Aalborg Universitet

Humanistisk Informatik: -Adgangsbegrænsning To års forudgående boglig eller praktisk uddannelse og større skriftlig opgave Dansk A Engelsk B...

0 downloads 424 Views 250KB Size
Studiekontoret 23. januar 2014

Vejledende minimumsbetingelser i 2014 for dispensation fra formelle adgangskrav Hvis du ikke har en adgangsgivende eksamen men mener, du har andre tilsvarende kvalifikationer, kan du søge universitetet om særlig tilladelse (dispensation) til at søge om optagelse. Denne folder opregner de vejledende minimumskrav, som Aalborg Universitet stiller for at anse dine teoretiske/faglige kvalifikationer for tilstrækkelige til at træde i stedet for de formelle adgangskrav. At kravene er vejledende betyder, at et bestemt fag ikke nødvendigvis skal være bestået ved undervisning og eksamination i gymnasialt regi, men at kravet også kan være opfyldt ved, at du på anden måde har opnået og ved prøve dokumenteret tilsvarende kvalifikationer (fx ved tidligere uddannelse, kurser i udlandet m.v. afsluttet med eksamen).

Aalborg Universitet - Campus Aalborg - Humaniora: C

Art & Technology (Oplevelsesteknologi): Engelsksproget

Anvendt Filosofi Dansk

Humanistisk Informatik: Adgangsbegrænsning Engelsk

Language and International Studies, English Engelsksproget

International Virksomhedskommunikation:  Engelsk  Spansk  Tysk

Musik Musikterapi:  Motiveret ansøgning skal vedlægges

Vejledende dispensatkrav:            

To års forudgående boglig eller praktisk uddannelse og større skriftlig opgave Dansk A/Modersmålsundervisning på højeste gymnasiale niveau Engelsk B Historie B, Idéhistorie B eller Samtidshistorie B Yderligere et fremmedsprog (begynder A/fortsætter B) Matematik B To års forudgående boglig eller praktisk uddannelse og større skriftlig opgave Dansk A Engelsk B Historie B, Idéhistorie B eller Samtidshistorie B Samfundsfag B Yderligere et fremmedsprog (begynder A/fortsætter B)

                

To års forudgående boglig eller praktisk uddannelse og større skriftlig opgave Dansk A Engelsk A Historie B, Idéhistorie B eller Samtidshistorie B Samfundsfag B Yderligere et fremmedsprog (begynder A/fortsætter B) To års forudgående boglig eller praktisk uddannelse og større skriftlig opgave Dansk A/ Modersmålsundervisning på højeste gymnasiale niveau Engelsk A Historie B, Idéhistorie B eller Samtidshistorie B Samfundsfag B Yderligere et fremmedsprog (begynder A/fortsætter B) To års forudgående boglig eller praktisk uddannelse og større skriftlig opgave Dansk A Historie B, Idéhistorie B eller Samtidshistorie B Samfundsfag B I forhold til det enkelte sprog stilles desuden følgende krav: o Engelsk: Engelsk A og Yderligere et fremmedsprog (begyndersprog A/fortsættersprog B) o Spansk: Engelsk B og Spansk A o Tysk: Engelsk B og Tysk begyndersprog A/fortsættersprog B To års forudgående boglig eller praktisk uddannelse og større skriftlig opgave Dansk A Engelsk B Historie B, Idéhistorie B eller Samtidshistorie B Samfundsfag B

    

1

Psykologi: Adgangsbegrænsning

Spansk Sprog og Internationale Studier (Spansk SIS)

Tysk

Aalborg Universitet - Campus Aalborg - Samfundsvidenskab: C

Erhvervsjura (Erhvervsøkonomi-jura) HA-erhvervsøkonomi

      

           

Vejledende dispensatkrav:     

Economics and Business Administration Engelsksproget Adgangsbegrænsning

    

Historie

   

Jura: -

Adgangsbegrænsning

Politik & Administration Samfundsfag Sociologi Organisatorisk Læring Offentlig Innovation og digitalisering Samfundsøkonomi

Yderligere et fremmedsprog (begynder A/fortsætter B) Bestået optagelsesprøve To års forudgående boglig eller praktisk uddannelse og større skriftlig opgave Dansk A Engelsk B Matematik B To af følgende sæt krav: 1) Historie B, Idéhistorie B eller Samtidshistorie B 2) Samfundsfag B 3) Yderligere et fremmedsprog (begynder A/fortsætter B) To års forudgående boglig eller praktisk uddannelse og større skriftlig opgave Dansk A Engelsk B Historie B, Idéhistorie B eller Samtidshistorie B Samfundsfag B Spansk A To års forudgående boglig eller praktisk uddannelse og større skriftlig opgave Dansk A Engelsk B Historie B, Idéhistorie B eller Samtidshistorie B Samfundsfag B Tysk begyndersprog A eller fortsættersprog B

            

To års forudgående boglig eller praktisk uddannelse og større skriftlig opgave Dansk A Engelsk B Matematik B To af følgende sæt krav: 1) Historie B, Idéhistorie B eller Samtidshistorie B 2) Samfundsfag B 3) International Økonomi B To års forudgående boglig eller praktisk uddannelse og større skriftlig opgave Dansk A/Modersmålsundervisning på højeste gymnasiale niveau Engelsk B Matematik B To af følgende sæt krav: 1) Historie B, Idéhistorie B eller Samtidshistorie B 2) Samfundsfag B 3) International Økonomi B To års forudgående boglig eller praktisk uddannelse og større skriftlig opgave Dansk A Engelsk B Ét af følgende sæt krav: 1) Historie A 2) Samfundsfag B sammen med enten Historie B, Idéhistorie B eller samtidshistorie B 3) Historie B og Samfundsfag C og Religion C Yderligere et fremmedsprog (begynder A/fortsætter B) To års forudgående boglig eller praktisk uddannelse og større skriftlig opgave Dansk A Engelsk B Historie B, Idéhistorie B eller Samtidshistorie B Samfundsfag B To års forudgående boglig eller praktisk uddannelse og større skriftlig opgave Dansk A Engelsk B Matematik B Historie B, Idéhistorie B eller Samtidshistorie B Samfundsfag B To års forudgående boglig eller praktisk uddannelse og større skriftlig opgave

2

Socialrådgiver: Adgangsbegrænsning

 Dansk A  Engelsk B  Matematik A  Historie B, Idéhistorie B eller Samtidshistorie B  Samfundsfag B Ét af følgende sæt krav: 1) Dansk A, Engelsk B, Psykologi C og Samfundsfag B 2) Dispensatkravene til én af de øvrige samfundsvidenskabelige uddannelser

C

Aalborg Universitet - Campus Aalborg: Teknisk videnskab: Vejledende dispensatkrav: Civilingeniør: Arkitektur og Design /By-, Energi- og Miljøplanlægning /Byggeri og Anlæg /Elektronik og IT / Energi/ Internetteknologier og computersystemer / Maskin og Produktion / Produkt- og Designpsykologi/Sundhedsteknologi Diplomingeniør: Byggeri og anlæg / Bæredygtig Energiteknik / Elektronik og Datateknik / Elektronik / Maskinteknik / Nanoteknologi Civilingeniør: Globale forretningssystemer / Software Øvrige: Landinspektørvidenskab Civilingeniør: Bioteknologi / Kemiteknologi / Miljøteknologi / Nanoteknologi Diplomingeniør: Kemi og Bioteknologi Civilingeniør: Matematik-teknologi

Civilingeniør: Robotics (Engineering – Robotics) Engelsksproget

Diplomingeniør: Eksportteknologi Øvrige: Teknoantropologi

Naturvidenskab: Biologi

Datalogi Geografi

     

To års forudgående boglig eller praktisk uddannelse og større skriftlig opgave Dansk A Engelsk B Matematik A Fysik B eller Geovidenskab A Kemi C eller Bioteknologi A

    

To års forudgående boglig eller praktisk uddannelse og større skriftlig opgave Dansk A Engelsk B Matematik A To af fagene: Fysik B/ Geovidenskab A, Kemi C/Bioteknologi A eller Samfundsfag B To års forudgående boglig eller praktisk uddannelse og større skriftlig opgave Dansk A Engelsk B Matematik A Fysik B eller Geovidenskab A Kemi B eller Bioteknologi A To års forudgående boglig eller praktisk uddannelse og større skriftlig opgave Dansk A Engelsk B Matematik A Fysik B eller Geovidenskab A Et af fagene: Kemi C/Bioteknologi A eller Samfundsfag B To års forudgående boglig eller praktisk uddannelse og større skriftlig opgave Dansk A/Modersmålsundervisning på højeste gymnasiale niveau Engelsk B Matematik A Fysik B eller Geovidenskab A Et af fagene: Kemi C/Bioteknologi A eller Samfundsfag B To års forudgående boglig eller praktisk uddannelse og større skriftlig opgave Dansk A Engelsk B Matematik B To af fagene: Fysik B/ Geovidenskab A, Kemi C/Bioteknologi A eller Samfundsfag B

                      

Vejledende dispensatkrav:        

To års forudgående boglig eller praktisk uddannelse og større skriftlig opgave Dansk A Engelsk B Matematik A Fysik B eller Geovidenskab A Kemi B eller Bioteknologi A To års forudgående boglig eller praktisk uddannelse og større skriftlig opgave Dansk A

3

Matematik Matematik-Økonomi

Fysik Kemi

Informatik Informationsteknologi Interaktionsdesign

Medialogy: - Engelsksproget

Sundhedsvidenskab: Idræt

Medicin (lægevidenskab)  Adgangsbegrænsning Medicin med Industriel Specialisering

Aalborg Universitet - Campus Esbjerg C

Civilingeniør: Bygge- og Anlægskonstruktion / Energi /Maskinkonstruktion/ Diplomingeniør: Byggeri og Anlæg/ Maskinteknik/ Elektronik Civilingeniør: Chemical Engineering and Biotechnology - Engelsksproget Diplomingeniør: Kemi og Bioteknologi Electronics and Computer Engineering Engelsksproget

Medialogy:  Engelsksproget

 Engelsk B  Matematik A  To af fagene: Fysik B/ Geovidenskab A, Kemi C/Bioteknologi A eller Samfundsfag B  To års forudgående boglig eller praktisk uddannelse og større skriftlig opgave  Dansk A  Engelsk B  Matematik A  Ét af følgende sæt krav: 1) Kemi A samt enten Fysik B eller Geovidenskab A 2) Fysik A samt enten Kemi B eller Bioteknologi A  To års forudgående boglig eller praktisk uddannelse og større skriftlig opgave  Dansk A  Engelsk B  Matematik B  To af fagene: Fysik B/Geovidenskab A, Kemi C/Bioteknologi A eller Samfundsfag B  To års forudgående boglig eller praktisk uddannelse og større skriftlig opgave  Dansk A/Modersmålsundervisning på højeste gymnasiale niveau  Engelsk B  Matematik B  To af fagene: Fysik B/Geovidenskab A, Kemi C/Bioteknologi A eller Samfundsfag B

Vejledende dispensatkrav:            

To års forudgående boglig eller praktisk uddannelse og større skriftlig opgave Dansk A Engelsk B Matematik B Fysik eller Geovidenskab A Bestået optagelsesprøve To års forudgående boglig eller praktisk uddannelse og større skriftlig opgave Dansk A Engelsk B Matematik A Fysik B eller Geovidenskab A Kemi B eller Bioteknologi A

Vejledende dispensatkrav:      

To års forudgående boglig eller praktisk uddannelse og større skriftlig opgave Dansk A Engelsk B Matematik A Fysik B eller Geovidenskab A Kemi C eller Bioteknologi A

 To års forudgående boglig eller praktisk uddannelse og større skriftlig opgave  Dansk A (Dansk A kan erstattes af Modersmålsundervisning på højeste niveau – gælder kun her for Chemical Engineering and Biotechnology)  Engelsk B  Matematik A  Fysik B eller Geovidenskab A  Kemi B eller Bioteknologi A  To års forudgående boglig eller praktisk uddannelse og større skriftlig opgave  Dansk A/Modersmålsundervisning på højeste gymnasiale niveau  Engelsk B  Matematik A  Fysik B eller Geovidenskab A  Kemi C eller Bioteknologi A  To års forudgående boglig eller praktisk uddannelse og større skriftlig opgave  Dansk A/Modersmålsundervisning på højeste gymnasiale niveau  Engelsk B

4

Fiskeriteknolog

Aalborg Universitet – Campus København By-, Energi- og Miljøplanlægning Bæredygtigt Design - Adgangsbegrænsning

Sustainable Biotechnology - Engelsksproget

IT, Communication and New Media : - Engelsksproget Manufacturing and Operations Engineering - Engelsksproget - Adgangsbegrænsning Humanistisk Informatik: - Adgangsbegrænsning

Landinspektørvidenskab

 Matematik B  To af fagene: Fysik B/Geovidenskab A, Kemi C/Bioteknologi A eller Samfundsfag B Udbydes ikke i 2014

Vejledende dispensatkrav:                              

Medialogy: - Engelsksproget - Adgangsbegrænsning

    

Teknoantropologi

    

To års forudgående boglig eller praktisk uddannelse og større skriftlig opgave Dansk A Engelsk B Matematik A Fysik B eller Geovidenskab A Kemi C eller Bioteknologi A To års forudgående boglig eller praktisk uddannelse og større skriftlig opgave Dansk A/ Modersmålsundervisning på højeste gymnasiale niveau Engelsk B Matematik A Fysik B eller Geovidenskab A Kemi B eller Bioteknologi A To års forudgående boglig eller praktisk uddannelse og større skriftlig opgave Dansk A/Modersmålsundervisning på højeste gymnasiale niveau Engelsk B Matematik A Fysik B eller Geovidenskab A Kemi C eller Bioteknologi A To års forudgående boglig eller praktisk uddannelse og større skriftlig opgave Større skriftlig opgave Dansk A Engelsk B Historie B, Idéhistorie B eller Samtidshistorie B Samfundsfag B Yderligere et fremmedsprog (begynder A/fortsætter B) To års forudgående boglig eller praktisk uddannelse og større skriftlig opgave Dansk A Engelsk B Matematik A To af fagene: Fysik B/ Geovidenskab A, Kemi C/Bioteknologi A eller Samfundsfag B To års forudgående boglig eller praktisk uddannelse og større skriftlig opgave Dansk A/Modersmålsundervisning på højeste gymnasiale niveau Engelsk B Matematik B To af fagene: Fysik B/ Geovidenskab A, Kemi C/Bioteknologi A eller Samfundsfag B To års forudgående boglig eller praktisk uddannelse og større skriftlig opgave Dansk A Engelsk B Matematik B To af fagene: Fysik B/ Geovidenskab A, Kemi C/Bioteknologi A eller Samfundsfag B

5