DK

MIE MØRKEBERG (1980/DK) By combining various painting and drawing techniques Danish artist Mie Mørkeberg plays the relationship between subject matter...

0 downloads 383 Views 2MB Size
(Se side to for tekst på dansk)

M IE M Ø R K E B E R G (1 9 8 0 /D K ) By combining various painting and drawing techniques Danish artist Mie Mørkeberg plays the relationship between subject matter and formal features: Sometimes letting the painting correspond into a humorous whole, but mostly making the painting collide into a disturbing story. Although Mørkeberg’s works are figurative and the atmosphere is easily sensed, the exact narrative is always difficult to grasp. The works are composed as if according to the logic of a dream; they contain a whole made up of easily recognizable elements that would not normally appear together. On top of this, black India Ink or red acrylic form rather expressive and smudged areas as paint merge and run violently across the canvas. These expressive traits sets the atmosphere but so does the Biedermeier cabinet, the typhoon, the axe, the cracks of the living room walls and the barren mountain scenery. Mie Mørkeberg appreciates the exaggerated, the artificial, the model rail way, the doll’s house, the horror movie and other scary representations of reality. She often stages a destabilizing uncertainty by using fragments from the domestic settings that provide the works with an uncanny psychological space. This space is not necessarily private or personal but seems to stem from the uncertainty of modern life in general. The dense paintings and works on paper achieve the same intense feeling as a horror movie in which only a few aspects of everyday reality are extrapolated. As when a room is presented as not only empty but also completely deserted and menacingly abandoned. Copyright Galleri Tom Christoffersen 18.04.2010

Skindergade 5 | 1159 København K | +45 33917610 / +45 26377210 | [email protected] | www.tomchristoffersen.dk

MIE MØRKEBERG (1980/DK) Ved at kombinere forskellige male- og tegneteknikker spiller Mie Mørkeberg værkets figuration og formelle aspekter ud mod hinanden. Indimellem ved at lade maleriet åbne op mod en humoristisk helhed, og ofte ved at lade det bryde sammen i en forstyrrende fortælling. Malerierne er overvejende figurative men ikke narrative i en entydig og plotmæssig forstand. De er snarere organiseret i en drømmelogik, hvor genkendelige men for hinanden fremmede elementer sammenstilles, alt imens sort tusch eller plamager af rød akryl breder sig tværs henover lærredet eller papiret. De ekspressive og flossede områder, hvor malingens materialitet bryder frem, er stemningssættende – men det er biedermeier chatollet, tyfonen, øksen, stuens revnede vægge og det golde bjerglandskabet også. Mie Mørkeberg dyrker overdrivelsen, det kunstige, modeljernbanen, dukkehuset, gyserfilmen og stort set alle skræmmende modeller på virkeligheden. Hun løsriver og anvender elementer fra hjemmet og indkredser et psykologisk rum, der er voldsomt og grumset men ikke nødvendigvis privat. Det moderne livs utrygge, uvisse aspekter er tilstede. Billederne opnår den samme stemningsintensitet som den klassiske horrorfilm, der opdyrker få sider af virkeligheden; Når rum ikke bare er tomme men også faretruende menneskeforladte og ensomt afventende. Mie Mørkeberg (1980) tog afgang fra det Kongelige Danske Kunstakademi i 2006. Hun har haft flere separatudstillinger bl.a. ”Hjemmefra” (2006) og senest ”Afterwards” (2009), Galleri Tom Christoffersen, Kbh. I 2008 udarbejdede Mie Mørkeberg en udsmykningsopgave for den integrerede institution Børnehuset Nyelandsgården, Frederiksberg. © Galleri Tom Christoffersen, 18.04.2010.

Skindergade 5 | 1159 København K | +45 33917610 / +45 26377210 | [email protected] | www.tomchristoffersen.dk