Arrow - Cloudification

• Idag finns det många fler cloud lösningar än bara för ett år sedan. • Många traditionella ÅF:ar kan inte hantera en Cloud förfrågan. • Många Cloud L...

0 downloads 207 Views 1MB Size
Arrow - Cloudification Niklas Akerö – Hosting/Cloud Sales Manager

Leverera tjänst till verksamheten Produktionkostnad • Hårdvara • Mjukvara/Licens • Underhåll/Admin

+

Kundvärde • Kvalitet • Tillgänglighet

VERKSAMHETEN

Produktionkostnad • Hårdvara • Mjukvara/Licens • Underhåll/Admin

+

Kundvärde • Kvalitet • Tillgänglighet

VERKSAMHETEN

Tjänst Att bygga en ”molnlike” tjänst är komplext, vet IT inte hur man ska göra är det bättre att låta bli…..

Vilka hinder finns för att inte gå till molnet

Vad är viktigt för verksamheten

Parera konjunktursvängningar

Förvärv & Expansion

Öka befintliga inkomstströmmar

Produktivitet

Hitta nya inkomstströmmar

Kunkurensfördelar

Kostnadskontroll Underhåll/Administration/Personal

CORE IT

:

Verksamheten Uppköp Konkurrensfördelar Nya intäktsströmmar

Hårdvara

Licenskostnad

Konstnadsjämförelse Office 365 Midsize Business Exchange Office Publ. Website Storage Fileshare Lync

50Gb. 2013 - Five devices Sharepoint based 500Mb/user + 10Gb/company 25Gb, OneDrive Lync Online

• Same applies for On-prem:

Price pr.usr/mth.

Price: incl. incl. incl. incl. incl. incl.

"Standard Hosting" 5Gb. Office 2013, terminal use Standard, 1Gb. 500Gb, file only N/A N/A

12,20 EUR

• Licenses, hardware, software, internal ressources, power, backup etc.

Price: 10,55 EUR 16,70 EUR 9,20 EUR 5,20 EUR

41,65 EUR

Bimodal IT – kostnader drivs olika Läge 1 - Core • Renovera och effektivisera CORE

Cloud

Läge 2 • Nya kunder, ökade marknadsandelar, nya tjänster

Gregor Petri, Research Director Cloud Computing, Gatner 2015

Den moderna CIO:n utmaningar? • Vara Broker och teknisk arkitekt • Kunna supportera 2-läges strategin

• Kunna Integrera och optimera • Brygga avdelningarna och se till så att inte shadow it uppstår.

• Vara Utforskare och pionjär • Entreprenörsdriven visionär som för upp IT-avd i företagets värdekedja som en innovatör och sonika blir nödvändig för företagets strategier.

Vad ska vi gör med alla IT tekniker? 20%– 80%

Tjänst

Cloud

Operativt% – Affärsfokus% Break/Fix

80 %– 20% Verksamhetsutveckling

Övriga som Arrow har som Cloud Distributör. • Idag finns det många fler cloud lösningar än bara för ett år sedan. • Många traditionella ÅF:ar kan inte hantera en Cloud förfrågan. • Många Cloud Leverantörer har tjänster men ligger kvar med 1 års prepayment – en bra bit kvar att få allt på OPEX

Arrow – Veritas Databergs

The Databerg Concept – what is it? AMS

EMEA Clean

14%

ROT

32%

Dark Data

54%

APJ

GLOBAL

17%

14%

15%

29%

30%

33%

54%

56%

52%

By 2020, ROT Data could cost organisations in EMEA $891 billion Globally this could be $3.3 trillion

What causes Databergs? - Data Hoarding

Its our everyday attitudes to data and our behaviour at the strategic, organisational and employee levels which cause the Dark Data and ROT levels to grow

Veritas Enterprise Vault & Enterprise Vault.Cloud Retention & Information Lifecycle Management

ON PREMISE

CLOUD BOX SALESFORCE CHATTER

Enterprise Vault.cloud

EMAIL SERVERS IM SERVERS

BB SMS & PIN

SHAREPOINT SERVERS

OFFICE 365

DATA via SMTP

IM & Unified Comms SOCIAL MEDIA

Enterprise Vault

FILE SERVERS AUDIO/VIDEO

16

Arrow – Aruba SAAS Nikolai Warner

Molnbaserad Wi-Fi

Molnbaserad Wi-Fi Kommer att öka med 25 Miljarder till 2018 [IDC Insight]

AFFÄRER

SKOLOR

SJUKVÅRD

MINDRE FÖRETAG

Vad är viktigt för små och medelstora företag Källa: Aruba Global Channel Survey, 2015

7 in 10 har

50% är väldigt

85% har

dålig uppkoppling

kostnadsmedvetna

gästaccess

Prestanda Möt kraven

Pris En smart investering

95% vill se

6 in 10 har

vad som körs på nätet

ingen nätverkserfarenh et

Applikationer Få dina applikationer under kontroll

Enkelhet Det behövs inte en expert

Gäst Wi-Fi Följer med automatiskt

50% föredrar molnbaserad WiFi

Flexibilitet Förändringar på vägen

Mervärdet med Aruba Central SaaS CLOUD MANAGEMENT (Aruba Instant + Aruba Switches) • Övervakning, Konfiguration, Felsökning, Rapportering CLOUD Tjänster • Gäst Wi-Fi • App/web analys SAAS Fördelar • 1/3/5/7/10-års bindningstid • HW support ingår Skalbar lösning • Säker, global

Tack!