Forretningsbetingelser Betaling af told og afgifter

Dankort, MasterCard, Maestro, Visa, Visa Elektron, JBC og American Express. Når du har gennemført betalingen, modtager du en kvittering via e-mail, og...

0 downloads 61 Views 129KB Size
Forretningsbetingelser gældende fra 1. januar 2018 for Importopkrævning. PostNord A/S.

Forretningsbetingelser

Betaling af told og afgifter (importopkrævning) Generelle oplysninger Nærværende forretningsbetingelser gælder for privatforsendelser hvor modtageren ikke har en aftale med SKAT om automatisk betaling af Afgifter.

Når du betaler for din forsendelse på www.postnord.dk/momsogtold vælger du leveringssted for, hvor du ønsker forsendelsen udleveret, når betalingen af Afgifterne er gennemført.

Importopkrævning er betaling for told, moms og afgifter (”Afgifter”) til SKAT.

Betaling kan ske med følgende betalingskort Dankort, MasterCard, Maestro, Visa, Visa Elektron, JBC og American Express.

1.0

Importopkrævning

1.1

Betalingsprocessen

Når du har bestilt en vare, hvor der skal svares Afgifter til SKAT, sker afgiftsopkrævningen via Post Nord enten på www.postnord.dk/momsogtold, hvor du kan betale med betalingskort, betale beløbet via din Netbank eller ved en bankoverførsel. Inden du kan få udleveret din forsendelse, skal du betale Afgifter til SKAT. PostNord fremsender en importopkrævning pr. brev til dig, hvor betalingsinformationerne vil fremgå. Udover betaling af Afgifterne skal du betale et fast ekspeditionsgebyr på 160 kr. inkl. moms til PostNord for håndtering af importopkrævningen.

Når du har gennemført betalingen, modtager du en kvittering via e-mail, og din pakke vil blive leveret inden for de for breve hhv. pakker angivne servicemål for levering. 1.2

Returnering

Hvis du ikke ønsker forsendelsen, kan du afvise den på www.postnord/momsogtold eller sende en e-mail til [email protected] Forsendelsen vil derefter blive returneret til afsenderen. Din forsendelse bliver returneret til afsender, hvis du ikke betaler/afviser importopkrævningen indenfor 14 dage. Det afhænger af aftaleforholdet mellem dig og afsender, hvem der skal bekoste returforsendelsen.

1.3

Reklamationer

Alle kundehenvendelser vedrørende importopkrævningen skal ske til PostNord, Kundelinjen, Hedegaardsvej 88, 2300 København S, telefon 70218070 eller e-mail [email protected] 1.4

Behandling af personoplysninger

PostNord behandler de modtagne personoplysninger i det omfang dette er nødvendigt for formålet med at gennemføre afregningen mellem dig og SKAT. PostNord er dataansvarlig for denne behandling af personoplysninger. Du kan få indsigt i behandlingen af dine personoplysninger, gøre indsigelse mod behandlingen, berigtige oplysningerne eller gøre andre rettigheder gældende i henhold til gældende lovgivning om databeskyttelse ved at rette henvendelse til PostNord på [email protected] PostNord opbevarer dine oplysninger i 5 år, jf. bogføringsloven.

Importopkrævningen indeholder fakturanummer og pinkode til at finde den unikke importopkrævning og opgørelse af afgifter. Du skal indtaste disse oplysninger i forbindelse med betalingen.

Side 1/1