KBH 2025 KLIMAPLAN

CO 2 årligt 25 % 25 % 50 % . 0 20 40 60 80 100 120 140 160 180 Gennemsnit BR08 2015-krav 2020-krav Varmt vand Infiltration Ventilation Transmission 5 ...

0 downloads 135 Views 2MB Size
KBH 2025 KLIMAPLAN ENERGIRENOVERINGSORDNINGER DER VIRKER MØDE I KLIMAPANELET DEN 14. SEPTEMBER 2015. FÆRGEN GRØNSUND SENIORFORSKER OLE MICHAEL JENSEN AFDELINGEN FOR ENERGI OG MILJØ

Tre veje at gå Omstilling af energiforsyningen

START Sammentænkning af bygninger og energiforsyning

Energirenovering af bygninger

MÅL København CO2-neutral i 2025

Tre veje at gå

START

Konvertering til Ikkefossile brændsler og udbygning med store varmepumper og store solfangeranlæg

Omstilling af energiforsyningen

Sammentænkning af bygninger og Solceller, solvarmeanlæg energiforsyning Lavtemperatur-fjernvarme Små varmepumper Varme- og el-lagring Smart-grid Efterisolering Vinduesudskiftning EnergiTætning af klimaskærm Varmegenvinding renovering af bygninger LED-belysning Lav-energi-apparater

MÅL København CO2-neutral i 2025

Tre veje at gå

Konvertering til Ikkefossile brændsler og udbygning med store varmepumper og store solfangeranlæg

50 %

START Besparelsespotentiale Samlet årlig besparelse 16 PJ

25 % 25%

½ mio. ton CO2 årligt

Efterisolering Vinduesudskiftning EnergiTætning af klimaskærm Varmegenvinding renovering af bygninger LED-belysning Lav-energi-apparater

Omstilling af energiforsyningen

Sammentænkning af bygninger og Solceller, solvarmeanlæg energiforsyning Lavtemperatur-fjernvarme

25 %

Små varmepumper Varme- og el-lagring Smart-grid

MÅL København CO2-neutral i 2025

Gamle bygninger tynger CO 2 -regnskabet 180

Varmt vand

160

Infiltration

140

Ventilation

120

Transmission

100 80

60 40 20 0 Gennemsnit

BR08

2015-krav

2020-krav

5

Gamle bygninger tynger CO 2 -regnskabet 180

Varmt vand

160

Infiltration

Energirenovering

140

Ventilation

120

Transmission

100

Nybyggeri

80

60 40 20 0 Gennemsnit

BR08

2015-krav

2020-krav

Enfamilie-lavenergihus

6

Energirenovering af bygninger Tre barrierer ! • For lave energi- og fjernvarmepriser • Ingen offentlig medfinansiering • Ingen ”kampånd” blandt husejere og penge-institutter Europe Brent spot price $ per barrel

7

Energirenovering af bygninger

Fordeling af gevinster

Tre barrierer ! • For lave energi- og fjernvarmepriser • Ingen offentlig medfinansiering • Ingen ”kampånd” blandt husejere og penge-institutter Europe Brent spot price $ per barrel

8

Energirenovering af bygninger

Fordeling af gevinster

Tre barrierer ! • For lave energi- og fjernvarmepriser • Ingen offentlig medfinansiering • Ingen ”kampånd” blandt husejere og penge-institutter Europe Brent spot price $ per barrel

Energistatistik 2013 9

Energirenoveringsordninger der virker Tre ordninger, der har virket …. • Landsbyggefonden og den almene sektor • Synligt energimærkning og udsigt til værdistigning • ZeroBolig og Charlie-effekten

HusetsEnergi.dk i Ringkøbing-Skjern Energibyen Frederikshavn 2100nu på Østerbro 10

Kommunen som aktiv spiller Virkemidler Synliggørelse

Interventionsstrategier

Oplysning

Rådgivning

Lovkrav

Økonomiske virkemidler

Måleraflæsning

Forbrugs-apps

Kampagner

Hjemmesider

Kurser

Workshops

”Hotlines”

”Helpdesk”

e-mail-hjælp

Demonstration

Demo-projekter

Åben-hus

Messer

Engagement

Naboskabsaftaler

Information

Brochurer

Bygningsportal

Præmiering

Prisuddeling

Feedback

Energimærketjek

Bygningstjek

Vejledning

Håndværkerråd

Pakkeløsninger

Arkitekthjælp

Lovgivningskrav

Bygningskrav

Komponentkrav

Tvungen opsparing

Tilskudsordninger

Feed-in tariffer

Billige lån

Fondsmidler

ESCO-ordninger

Green Deal

Skatteordninger

Skattefradrag

Finansielle ord.

Energiafgifter

Kommunen som aktiv spiller Tre ting, der virker !

Opret Energispare- og klimasekretariat Bygnings-Portal • • • • •

• • • • •

KBHbenchmarking

Forbrug og CO2-udslip Energimærke Strandgade 37 Forslag til energibesparelser Energibesparelsespotentiale i KWh og kr. Nøgletal (benchmark) for tilsvarende huse Tal og GIS-kort. + Tilstandsrapport + BBR-data + ejendomsvurdering + ejendomskattebillet

Målrettet energirådgivning Uafhængig rådgivning om: • Tekniske løsninger • Valg af håndværkere • Respekt for byggeskik • Arkitekthjælp • Total-økonomi • Lånemuligheder • Indeklima • Andre NEBS

TAK FOR OPMÆRKSOMHEDEN OLE MICHAEL JENSEN AFDELINGEN FOR ENERGI OG MILJØ SBI ÅLBORG UNIVERSITET