Frederiksberg kommunes Hjemmepleje Indbyggertal

Frederiksberg kommunes Hjemmepleje Indbyggertal 103.192 Frederiksberg Kommune har den grundlæggende holdning, at det giver den største frihed og livsk...

0 downloads 29 Views 1MB Size
Frederiksberg kommunes Hjemmepleje Frederiksberg Kommune har den grundlæggende holdning, at det giver den største frihed og livskvalitet for den enkelte at kunne klare sig selv. Alle kan komme ud for at have brug for hjælp i en periode, for eksempel på grund af sygdom. Når det sker, er det vigtigt igen at komme til kræfter og blive i stand til så vidt muligt at klare sig uden at være afhængig af andres hjælp. Det er ikke altid muligt helt at genvinde de kræfter, man tidligere havde, men ofte vil træning og støtte kunne hjælpe et stykke på vej. – og det er her vores fokustavler spiller en stor rolle.

Leverer hjemmehjælp (serviceloven) til ca. 2900 borgere Leverer hjemmesygepleje (sundhedsloven) til ca. 1200 borgere

Indbyggertal 103.192

Team- enhed præsentation

Vi er et forbedringsteam bestående af ledere, sygeplejersker samt social- og sundhedsassistenter/hjælpere sammen gør vi en fælles indsats for at borgeren altid får den bedste pleje og behandling

Resultater Hvad fortæller vores data

Fald pakken er ikke implementeret på Finsensvej.

Fald pakken er ikke implementeret på Finsensvej.

Hospitalet gr.32

Hospitalet gr. 33

Vores største succes

Hvad er vi mindre gode til • Vi arbejder fortsat med at få sygeplejersker ind til de daglige tavlemøder

Den største forandring, der er blevet til en forbedring hos os er: • Fokus tavlen

• Det tværfaglige samarbejde • Større ansvarlighed omkring medicinhåndtering

• Videns dele • Forbedringsarbejdet ligger nu som en instruks i kvalitetshåndbogen

Ændrede arbejdsgange der har haft størst betydning for vores fastholdelse af stabile processer. • Morgen – og frokostmøder • Ledelses involvering

• Fokusborger møder • To ny oprettet stillinger ( faglig vejleder & kvalitets koordinator) fokus på patientsikkerhed

Det særlige, som gør at der er sket markante forbedringer

Det har vi gjort for at sprede arbejdet til vores kolleger. • Introduktion af forbedringsarbejdet ved ansættelse i hjemmeplejen • Undervisning

• Infoskærme • Status i Nyhedsbrevet

Hvilken support har I brug for fra fakultetet, og Dansk Selskab for Patientsikkerhed?

Deres bidrag med fortsat at vidensdele / opdatere I forhold til forbedringsarbejdet Fx. Lærings seminar, konferencer, oplæg mm.