Bilag 12

Bilag 12 - Udgiftsbudget Budget Aktiviteter År 1. År 2. År 3. Total Facilitatoren (Business Region MidtVest / underleverandør) Projektledelse og facil...

0 downloads 35 Views 231KB Size
Bilag 12 - Udgiftsbudget Budget Facilitatoren (Business Region MidtVest / underleverandør)

Kraftcenter for Fødevarer

Konsumfisk

RMV

FoodHub

Det femte initiativ EAMV

VIFU

Aktiviteter

År 1.

År 2.

År 3.

Projektledelse og facilitering Facilitering af virksomhedssamarbejder Innovationsmodel Kortlægning, segmentering og match Karavane To x matchmakingarrangementer Formidling og branding Baselinemåling samt måling på relationsopbygning og innovationskapacitet Udviklingsprojekter Administration og revision Transport Projektledelse, facilitering og konceptudvikling Udviklingsprojekter Facilitering af RMV + aktivitet Udvikling af rammer for kompetenceudvikling mm. Formidling og branding Baselinemåling /evaluering Projektledelse, facilitering og tværgående aktivitet Ekstern konsulent bistand Transport og messedeltagelse Temadag / workshop Udviklingsprojekt ”Fisk i nye sammenhænge” Branding og synlighed Baseline måling /evaluering Projektledelse og facilitering Messedeltagelse Branding og synlighed Projektledelse, facilitering og tværgående aktivitet Kulinarisk fødevaremarked, Kødbyen mm. Udviklingsprojekt – Gastro turisme Udviklingsprojekt – Afsætning til supermarkeder Baselinemåling /evaluering Kvalificeret arbejdskraft Projektledelse udviklingsforløb Råvarer og analyser Kørsel Projektledelse studentersamarbejder Råvarer og analyser Kørsel Projektledelse Multi Business Model Udvikling af kursus Projektledelse Udviklingsaktivitet Events – Pop-up og formidling

400.000 200.000 30.000 25.000 95.000 200.000 100.000

400.000 200.000

400.000 200.000

200.000 50.000

200.000 50.000

1.200.000 600.000 30.000 25.000 195.000 600.000 200.000

50.000

100.000

200.000 25.000 50.000

150.000 25.000 50.000

250.000 75.000 150.000

800.000

800.000

2.400.000

800.000

800.000

2.400.000

150.000

150.000

450.000

800.000

800.000

2.400.000

300.000

300.000

800.000

718.600

718.600

2.155.800

300.000

300.000

900.000

50.000

25.000 50.000 300.000 200.000 50.000 100.000 100.000 50.000 400.000 50.000 75.000 75.000 100.000 50.000 50.000 75.000 50.000 25.000 400.000 150.000 100.000 100.000 50.000 200.000 72.000 11.000 1.500 400.000 30.000 4.100 100.000 100.000 60.000 100.000 140.000

Total

Aarhus Universitet /Ringkøbing-Skjern / Innoprojekt Virksomheds rettede LAG projekter Andre virksomheds rettede projekter I alt

Projektledelse og tværgående aktivitet Projektet ProvenanceDK Databehandling Værksted /workshop Kørsel og materialer Udvikles undervejs

175.000 200.000 100.000 100.000 25.000 200.000

600.000

600.000

1.800.000

300.000

300.000

800.000

Udvikles undervejs

200.000

200.000

200.000

600.000

5.943.600

6.093.600

6.093.600

18.130.800