Introduktion i Patientsäkerhet

läkarprogrammet T4 eller T5) vid Medicinska fakulteten. Omfattning – 16 timmar Genomförande – föreläsningar, varvat med demonstrationer och övningar, ...

0 downloads 1 Views 22KB Size

Recommend Documents

Diamagnetism, paramagnetism, ferromagnetism, antiferromagnetism etc Dielektriska egenskaper Dielektrisk, ferroelektrisk, piezoelektrisk, antiferroelektrisk etc

INTRODUKTION f regers Rosdahl, cand. mag. i filosofi, medlem af MI Web: DenMotiverendeSamtale.dk Email: [email protected] Telefon: …

Sida 2 (3) FOIT002 / 1 Delkurs 3 Inbyggda intelligenta system språk och verktyg 1,5 hp Efter avslutad delkurs 3 Inbyggda intelligenta system språk

Kursusplan: 13.00-13.10 - Velkomst ved Luise Persson Kopp & Mie Lauwersen 13.10-13.55 - 1. del - Introduktion til NCP (2015 dansk udgave) Hvad er NCP, gennemgang af NCP modellen og de forskellige trin. 14.00-14.45 - 1. del – Anvendelse af NCP Hvordan

I MIPS finns specialregister för detta Institutionen för elektro- och informationsteknologi, LTH Hårdvarustöd för avbrott – Status –styr funktionen hos avbrottshanteringen – Cause –talar om för programmet vilken typ av avbrott som inträffat – EPC –Ex

9.5 Konfidensintervaller ved hjælp af simulering: ... ( http://www.gbar.dtu.dk/folder.pdf), ... nemt springe imellem script-baseret og menubaseret brug af programmet

Stata Introduktion 3 Stata - Introduktion . Jens M. Lauritsen 3.udgave, ultimo marts 2000 (kontrollér dato på forsiden) ISBN-87-987843-0-7 (trykt udgave)

”Imagine (1971) plays for 195 seconds” 2. Lav en Driver-klasse med en exam-metode. Metoden skal være static, have returtype void og være uden parametre. 3. Opret fem velvalgte Song-objekter i exam-metoden, via objektreferencer s1,s2, s3, s4 og s5, og

tørrede ”grønne” ærter. Der var fine lokale sorter - f.eks. ”Lollandske rosiner”. I dag kender vi stort set kun retten ”gule ærter” - og her er det ofte som ”Møllerens gule ærter”. Ærternes lange kogetid (op til 3-4 timer) var intet problem dengang k

Introduktion Spillningsinventering Version: 2016-04-19 . Upprättad av: Ingemar Sjöberg, Objektspecialist länsstyrelsernas FO-natur . Kontakt: [email protected]