GILDE KONTAKT

Her er et potpourri over nogle af de mange gildemøder, gildehaller, jeg har deltaget i. Ritta holdt ved en senere gildehal: En prædiken af Johannes Mø...

0 downloads 258 Views 2MB Size
GILDE KONTAKT SCT. GEORGS GILDERNE I ODENSE

NR. 6 Juni 2016

40 års jubilæum. Hjælp det er et helt liv. Så kom Sct. Georg, og her stod ”mit navn ” 40 års jubilæum. Hjælp det er et helt liv. Så den dag sagde jeg som ”Dronningen. Vi bliver gamlere og gamlere” men næste dag tog jeg igen-- min cykle, -- og var igen ung. Her er et potpourri over nogle af de mange gildemøder, gildehaller, jeg har deltaget i. Ritta holdt ved en senere gildehal: En prædiken af Johannes Mølhave. Jeg tænkte kan man også det. Det var en friluft gildehal. Palle: Som gildemester - sagde i en gildehal – ”Hvad gør jeg - vi med en datter der er færdig med 10. klasse. Hvad skal vi råde hende til. Når hun skal ud, og vælge i livet. Kamphøvener: Sad i gildehallen, med 3 små lapper papir, og holdt en gildemester tale. Det beundrede jeg ham meget for. Bjarne: Fortalte om Spørge Jørgen – Hvorfor spørger vi sommetider så meget? Og måske dumt. Jørga: Fortalte om sin ”Poesi bog” hvad er en poesi bog - alt kan fortælle – også af minder, om vores barndom - barndoms venner. Ole: Hvad lærer eleverne i en ”Rudolf Steiner Skole. Er det anderledes end i folkeskolen – eller hvad, bliver de alle kunstnere???? Eller får de en speciel lærdom??? Skovsby: De valg, vi tager i livet, er det de rigtige. Også når vi tager dem for andre. Som vi sommetider er nød til, at tage. Ja det er spørgsmålet - men vi kan ikke ændre det. Dorrit: Vi skal åbne vinduet ud mod verden. Det kan gøres på mange måder. Hanne: Sagde for længe siden. Hendes børn gik i børnehave - med et barn, der havde en meget smuk moder. - Den moder må jeg se, sagde Hanne - Moderen var ikke speciel smuk, men hun udstrålede glæde og nærvær. – Det kan vi lære meget af, lær, at vær tilfreds, glad ved det vi har fået. Kirsten: Talte, om at være ordentlig og måske sige ubehagelige ting. Ikke mobbe, og indrømme hvis vi har gjort noget der gør ondt. Wermund: Talte om at alting skal aftales. - Time Matic, ”Vi skal se i vores kalender” inden vi kan komme til kaffe - Jeg kan kun sige det er blevet meget værre. – og hvorfor?? En kop kaffe uden aftale er tit meget hyggeligere. Kudsk: Talte om hans fars bog - om sejlskibe, og alt det der skal til for at lære, at sejle. – Den første julegave, vores svigerdatter ønskede sig af os, var bogen om at sejle af ”Kudsk’s far” sådan kan det gå. Villy Øhlenschlæger (Ville): Kunst er ikke altid det vi vil have hængende i vores stuer, (når vi har været på kunstmuseum) men som vi kan opleve og glæde os over. Men Ville sagde også meget andet. Villy: Fortalte også hvordan, det er at opleve en ulykke, og hvordan det er når det er en ven. Selvfølgeligt hårdt. Men hvad han lærte af det. Ruth: Om frihed, frihed til at gøre hvad man vil – og hvor godt vi har det i Danmark. Frihed til religion, frihed til at gifte sig med den man vil. Ruth: Talte sidste gildehal om netværk. Hvor meget det betyder i vores liv. Det er det ”Gildet” havde givet hende. Fortsætter side 5

-2-

Mester har ordet spejderideen for voksne

Kære alle.

Så er der nyt omkring vores landsgildekontor: Alle gildemestre har også modtaget disse breve fra LGL. Men selv om du måske allerede har hørt om det, så synes jeg også, det bør med i Gildekontakt. Modtaget den 3-5-2016: D.d. er den første medarbejder startet på sit arbejde på Sct. Georgs Gilderne i Danmarks kontor i København. Vores nye medarbejder er Birgitte Holm fra Ølgod, som har været gildebror i en del år, og som kommer fra Vestjysk Distrikt. Birgitte har søgt om stillingen for at hjælpe os med at varetage en del af de opgaver, som har været håndteret af kontoret igennem Kirsten Christensen. Landsgildeledelsen glæder sig til et godt samarbejde med en gildebror i vores administration. Vi håber, at I alle vil tage godt imod Birgitte, for at give hende den gode start, som er nødvendig for at udfylde pladsen. Nu vil landsgildeledelsen arbejde på at få stilling nummer 2 besat. Denne meddelelse må godt spredes ud i vores gildeverden. Med gildehilsen fra landsgildeledelsen, Helmut Werth, Landsgildemester Modtaget den 9-5-2016: Landsgildeledelsens forslag om at overdrage landsgildekansleropgaverne til Kirsten er taget godt imod af flertallet af vores gilder. Vi kan meddele, at vi vil omadressere landsgildekanslerens mailadresse direkte til Kirsten snarest. Når vi er blevet færdige med at se på ansøgningerne, som vi har fået ind til halvdagsstillingen nummer to, vil vi så konstituere Kirsten, når hun er udtrådt som ansat på vores kontor omkring den 01.07.2016. Kirsten konstitueres som landsgildekansler med stemmeret indtil førstkommende landsgildeting. Med gildehilsen Helmut Werth, Landsgildemester

Sådan kommer letbanen til at se ud ved Idrætsparken – altså på den anden side af Højstrupvej, hvor vores gildehus er.

Fortsætter side 4

-3-

Fortsat fra side 3

Du kan også se en video om vort lokalområde på Højstrupvej, når den nye letbanestation kommer. Brug dette link: http://odenseletbane.dk/nyheder/video-sadan-kommer-letbanen-til-at-se-ud-ved-idraetsparken/ Jeg synes fortsat, det ser meget spændende ud , og den følelse forstærkes af, at det for alvor er blevet forår her midt i maj måned, hvor dette skrives. Buske springer ud, bladene grønnes, blomsterne spirer, og lyses er vendt tilbage. På en måde er det som om livet er vendt tilbage. Ud af den mørke jord gror livet frem. Ingeborg og jeg er i vort dejlige sommerhus på Langø, og vi går ofte ned til havet, og ser mod horisonten, hvor solen langsomt går ned, og mørket breder sig. Så tænker jeg, at der ikke skal komme et mørkt billede i mit indre, men et lyst, for solen stiger jo af hav på ny, og alle mørke skygger flygter for evigt. Det gælder jo om at have øje på det positive og gode i tilværelsen – og ikke kun tænke på de mørke pletter - selv om jeg godt ved, de også er der. Derfor tænker jeg også positivt omkring Gildehuset og dets placering. Vi kommer til at ligge et meget central sted, når letbanen kommer. Rigtig mange borgere vil komme forbi Gildehuset, så vi har alle muligheder for at blive endnu mere synlige. Du behøver nu ikke vente til letbanen åbner, der er allerede mange muligheder for gode aktiviteter ved Gildehuset, ikke mindst når der afvikles store fælles events i området. Jeg ønsker og håber, at også du vil være med til at udnytte disse muligheder optimalt.

Hele stadsgildeledelsen ønsker jer alle en rigtig god sommer. Med venlig gildehilsen Kay Gamle ritualer i forbindelse med sankthansaften Sankthans eller midsommer har uden tvivl været den vigtigste af midsommerens fester i Norden med spil, dans og drikke. Tidligere var det opfattelsen, at midsommernatten var fyldt med magiske naturkræfter – både onde og gode. Nu om dage markeres sankthans ved offentlige og private arrangementer. Mange foreninger afholder arrangementer. Et typisk program omfatter en tale, derpå antændelse af bålet, og mens flammerne slikker op imod sommeraftenen synger alle Midsommervisen. Talen vil ofte blive fremført af en person, der er kendt i lokalområdet. Midsommervisen af Holger Drachmann stammer fra syngespillet "Der var engang". Shu-bidua udgav i 1980 sangen på en mere rytmisk, men knap så højtidelig melodi, som var meget populær de første år, men i dag er mange gået tilbage til Lange-Müllers musik til Drachmanns ord.

Læs mere side 9

-4-

Fortsat fra side 2

Karen: Hvad det betyder at blive budt velkommen, når vi kommer i en ny familie. Og når vi kommer på besøg. Det var i forbindelse med besøg hos en ny svigerfamilie – det kan altid være svært. Claes: Hvor meget et venskab betyder, - det kan være nogle spejderkammerater - vi har haft hele livet. Altid kan snakke med, også når livet kan være lidt svært. Astrid: Hvilke betydninger det har at have en veninde, måske en man har haft fra skoletiden. En man er tryg ved, og som kender en. Herefter hørte vi ”Venne sangen” af Benny Andersen. Perfekt. Anni: Har et gammelt træ i haven. Hvis sådan et træ kunne fortælle. Fortælle om alle de mennesker der har boet i huset. Alle de mennesker der har siddet under træet. Tanke vækkende. Jette Born: Om sit liv på Buddingevej. Et hus på Buddingevej i Lyngby. Hendes bedsteforældre, hendes onkler et Familieliv – og hvad det giver. (jeg boede på Buddingevej på et værelse) da jeg var ung. Så det var spændende at høre om. Speck: Hele hans liv som spejder – gildebroder. Og hvordan alting ændre sig, ikke altid til det bedre. - Så Kan vi jo tænke lidt over det. Preben: Hvad han oplevede ved, at køre med bus. Skal vi rejse os op?? Og meget mere. Sjovt. Karin: Havde været på besøg i et af hendes børnebørns skole, for at fortælle hvordan der var, at gå i skole da Karin var barn. Tænk, at vi skulle stå på række inden vi gik ind i skolen - række hånden op, og vente til vi blev spurgt. Ja sådan var det, - vi skulle tale pænt, og havde respekt for læreren. Birthe: Talte om at vi kan mere, end vi selv tror – og vi skal turde gøre det. Erik Born: Når vi synger ”Der er ingen ting der maner” skal der ikke synges TOPS – men ”TOP” Altså ikke SSS – lær det – Elna: Talte om Sct. Georg - og huske, at slappe af, tænke sig om før vi taler. Lissi: Har talt om en sund sjæl i et sundt legeme. Poul Egon: Har talt om ”TRO” og hvad er tro ??? Tro håb og kærlighed. Et smykke som sømændene købte til deres kærester. Men tro kan også skabe krig - en religions krig – som 11. september. Bente: Har talt om ordet ”Håb” hvad der ligger i det - ja vi har alle sammen håb om noget vi gerne vil opleve, en gave, men også håb om et godt liv. Dorrit: Vi som bedsteforældre skal tage os af vores børnebørn, lære dem om naturen – hvordan edderkoppen laver sit spind. Hvor flot det er. Hvad der er i naturen. Henny: Lærte mig på en juletur, at flette stjerner - så hver gang jeg fletter stjerner tænker jeg på Henny. Tænk alle de gode, og kloge ord jeg har hørt, til ”Personlig udvikling” i mine 40 år Hvor heldig har jeg været?? Else 4. Sct. Georgs Gilde

-5-

INFO Seniorlaug i juni.

g u a l r

io n e S

Vi slutter inden sommerferien, fredag den 10 juni kl. 11.30 med et stykke smørrebrød. Bindende tilmelding til Knud på: [email protected] eller 21 43 27 64. God sommer Knud

Årsberetning: Broderfonden år 2015/2016. Vi er pr. d.d. 142 medlemmer af broderfonden, heraf er 97 gildebrødre og 45 gildebrødre udenfor gilderne. Siden sidste generalforsamling har der været 3 dødsfald i 2015 og primo 2016 har der været 1 dødsfald. Der udbetales 5.000 kr. pr dødsfald og altid med fradrag for forudgående ikke opkrævede bidrag. Bidrag pr. medlem af broderfonden pr. dødsfald er 35 kr. Fondskapitalen pr. 31.12.2015 er 281.748,42 kr. Nyt vedr. udbetaling af fondsmidler er, at checks er afskaffet, og udbetalinger fra fonden skal derfor ske via overførsel af beløb til modtagerens bankkonti. Derfor vil modtagere af fondsmidler fremover skulle oplyse deres navn og kontonummer på deres pengeinstitut, for at få beløbet udbetalt. Hvis man bruger anden form for betaling end girokort, er det et stort ønske fra kassererens side, at man påfører de firecifrede tal, der står efter alle nullerne på det udsendte girokort fx (00000000001054). Valg af revisorer: Erik Jensen 2. gilde og Ingeborg Lauridsen 4. gilde. Efter generalforsamlingen konstituerede bestyrelsen sig med Finn Børsting som formand og Axel Michelsen som kasserer. Bestyrelsesmedlemmer i Broderfonden maj 2016. 1. gilde Edith Hermannsen, Krogløkkeparken 52, Odense NØ [email protected] 2. gilde Formand: Finn Børsting, Bülowsvej 8, 5230 Odense M [email protected] 3. gilde Kasserer: Axel Michelsen, Rosenvænget 74, 5250 Odense SV [email protected] 4. gilde Lizi Jensen, Jupitervænget 4, 5210 Odense NV [email protected] 8. gilde Inger Pedersen, Rypebakken 38, 5210 Odense NV [email protected] 9. gilde Inger Weber, Thorsgade 8,1.5000 Odense C [email protected]

-6-

tlf. 40 87 15 17 tlf. 66 11 81 21 tlf. 66 11 75 68 tlf. 66 16 17 29 tlf. 66 16 12 00 tlf. 22 47 74 05

Indvielse af Ravnedam hytten.

Endelig er den nye sovehytte færdig og den gamle hytte shinet op. Kong Knud Division. DDS holder indvielse Lørdag d. 18. juni kl. 15 til 17. Adressen er: Kelstrupskovvej 49, 5492 Vissenbjerg. Vi glæder os til at vise hytten frem, så I kan se, hvad jeres donationer er gået til. Kong Knud Division er vært ved et mindre traktement. Med spejderhilsen Karin Ravnkilde Divisionskasserer.

-7-

Kom til Flagfest i Odense i Den fynske Landsby Valdemarsdag onsdag, den 15. juni kl. 19.00* Programmet omfatter underholdning over et bredt musikalsk repertoire af Hjemmeværnets Musikkorps Syd under ledelse af Peter Holling, solisterne Mette Urnfeldt og Søren Okholm samt Kor a la Carte. Konferencier Preben Petersen Odense Marineforenings flagkommando, Danmarks Veteraner og Garder-foreningens fanekommandoer, Fyns største faneborg og et tusindtalligt publikum er med til at sætte rammen om en stemningsfuld aften. Talen for flaget holdes af rådmand Steen Møller. Elever fra Gymnastikhøjskolen i Ollerup underholder med rytmisk gymnastik. Det koster kun kr. 25,- i entre, og børn under 15 år har gratis adgang. Det vil være muligt at købe pølser, øl, vand m.m. på pladsen. HUSK at medbringe hynder, tæpper eller lignende at sidde på. Støt Danmarks-Samfundets arbejde - kom til Flagfest * Fanebærere og faneløjtnanter skal være klar til instruktion kl. 18.30

PS. Det vil være en god ide at tage en stol med til evt. fanebæreren eller løjtnanten

GØR AFTENEN EKSTRA FESTLIG!

Tag et hurraflag med Lad det svinge i takt til musikken, når vi synger fællessangen ”Pomp and circumstances”.

-8-

1. GILDE GK Knud Hunderup

GM Anita Bennedbæk

GS Lise Juel Eriksen

Hjemmeside - http://www.sct-georg-odense.dk/1-sct-georg-gilde/

1. Gilde ønskes en rigtig god sommer med masser af solskin og dejligt vejr. Vi holder ferie indtil vores første gildehal i det nye gildeår, torsdag den 8. september. Grupperne: 1. gruppe (Lise) 2. gruppe (Bodil D) 3. gruppe (Preben) 4. gruppe (Hanne)

efter aftale. torsdag den 30.juni. Sommerafslutning i Pouls sommerhus. efter aftale. tirsdag den 14. juni. Grillparty hos Edith og Holger.

Fortsat fra side 4

SCT. HANS BÅLET På Sct. Hans bålet er der traditionelt placeret en figur, der ligner en heks. Heksene flyver ifølge overleveringen til Bloksbjerg i Harzen sankthansaften og -nat. Retssagen mod den ca. 74-årige bondekone Anne Palles, skulle blive den sidste sag, hvor en dansker blev fundet skyldig i trolddom og dømt til døden. Det endte med at Anne blev dømt, og den 4. april 1693 blev hun først halshugget, derefter brændt. På henrettelsesdagen fik hun ½ potte vin at styrke sig på – det kan man se i regnskaberne, som findes i Rigsarkivet. Der har ganske vist fundet hekseafbrændinger sted i dansk historie, men de er altså ikke forbundet med de traditionelle midsommerfestritualer, selv om de bønder, der afbrændte bål på denne aften, troede på hekse. Formålet med bålet var at skræmme hekse og onde ånder væk, frem for at brænde dem af. Der er mange vejrvarsler knyttet til dagen. For eksempel:  

"Regner det sankthansaften, da skal det regne seks uger derefter." "Jo mere det regner på sankthansaften, des mindre vokser hasselnødderne."

-9-

2. GILDE GK Erik Johnsen

GM Erik Jensen

GS Peter Lassen

Hjemmeside - http://www.sct-georg-odense.dk/2-sct-georg-gilde/

Valdemarsdag i Den Fynske Landsby. Onsdag den 15. juni kl. 19.00 i Den Fynske Landsby Kære gildebrødre kom nu og vis jeres gilde og flag, det må kunne lade sig gøre at finde to gildebrødre, der denne aften kan være flag herolder. Alle gildebrødre er velkomne, kom og nyd denne skønne aften og støt op om sagen, det er meget vigtigt.

Dannebrog er verdens ældste nationalflag. Men hvad er historisk sandhed, og hvad er fri fantasi i fortællingen om, hvordan danskerne fik det rød-hvide flag, som fejres på valdemarsdag den 15. juni? Dannebrog kan nærmest oversættes til danernes fane. Det er utvivlsomt verdens ældste nationalflag, som stadig er i brug. De øvrige nordiske lande plus Ålandsøerne og Færøerne overtog korsdesignet i deres nationalflag. Men hvad er historisk sandhed, og hvad er fri fantasi i fortællingen om, hvordan vi fik Dannebrog i slaget ved Lyndanis den 15. juni 1219. I 1219 angreb en dansk flåde på omkring 1500 skibe Estland. Angrebet blev ledet af kongen Valdemar Sejr (1202-41). Med sig havde han en række danske gejstlige, først og fremmest ærkebiskop Anders Sunesen. Angrebet på Estland havde karakter af et korstog, hvori også deltog den tyske ridderorden, Johannitterne, samt vendiske korsfarere. Der var forud gået en række forsøg på at kristne det estiske område. Valdemar Sejr, som i forvejen havde ambitioner om at beherske hele Østersøområdet, havde tilsyneladende pavens tilladelse til at gennemføre et korstog mod det estiske område med henblik på at kristne de der boende.

- 10 -

3. GILDE GK Jytte Yde

GM Lisbet Søholm

GS Karin Ravnkilde

Hjemmeside - http://www.sct-georg-odense.dk/3-sct-georg-gilde/

”Hvor skoven dog er frisk og stor” - - -

11/12 juni 2016 Sommerudflugt til Lolland Torsdag d. 25. august Hyttegildehal Vi mødes kl. 17.30 ved Polarstjernens bålhytte: Stenløsevej 68, Odense S. Indkørsel fra Stenløsevej – forbi hytten – til kolonihaverne og til bålhytten. Gildebrødrene medbringer selv tallerkener, bestik og kopper samt kaffe, øl/ vin eller vand til eget forbrug. 1. gruppe sørger for mad, som vi spiser, når vi kommer og kage til kaffen efter gildehallen. Gildehal kl. 19. Tilmelding til Jytte og Niels senest torsdag d. 18. aug. tlf. 6615 0689 eller mail [email protected] Gruppemøder: 1.gruppe Ingen møde i juni 2.gruppe Ingen møde i juni 3.gruppe Torsdag den 16. juni kl. 12 hos Jytte og Niels i sommerhuset på Langø. Mærkedage: Ruth Øhlenschlæger har 50 års jubilæum den 16. august 2016 Vi hejser flaget og ønsker tillykke!

JUNIAFTEN Nu blomstrer de blide syrener igen og duftenes sødme har magt. Ved aften går pigerne hver med en ven, som prøver at sige de - igen som er lettere gjort end sagt. Piet Hein

- 11 -

4. GILDE GK Carsten Jensen

GM Dorrit Hansen

GS Annie Rasmussen

Hjemmeside - http://www.sct-georg-odense.dk/4-sct-georg-gilde/

Friluftgildehal 8. juni

Vi mødes på Spejdergården Skovbrynet Ørsbjerg Skovvej 21 5560 Årup. Hytten er åben fra kl. 17.00. For de der har lyst er der rig mulighed for at gå en tur i de smukke omgivelser. Kl.18.00 spiser vi vores medbragte mad i det fri eller under den overdækkede terrasse. Kl. 19.00 er der Gildehal. Efter Gildehallen serveres der kaffe/the og kage. Medbring: Godt humør, madpakke, drikkelse, tallerkner, bestik, kop, tøj efter vejret og hvad du ellers mener du har brug for, for at få en hyggelig aften. Pris 30 kr. Gruppevis tilmelding til Jette Born senest 1. juni på mail: [email protected] eller tlf. 66 10 84 57. Vel mødt 6. gruppe.

15. juni Valdemar Flagfest (fanen skal luftes—se side 8) Gruppemøder: 2. gr. 3. gr. 4. gr. 5. gr. 6. gr. 7. gr. 8. gr.

14.06. .06. 02.06. 21.06 29.05. 01.06 17.06.

Kl.17.00 mødes vi på Hollufgård, derefter grilles ved Kæthe Ingen møder i juni Gruppetur til Sanderumgård. Derefter grill hos Lise Kl. 10.00 Tur til Hverdagsmuseet i Årslev og Fåborg Museum. Kl. 10.00 eventtur til Fåborg - slutter med grillmad hos Karen og Ib. Tur går til Gyldensten Naturreservat Kl. 11.00 i Ingeborgs sommerhus, Klokkelyngen 11, Langø

- 12 -

8. GILDE GK Karin Jensen

GM Nina Nøddelund

GS Lone Nielsen

Hjemmeside - http://www.sct-georg-odense.dk/8-sct-georg-gilde/

JUNI - JULI - AUGUST JUNI: Onsdag den 8. juni Mandag den 13.

Arbejdsdag i Gildehuset Friluft Gildehal kl. 18.00 Vi mødes i Ninas sommerhus med madpakke og drikkevare

Onsdag den 15.

Valdemarksdag hvor Fanen gerne skulle luftes I ”Den Fynske Landsby” - (se side 8)

Lørdag den 25.

Fælles afslutning i Fåborg Vi mødes i Gildehuset kl. 11.00 og kører til Fåborg Museum og Minibyen.

Grupperne: gr. 81 gr. 82

Mandag den 20 Møde hos Birgit kl. 14.30 Dagens emne Birgit vælger slot. Mandag den 20 Møde hos Jytte kl. 18.00 Dagens emne er slotte og herregårde

JULI: Onsdag den 6

Arbejdsdag i Gildehuset

Lørdag den 16

Naturlaug Hindsholm (Birthe og Preben)

Mandag den 8

Bolbrodag

Onsdag den 20

Nyborg Vold (Atlantis) kl. 20 Vi mødes på P pladsen kl. 18.00 i solen med madpakke drikkelse. ALLE ØNSKES ER RIGTIG GOD SOMMER.

AUGUST: Onsdag den 3. Torsdag den 18. 10. eller 11. 25. - 26. - 27.

Arbejdsdag i Gildehuset Naturlaug - Hylkedam med mad på bål (Lauge og Johan) Frøbjerg Spillet - I hører nærmere om dato og tid. Gilde opstart - tur til St. Binderup Kro. Der kommer besked om møde tid og sted m/m

Grupperne: gr. 81 Møde efter aftale gr. 82

Mandag den 8. Opstart møde hos Anny kl. 18.00

- 13 -

9. GILDE GK Else Børsting

GM Merete Stensdal

GS Tove Fuglsang

Hjemmeside - http://www.sct-georg-odense.dk/9-sct-georg-gilde/

Sommerudflugt. Onsdag den 8. juni: Turen går til Forsorgsmuseet i Svendborg, kl. 10 hvor vi får l times rundvisning: Entre: 35 kr. Derpå kører vi til Christiansminde, hvor frokosten indtages. Vi slutter i Svendborgs Kulturhus, med kaf fe og evt. en tur i galleriet, inden turen igen går til Odense. Annie: mail: [email protected] /tel.: 21 42 04 21 Irene: mail: [email protected] / tel. 25 38 78 98 Samkørsel søges arrangeret, når der er overblik over tilmeldingerne. Grupperne: 1. Gruppe (Else) 2. Gruppe (Anna) 3. Gruppe (Margit)

Gruppeafslutning onsdag den 15. juni. Gruppeafslutning onsdag den 22. juni. Intet møde i juni.

Dagene kommer, dagene bli´r til år, og vi ved ikke hvor mange af dem vi får. Tænk ikke så meget på det du ikke har, for livet giver og livet ta´r. Gør hellere noget du gerne vil, og glæd dig over at være til

- 14 -

2016 15.06

Arrangementer Fest for flaget

Hvor? Den Fynske Landsby

Arrangør side Danmarks-Samfundet 8

02.10

Sct. Georgsløb

27.10

Fellowship

Munkebjerg Kirke

DIS

23.11

Fredslyset

Domkirken

DIS

Teamet

Bolbro Bestemmer - igen, igen!

Så brug din kreativitet og kom med gode ideer. Kontakt DUS Erik eller Stadsgildemester Kay, så vil vi gerne være med til at koordinere.

200.000,- kr. skal deles ud til projekter, der styrker store og små fællesskaber i Bolbro. Ideerne kommer fra dig, naboen, børnehaven, foreningen osv. - og skal realiseres af jer. Det er lige som de andre år både privatpersoner, foreninger, institutioner m.fl. der kan søge penge - og det er ikke særlig svært! Ansøgningsskemaet skal senest være styregruppen i hænde mandag den 13/6 kl. 9. Der er afstemning i forbindelse med Bolbrodagen lørdag den 19/6. Man kan læse mere om betingelser for deltagelse i Bolbro Bestemmer, finde ansøgningsskema mm. på www.bolbro.net og følge facebookgruppen "Bolbro Bestemmer" - her kan også stilles spørgsmål. Vi håber på jeres opbakning, kun sådan kan Bolbro Bestemmer 2016 blive en succes - og Bolbro et endnu dejligere sted at bo:) Bedste hilsner på vegne af styregruppen, Signe Bøgh

Redaktionen ønsker alle en rigtig god sommer! - 15 -

REDAKTIONEN [email protected] Redaktion/webmaster modtager gerne indlæg på ovenstående mailadresse, der læses lige op til deadline, hverken før eller efter. Det betyder, at deadline skal overholdes, indlæg modtaget efter den 15. i måneden kommer først med i næste nr. Gode ideer og anden almindelig korrespondance skal stadig ske til min private mail [email protected] - denne mail læses flere gange daglig. Man er også velkommen til at ringe.

HJÆLP TIL SELVHJÆLP Det vil lette utroligt meget, dersom alle skrev i skriftstørrelse 14 (overskrift må gerne være større) og Times New Roman. Så kan I også se hvor meget det fylder. Hver færdig side er på størrelse med A 5 (½ A4). En anden lille god ting ville være, at man bruger tabulator i stedet for blot mellemrumstasten.. Jeg bruger rigtig lang tid på at sætte op/redigere (3-4 dage).

Indlæg til GildeKontakt, skal sendes som en word tekstfil - en PDF fil kan ikke bruges. Billeder må ikke kopieres fra nettet, de skal indsættes. Der må ikke laves sidehoved i et dok, ej heller skrives med kursiv. - og sidst, men ikke mindst, vær rar at overholde deadline. OBS: HUSK - ved tekst/vers er vi forpligtiget til at oplyse forfatternavn.

Turnusordning!

På den anden side går på skift i gilderne. August/September er det 8. gilde der har ordet!

Gildekontakt udgives af Sct. Georgs Gilderne i Odense Gildekontakt udkommer: 2.1. – 1.2. – 1.3. – 1.4. – 1.5. – 1.6. – 20.8. – 1.10. – 1.11. – 1.12. Stof man ønsker optaget skal være redaktionen i hænde senest den 15. i måneden august - september nr. senest den 12. august.

- 16 -