en rolle. For Liberal Alliance er det helt afgørende, at præmissen for at løse klimaforandringerne er, at vi skal have mest muligt klima for pengene. Det er faktisk at tage emnet alvorligt. CO2-udledningen stopper ikke ved den dansk-tyske grænse, og vi skal have forskning i international klasse. Med en klimaforskningsfond på 3,7 mia. kroner årligt til grøn forskning viser vi vejen, og vi vil opfordre alle lande til at følge trop og bruge 0,2 procent af BNP på forskning. Kun på den måde bringer vi verden det næste store skridt fremad. Vi skal gøre det muligt at indfri ambitionen om, at næste generation kan leve endnu bedre, billigere og renere, end vi gør. Det er den rationelle klimapolitik. Det er den liberale klimapolitik.

1

Danmark skal etablere en klimaforskningsfond på 3,7 mia. kr. hvert år Danmark skal afsætte 0,2 pct. af BNP til en klimaforskningsfond. Det svarer til 3,7 mia. kr. hvert år. Hvis Danmark og verden skal nå i mål med at blive CO2-neutrale i 2050, er det nødvendigt med nye, teknologiske løsninger. Nogle af dem er vi tæt på, andre er vi langt fra. Derfor kræves der mere forskning. Liberal Alliance ønsker, at Danmark skal gå foran og yde sit bidrag til den forskning, der kan gøre verden CO2-neutral. Derfor foreslår Liberal Alliance som en del af sin 2030-plan, at der afsættes 0,2 pct. af BNP hvert år til en klimaforskningsfond, som skal målrettes forskning i nye, grønne teknologier. Det svarer til 3,7 mia. kroner om året og er en seksdobling af det nuværende niveau. Og samtidig mener vi, at alle verdens lande bør gøre det samme, for kun

2

på den måde kan vi sikre, at de nødvendige løsninger findes.

Nedsættelse af el-afgiften og el-varme-afgiften på 4,8 mia. kr. El er ikke længere en ”sort” energikilde, men bliver mere og mere grøn. I dag er 64 pct. af den danske elproduktion fra vedvarende energi, og med energiaftalen bevæger vi os mod 100 pct. inden 2030. Derfor skal vi tilskynde, at mere af energiforbruget kommer over på el. Danmark har i dag EU’s højeste elafgifter, og det er kontraproduktivt. Derfor foreslår Liberal Alliance, at el-afgiften og el-varme-afgiften sænkes til det laveste niveau, som EU tillader. Det koster årligt 4,8 mia. kr. Lempelserne vil reducere CO2-udledningen uden for kvotesektoren (dvs. transport, landbrug og boligopvarmning) som følge af skift fra fossil varme til elvarme. Samtidig vil det blive mere attraktivt at bruge elvarme frem for f.eks. brændeovne, hvilket vil reducere udledningen af partikler.

3 4 5

Afgiftslempelserne gør det samtidig billigere at være dansker og drive virksomhed i Danmark.

Afskaffelse af registreringsafgiften på grønne biler Liberal Alliance ønsker at fjerne registreringsafgiften på alle biler og var imod indfasningen af registreringsafgift på el-biler, som blev besluttet i 2015. Hvis ikke et flertal i Folketinget ønsker at fjerne hele registreringsafgiften nu, foreslår Liberal Alliance en afskaffelse af registreringsafgiften på grønne biler som et første skridt.

Forhøjelse af pulje til energieffektiviseringer og energirenoveringer Liberal Alliance foreslår at forhøje den tilskudspulje, som blev etableret i energiaftalen med 500 mio. kr. Den giver via udbud støtte til investeringer i energieffektiviseringer i produktionserhvervene og energirenoveringer af boliger. Der er tale om et engangsbeløb, men der er et stort potentiale for reduktioner via effektiviseringer og renoveringer.

Vedtagelse af ny klimalov Liberal Alliance foreslår, at der skal vedtages en ny klimalov i Folketinget, der bl.a. skal indeholde etableringen af et egentligt klimaøkonomisk råd under de økonomiske vismænd. Det skal vejlede til den mest omkostningseffektive og samfundsøkonomiske bedste grønne omstilling. Det handler om at træffe de mest rationelle valg. Og så skal der selvfølgelig i en klimalov indgå, at vi arbejder mod en netto-nul-udledning i 2050, og hvilke internationale forpligtelser Danmark har i øvrigt. Samlet udgift om året: 8,5 mia. kr. Frem mod 2030 bliver det samlet 85 mia. kr.