Aabenraa Kommunes Kultur

tur- og fritidsaktører om at udvikle mobile kultur- og fritidstilbud. Har Aabenraa Kommuneforbedret sin formidling, kommunikation og markedsføring af ...

0 downloads 34 Views 1MB Size
Aabenraa Kommunes

Kultur- og Fritidspolitik 2013-2016

Aabenraa Kommunes Kultur- og Fritidspolitik blev fra starten døbt “Makreller der spræller”, fordi vi har et livligt og aktivt kultur- og fritidsliv, som blandt andet består af museer, idrætsanlæg, biblioteker, musikhuse, teaterliv, foreningsliv, forskellige råd, forsamlingshuse og grønne arealer. Det er én af Aabenraa Kommunens fornemmeste opgaver at understøtte og udvikle kultur- og fritidslivet, så vi fortsat kan tilbyde en høj standard og et mangfoldigt udbud af aktiviteter og faciliteter. Vigtigt er det også, at Aabenraa Kommune fortsat holder momentum og bliver bakket op af aktørerne på kultur- og fritidsområdet. Blandt andet gennem dialogpartnerne Aabenraa Fritidsråd, Kulturelt Samråd, Musikrådet, Billedkunstrådet og Samråd for lokalhistoriske arkiver. Kultur- og Fritidspolitikken er med til at sætte gang i makrellerne, og resultaterne har blandt andet været Fritidspasset med prøver på foreningsaktiviteter, Den Børnekulturelle Rygsæk med kulturarrangementer for børn, Laudrup og Høgh Streetfodbold, barnevognsfitness i Tinglev, teaterforestillinger langs Hærvejen og mange andre spændende aktiviteter.

Politikken skal være en aktiv medspiller i kultur- og fritidslivet, som opfanger aktørernes behov, og skaber tiltag, der giver resultater på den korte og den lange bane. Vi satser på, at vi kan nå i mål via et øget fokus på at samarbejde på tværs af kommunens forvaltninger, politikker, institutioner og foreninger i kultur- og fritidslivet. Aabenraa Kommune har som ambition at være en aktiv og sund kommune i bevægelse og vækst. Det skal være attraktivt at bo og opholde sig i kommunen, og med Kultur- og Fritidspolitikken bakker vi op om denne målsætning. Vi glæder os til at sætte spræl i makrellerne sammen med jer. Velkommen om bord. Venlig hilsen

Denne version af Kultur- og Fritidspolitikken, der gælder fra 2013 til og med 2016, gearer op, så der bliver sprællet endnu mere. I samarbejde med aktører fra kultur- og fritidslivet har vi fundet frem til fire overordnede temaer, som skal fungere som ledetråde for indsatsen på kultur- og fritidsområdet. Kultur- og Fritidspolitikken skal være med til at give os en klar profil, så vi, når 2016 er omme, er blevet gode til at sætte rammer for projektmodning, kommunikation, samarbejde, kvalitet og udvikling af innovative tilbud.

Povl Kylling Petersen Formand for Kultur- og Fritidsudvalget

Vi skaber rum for samarbejde Aabenraa Kommune har et levende foreningsliv, veletablerede kultur- og fritidsinstitutioner, dygtige aktører, ildsjæle og talenter. Alle bidrager med hver deres forskellige kompetencer, ressourcer og måder at gøre tingene på, hvilket holder liv i det daglige engagement i kultur- og fritidslivet. Vi vil fokusere på, at mangfoldigheden i kultur- og fritidslivet kommer alle til gode. Det vil sige, at alle former for samarbejder skal dyrkes på tværs af aktører, geografi og fagområder. Vi skal finde legekammerater på den anden side af plankeværket, turde lukke de andres idéer ind og åbne op for nye indsigter. Gennem mere åbenhed over for hinanden skaber vi rum for samarbejde, så vi sammen kan udvikle nye aktiviteter og tiltag for borgerne i Aabenraa Kommune.

Ved udgangen af 2016... Er der etableret samarbejder mellem kultur- og fritidsaktører om at tilbyde aktiviteter, der understøtter det hele sunde menneske. Er der etableret et forum på tværs af udvalg og kultur- og fritidsaktører, som udvikler ideer til indsatser inden for Kultur- og Fritidspolitikken. Har Aabenraa Kommune involveret erhvervslivet i endnu flere samarbejder med kultur- og fritidslivet, hvilket har resulteret i sponsorater og samarbejdsaftaler. Har Aabenraa Kommune løbende afholdt tværfaglige inspirationsaftener, statusmøder og workshops, som giver aktørerne kraft og saft til nye samarbejder og bakker op om den tværfaglige høringskultur på projekter. Er der skabt mindst fem nye tiltag i samarbejde mellem forvaltninger i Aabenraa Kommune og kultur- og fritidsaktører. Er der etableret tiltag, hvor kultur- og fritidsaktører samarbejder med unge fra en eller flere af Aabenraa Kommunes uddannelsesinstitutioner, hvor de unge deltager i realiseringsarbejdet. Er der oprettet et forum for etablerede og anerkendte repræsentanter fra kulturlivet i sammenhæng med tiltagene i Den grænseoverskridende kulturaftale.

05

Vi udnytter det særlige i Aabenraa Kommune Aabenraa Kommune ønsker at drage nytte af følgende særkender:

Ved udgangen af 2016...

 Nærheden til og mulighederne i naturen

Er der et markant øget samarbejde hen over grænsen i kraft af grænseoverskridende aftaler.

 Samarbejdsmuligheder i grænselandet  Fortællingerne om Aabenraa Kommune, Sønderjylland

og det maritime Der er et utal af muligheder for at gribe det store potentiale, der ligger lige foran os. Nogle af potentialerne udnyttes allerede. Blandt andet benyttes naturarealer til Grænseløbet og kystlinjen til Kongelig Classic 1855, og nærheden til Nordeuropa ved FolkBaltica. Vi vil finde og synliggøre disse helt særlige styrkepositioner, dyrke dem og blive kendt for dem. Vi skal stå sammen om at udnytte det særlige i Aabenraa Kommune og arbejde målrettet for at løfte indlysende projekter videre fra idé til realisering.

Er Aabenraa Kommunes satsning på et kultur- og fritidsområde ved Brundlund Slot og Aabenraa Svømme- og Idrætscenter manifesteret i konkrete tiltag. Samarbejder Aabenraa Kommune med andre sønderjyske kommuner om tilbud, som tager på “turné”, og dermed genanvendes i kommunerne. Er der etableret et samarbejde mellem forvaltninger og kultur- og fritidsaktører, som skaber begivenheder i naturområderne. Er der oprettet en idébank, som alle kan benytte, hvorfra Aabenraa Kommune er forpligtet til årligt at hjælpe mindst to tiltag i gang i samarbejde med initiativtagerne. Afholder Aabenraa Kommune hvert år et kompetenceudviklende arrangement for foreninger, ildsjæle og institutioner, hvor de får redskaber til projektmodning og innovation. Har Aabenraa et stærkt brand som løbekommune bl.a. via Grænseløbet, Bjergmaraton osv. Fremstår Aabenraa Kommune med en stærk maritim kulturhistorisk identitet, som bl.a. markeres på særlige steder i kommunen og via arrangementer. Har Aabenraa Kommune bevæget sig tættere på en styrkelse af sin position som centrum for sønderjysk kunst.

07

Vi sikrer en god fødekæde Aabenraa Kommune vil være fremme i første linje og sørge for, at flest muligt stifter bekendtskab med en eller flere aktiviteter, der fanger deres interesse. Vi står klar til at gribe tendenserne. Børn fra børnehave- og tidlig skolealder skal løftes ind i kultur- og fritidslivet og fortsat bidrage senere i livet som enten udøvere, undervisere, professionelle eller frivillige. Vi sikrer en god fødekæde ved at støtte den udvikling, der gør spirer til talentfulde udøvere. Ligeledes vil Aabenraa Kommune have fokus på at tilbyde gode faciliteter og forhold for udøvere, ildsjæle og frivillige, der gør et stort stykke arbejde for at holde kultur- og fritidslivet i gang.

Ved udgangen af 2016... Dyrker vi fødekæden inden for de aktuelle kulturelle styrkepositioner, billedkunst og musik, og bruger dem som løftestang for indsatsen inden for andre genrer. Er der indarbejdet aktiviteter i skole og dagtilbud, som styrker børn og unges kulturelle intelligens og idrætslige kompetencer. Er der udviklet et idrætstiltag for børn, som kan medvirke til at færre falder fra idrætsaktiviteter, før de når 10-års-alderen. Er der udviklet tiltag, der særligt styrker de unges interesse for sport og idræt, således at flere fra målgruppen bliver aktive udøvere. Er der et øget fokus på at løfte og skabe fleksible idrætsaktiviteter for seniorer. Er der gjort en indsats for at støtte op om, at talenter i Aabenraa Kommune inden for kultur- og fritidslivet bliver spottet og guidet videre. Har Aabenraa Kommune i samarbejde med foreninger etableret netværksfremmende tiltag og eventuelle faciliteter til to af de mest populære aktiviteter inden for den selvorganiserede idræt. Har Aabenraa Kommune arbejdet sig hen mod et mål om på sigt at få etableret øvelokaler til musikudøvere og et mindre spillested med plads til 200-300 publikummere. Er der afholdt kompetenceudviklende arrangementer for de frivillige, og i samarbejde med foreningerne sat gang i at etablere et eller flere korps af frivillige, som kan benyttes af flere institutioner og foreninger. Er der gjort en indsats for at ruste foreningerne til at tilbyde fleksible ordninger for deres medlemmer, som fx åbningstider på flere tider af døgnet og anderledes aktiviteter.

09

Vi understøtter sund vækst Aabenraa Kommune skal være et attraktivt sted at bo og opholde sig. Vi skal arbejde for at skabe en sammenhængende fælles identitet, så Aabenraa Kommune fremstår som et samlet hele, som alle føler sig en del af. Aabenraa Kommune gør klar til at modtage tilflyttere i byerne og på landet i forlængelse af, at Aabenraa Sygehus udbygges til et nyt regionalt akutsygehus. Udvidelsen skaber flere arbejdspladser og dermed flere potentielle tilflyttere. Vi understøtter sund vækst ved at øge synligheden omkring de eksisterende mangfoldige kultur- og fritidstilbud, og udvikler tilbud, der inkluderer og skaber rammer for et godt miljø i hele kommunen. Blandt andet vil kommunen satse på udvalgte samlingssteder, der koncentrerer kultur- og fritidslivet, hvor der er behov.

Ved udgangen af 2016... Er der skabt aktiviteter og indsatser, som geografisk favner hele Aabenraa Kommune med det formål at skabe en fælles kommunal identitet. Vil potentielle tilflyttere ved blandt andet jobsamtaler modtage materiale om Aabenraa Kommunes kultur- og fritidstilbud. Materialet udvikles i samarbejde med vores kultur- og fritidsaktører, og erhvervslivet vil blive tilbudt at bidrage til tiltaget. Gør vi en indsats for at skabe bedre adgang til kultur- og fritidstilbud for borgere i hele Aabenraa Kommune. Bl.a. samarbejder vi med kultur- og fritidsaktører om at udvikle mobile kultur- og fritidstilbud. Har Aabenraa Kommune forbedret sin formidling, kommunikation og markedsføring af kultur- og fritidstilbud, så den er kreativ og følger de nyeste tendenser. Er der oprettet en inspirationsgruppe, hvor tilflyttere og allerede etablerede borgere deltager i ideudvikling, samt sørger for at tilflyttere oplever, at de bliver en del af kultur- og fritidslivet.

11

CENTRUM TRYK 74 71 15 15

Mere information Du kan læse mere om Kultur- og Fritidsudvalgets arbejde på kommunens hjemmeside, under punktet ”Kultur og fritid” www.aabenraa.dk