2012 - Krysset

nr 26 s e t spÅgummor eda samoa klass tt i Ö statera d b pipelines korvstoppning s s amorteringsbelopp zigenarliv ir slÅ manet ma natt glav koral tigr...

0 downloads 177 Views 705KB Size
LÖSNINGAR 39 KRYSS NR 2/2012 NR 1 C H A R L O T T E

D I A G R A M

A L T L E R Ä I S K G O M U T A T A M Å L A R O D N N D R I G T A O N I P E R R E L H Å L O D L

M

M Ö J

M R E D E E K

M Å N

O R L I A

P

S T I E G U

OLLS S AV ALCI RAKT G LEGM ERLI LIL JÖDI EFAT R Ä SS R IPS LÄPP DDE

T U

M A M M U T

B A N AF N K GA AR VI EN L

ORS R K NÅ EL MS ISK SEA ÄRG R G KE RE ING S R LA KOF

K AL ONTU L TR IT KOGE REM NS Å AD N LAD LGRI E EK ÖVA OMAR RSSO TA S

SK O KN T R KA S ST E OR

F R E D R I K

V R A K D E LL SA HYDR

B Ä KR S

T O R R A

B A S T A

R O T S A LK E KR A

E N E

K MA T T TO R N KA

D I S K B O R S T E

V A S

ÄG A SN G S

G A D D

T I T T

T O R R A

B A S T A

R O T S A LK E KR A

R UAFF N ÅA AR S SKA LOE E NE KO P ALA RAGA A N T I K E NN A IT V A K T A

K Ä R N F R I S K T

R O T A L I G A

B Ä KR S

EK TBRU ERSP GA O SUR RAN E GR PÅ Y AR T RABA

G KARE EGEL LAGA VET REMI O EN TAN ENTA LDER

S M Ä C K

BÄVER Å ÄN TUN F M SPÖ ÖSKAR MÅRD SEANS KY MÅS PET ÅLLA AVSLÅ LLING ÅM S HEF ANTAL UTTER TAX VY VALACK UGLIG SHAH D AGENT NÅ AX P ED N YSS ORRE S RYTARE DUK NJUTA I R EJÄL LUCIA KARABE EST E T L RÄT RA SYNBAR

D I S K B O R S SKVÄTT K ÖT P ORÄTTVISA I MOD Ä R E N DE E

AN E OW

E M U

PY O IR K

E N

GL Y

M A R V I S A

A T I E N

S T SA M

RGA EN TER SU ITI NAN S E IAR DLA ALD

RIT AST E MER AL NE NVI A S UT IVE

A R I E F Å G L A R

R AR RE R AR KA G AG N NA

L Ä R D E S S A B E L T

H NGOR ISPOR A PRA RNA M ODE EGENT TA DR N MAO AS S TITU AR K LÖRDA IMA S

R UAFF N ÅA AR S SKA LOE E NE KO P ALA RAGA

G L A S S P G I R LUGN IKON N TÖPSLE

A N T I K E NN A IT V A K T A

K Ä R N F R I S K T

L OM Å KT OT AL LI AG A S LE UL G TR

B N AKA LAR ISK AO ARM G A GEN VE PIR RA ING S O AND

Z E N I YT

N Å L A S SK A STE T TAK

EK TBRU ERSP GA O SUR RAN E GR PÅ Y AR T RABA

G KARE EGEL LAGA VET REMI O EN TAN ENTA LDER

F

S

NR 11

S T SA M

V Ä D R E T I N S I D A

C A M E R AO RN M AD I GA OZ T IT KU R

H T RA ÄVSP LIN A IS ALP ELLÖ NTE ANO ON N RENA ERA R ST AKAT

T E N N I S

L E O N A R RD IO D ED RI C

Ö SK UTR T A IST UT ITA NA RNA E G DOR D A APR

D RÅ AL MI G AH RE IT A N T I

N A T O

ÄTT TTV Ä GAR N A ER SUM TIA ANN EN ARA LA LDI

ARE GON AT A SEN IKTA ROT OTAL KT I E SL STOL

R ID KO T A K MO T AV

Ä L DD R E O M S O OR S G KS OK LO ATT TR MAE Ö F BO KAT

L A N T M A R S K A L K

A STIG EJON RO O ECEN NKA AT A DANS ERAT RMBA EON ENBA

H Ö N A N P I N R

L ET GO A T E PR AR N DS AU R

D EK R GI ÖG YRS G FU OD ÅLA SKR N OHE RAR LI OVE M FÄ TY STE AN

NR 12 I R I S

S E T T E ER L E VI S UT VE

K A N A R I E F Å G L A R

Ä O LGHOR ÅGAND T TA ATA T ART RKA Ö IA AM ORK MISS OAS Å ATA N RUTIG TR TE I KUN GULD REEL ATLA OLIAN K G G AMARA

N E K T A R I N E R T E G E L S T E N

NR 9

B

K R O A T I E N

E T S A T

R O T A L I G A

I

S O M M A R V I S A

Ö RÅ TRE AN STS LAT LA D K RFA EN S T SAR ENI RA APA DEB ES STA

KO F

O

BÄVER Å ÄN TUN F M SPÖ ÖSKAR MÅRD SEANS KY MÅS PET ÅLLA AVSLÅ LLING ÅM S HEF ANTAL UTTER TAX VY VALACK UGLIG SHAH D AGENT NÅ AX P ED N YSS ORRE S RYTARE DUK NJUTA I R EJÄL LUCIA KARABE EST E T L RÄT RA SYNBAR

G

NR 6

Ä OR R S REN AN R B BO FAL ARL N SLI TET EKA L L FE RÖR ER N ADD EN EM

NR 8

G L A S S P G I R LUGN IKON N TÖPSLE

LOS_1202.indd 1

A S T E R I S K E R

T U R E

V R A K D E LL SA HYDR

NR 10

S M Ä C K

T A T A R E R

S FÖ N V O BE K R S G K A O P STIA TOT

Å S A

NR 7 K MA T T TO R N KA

I DOS A A OR TRI O LAG I O DA ISS TSA A FRU ARIA T VA SJÖ

NR 5

NR 4

R Ö K P U F F

F NUS ARI RIT ET Ö E GER AV AI A N RÖT RKE

S P E L M A N S S T Ä M M A

TÄVLINGSORD

NR 3

NR 2

ÖP I DE R AR RE R AR KA G AG N NA

S N RA V HA GR E ÖD A KA R VA

M O B I L T E L E F O N E R

F Å T A L E P A T V I N G

V A T T E N P L A N I N G

T S ARMT RIER TERA RIM NAT OREN A RÅ VAD RID AR U KTIG ALN Ö LA RYAR

V A R N A R G E R D E N H Ö R N A

S A M O A O R K I D E E R S U S A

M TION A DY NDE DE G COE BIAN EM U RAFS LLE ITER NARE RLIG E L SYRE ALER LAI REGN TEG MYRA AGAR

1. GLAD 2. UTERUM 3. SPEGEL 4. MENING 5. KAMRATER 6. GRÖNGUL 7. RADDA 8. BORRAR 9. DELIKAT 10. STENKANT 11. KRITERIUM 12. LANDAR 13. 8,7,7,7 14. 1,3,1,5 15. MATERIAL 16. SADEL 17. SEMESTER 18. ANTENN 19. GREN 20. FLIRT 21. VATTEN 22. VINGSPANN 23. RAST 24. STILLA 25. KNIRR 26. GRILL 27. SAGOR 28. LERPÖL 29. SLANG 30. BADARE 31. GRÖNT 32. DAGTUR 33. BLADVERK 34. SEGRARE 35. BARNDOM 36. SCHAMPO 37. RÄTT 38. LEDNING 39. VITT

2012-04-26 11.15

LÖSNINGAR 39 KRYSS NR 2/2012 NR 13 8 3 5 2 6 7 9 1 4

2 1 6 8 4 9 5 7 3

9 7 4 5 1 3 6 2 8

1 9 8 3 2 5 4 6 7

NR 14 6 4 2 7 9 1 8 3 5

7 5 3 4 8 6 1 9 2

3 2 9 1 5 4 7 8 6

4 8 1 6 7 2 3 5 9

5 6 7 9 3 8 2 4 1

M I TOMOR ARA R RÄTTA NIA L LOM ÖAD O SPA D ÅTA PI KE SIG A RYKT

S A TI G O IN

A N L E T S D GR LA VIG

L I L L A N

NR 16

AISO SNOK ADVO IAK AV T GIV ADEL

7 2 4 6 9 8 1 3 5

T E L E

A M A L G TA UM R NE E

F L U G V I K T A R E

S T A R T

V LA LAD AT MAN

U D D E

R E M O N T E R A D E

S T Ö T S Ä K E R

B A N K A

IK O N S E R T S RA L

A L A B A S T E R

S Z A B O Ä T R A N

FRAC L A EN M N SISA I L TRAK R G U EK P PROP

R E M O N T E R A D E

P ÅL SO ET

ER B G PE ILIT LLAR USA LLSK LAT VA D AD UT E

8 3 1 5 2 7 4 6 9

3 4 7 2 8 6 9 5 1

FANFAR P U U STALLT I L I STUBIN L B ORS HUND P D A ÅSKNED K T KARP A P REG O KAJMAN N E Y KLÄNGV A A A ÄGODEL

A L A B A S T E R

S Z A B O

V VI S S T

S K O J A

A R T Ä R

R I A D E

N A R E N

1 6 2 3 5 9 7 8 4

2 7 9 8 3 1 5 4 6

4 8 5 9 6 2 3 1 7

6 1 3 4 7 5 8 9 2

S A TI G O IN

A N L E T S D GR LA VIG

FRAC L A EN M N SISA I L TRAK R G U EK P PROP

NS AP I GN EN TA

A P IP L Å D A T

AISO SNOK ADVO IAK AV T GIV ADEL

RM S R

K SR Y C NK A G E NS T R MA D

K A T SLA L MO N G P RA A ÄXT I SOT

FOG A DRÖ A ING E M L BIL N HALL R TER T S S DAN U KRU R ONA

P ÅL SO ET

MAGNET U A N MSLOTT M L R AVSKED O UMP K T PLAN K K ONSAFT M O S BURK TÖR M Y BAGAGE U G U SKAKLI K R A ENERGI

P L SA S K D JA M M

R U N D

B R PU E B G PO I A R AS E VA R F AN T AF PL PA ALS ÅK ADA

A N D A S

T E L E

A M A L G TA UM R NE E

F L U G V I K T A R E

S T A R T

V LA LAD AT MAN

U D D E

R I O R

B A N K A

POS A O KAT TTA OR ANE IN

C E R A T

M A N D A R I N E OR VAN SA

O S S

PL E UD S KA G BA

NS AP I GN EN TA

G

L O V D A G V

D OKAST A NORA N STYV A KICK DROSKA FEER SL E ENSAK L LANKA SEL I TMATTOR AM TRI VARUBUS A ELSP TT ROTA YR M AGE MAL RL ORI LAR RES ADA NAT ESPANA K R I G

S S TE IS L D LE A EL POE GO M ERVE TLIN AVT

Ö KAR OGE R VIS SM URA RAR NET ALA

NR 21 GA N G MI V TA

K CR A I VÄLD E I L EN T F R J IPA P N P T

Y N K L I G A

EME S E T L E BÄR O R ASAN T E GE T T EMPO

V Ä R N

B R BE AUD SA X SAL NA FAD T MET MÄ PAR

E V E N T U A L I T E T D O R S K

L E V E R

R E T I N PA ÅNA V SNI T S OMO RAR N FIN O O TAR LA

Ä G G S T A N N VI EN NG A N A R K I

AB A L AL R EM AI LL A A

K OND LOE ARV RO TUT OT V S IGT GNA TUM

IS K R JU P E FL F KR I

K CR A I VÄLD E I L EN T F R J IPA P N P T

EME S E T L E BÄR O R ASAN T E GE T T EMPO

NR 23 Ä V E N L E D E S

M I TOMOR ARA R RÄTTA NIA L LOM ÖAD O SPA D ÅTA PI KE SIG A RYKT L I L L A N

NR 18

ER B S G PE T ILIT Ö LLAR T USA S ÄLLSK Ä T LAT K R VA E AD AD RNRN 20 UT E

NR 22 B HU B BO

5 9 8 7 1 4 6 2 3

NR 17

POS A O KAT TTA OR ANE IN

NR 19 IK O N S E R T S RA L

R I O R

9 5 6 1 4 3 2 7 8

NR 15

Ä A STENS ATTRA N TI KA KÖ REAL GUV L ABBA TRON TOFS TIK P TTNA I ISKFÄR AL FRU RIKARE ANERAT NGA DT ANSEE ER P R M PARA

S K A R E

D MY CK TI ON VG RU A KT N PI T U

E SAM ÅSKL NDEN ÖR E DAG O R ASK OFSME PPSAT L E

S LE SEN AR M PAR SAN NO TERA B TIN NDE IND ÖRL IGA TA ANI

U D D I G T

T TE S S S E RA EN NI AS

L E A N

N I D V I S A

S S UP U C SK TE AL CR KY G G DI G

N A G L A R P E L I L A G A

G RE UD S S GT RE UN SK A AK DA E LA ST ME AN NA R GE

K VOLTER IFORME ATTADE A NED T BAN R A V Å NEKA KEJ ÖR ATUS DEL AR ER EPO ISGAT ISKERA KONTR

M A R S B A R N A S K A R A

D J O R T T

ET E A LÖS AT T G A I

ÄR TT D T ÖR A

NR 24 INGEN VARA ET ROL HA MYC A OCH TT GÖR

S I K S A

M A T T E L Ä R A R I N N A

O L Ö S T A

J Ä T T E S T A T Y

G A S T A R

V E C K O D A G

G R I S A R

T R Ö T T H E T

G R O D A

H Y A C I N T

U S E L T

D Ö D L Ä G E

G Y G E T

L S A T R D

ÄD SL Ä A UN ET

IS K R JU P E FL F KR I

S T J Ä R N A

A L I B I

S K O G E N

R A L J A AGN LAT UT NTE

S AN A RT OT A RR

ASK OFY ÄR RA E S VIS AR OS YNK RIÖ

EKEL DEM DLIG A NI HES VANS A SA

A L I B I

S K O G E N

A L U N

G A T T

NR 25 H A L V K L A R T

L A T AM A ÖR U ÄL R K

T A P T O

S OM E PD A RI

K R A N

S M A R T

K A G G E

Z O N O R

S T J Ä R N A

S AN A RT OT A RR

ASK ROFY A ÄR L RA JE S AVIS NAR T OS YNK ERIÖ

EKEL DEM DLIG A NI HES VANS A SA

H A L V K L A R T

L A T AM A ÖR U ÄL R K

T A P T O

S OM E PD A RI

K R A N

S M A R T

LÖSNINGAR 39 KRYSS NR 2/2012 K A Z MA K

NR 26

D O M I N O

K A Z MA K

R O G E R

V R E T A

B STO TER NAR MA L T

S SP E KL Ö P PP IN LI N IG

ÅGU DA ASS ST IPE NIN GSB V I ATT RE

E T MMO SAM TT ATE LIN G ELO R S GL LEO

SNUR K R PA O E VARP I S TUKA R O Ö PR S TRAM

D O M I N O

R O G E R

V R E T A

B STO TER NAR MA L T

S SP E KL Ö P PP IN LI N IG

TÖ OR R KA S PE IT K EN RE AG D T

G A L E A S E N E N K E L S K A L P

I Ä N KART D R I VARG S BER K BEDA A SON K N A REFE L RÖN N NR JA E RA D GLIR A ENE M GA TILL A SE N KT N KLAR O TRO

R E G E R I N G S C H E F

E T MMO SAM TT ATE LIN G ELO R S GL LEO

NR 27 SNUR K R PA O E VARP I S TUKA R O Ö PR S TRAM

R OA I RA ES S PP LÅ AV NE

R OA I RA ES S PP LÅ AV NE

NR 28 S KÖKA DEN NA LAN BEDA KES S BALE KON VED R L MA HAN PYS TA SON LÖDI KOL GENI STN

R CH U L SSOP K W A NY N B O A INC L O S N

IPS I P F O O LON Y G ERÅD I O IP L M UNNA

R CH U L SSOP K W A NY N O I L S

IPS I P F O O LON Y G BERÅD A I O NCIP L O M NUNNA

S P ERAR R R ENAR NADE G A NGAR AK E US KOTT AL I JAG RADE E AR

LE K BO A KE EN LA S ER A SK TO OR

N A V E L T R E V A R E

A R A R A T A M E N N

R LA AVAN R VI AN M YRA OTAL TRA MA ITER L LO DAL RUEL A R

EO NG R FÄ S P EL TE T RT

ZO C IK L LÄ A O Z JO N

OL HE E J DE AX DA M E UN

H FU S T ÖR U K E AN T

H SKA KÅL OR T E TTR LUG ARO NEN DRO M

R A T A D EE T A Ä I M TINTRESSERA KEBAB LAT BIALA INDIS ÖVRERAT OD KRAFT ARR M IA O KREATI GDANKEN D L TER ANATOM MINT A ED LDARNA GASE I V MPA A UR L EETOA ZN VINA RESERV

J A S Å S E X A

LE K BO A KE EN LA S ER A SK TO OR

N A V E L T R E V A R E

A R A R A T A M E N N

ÖRI SAV BE ÅH BIS ONK GU ÖST STA

R LA AVAN R VI AN M YRA OTAL TRA MA ITER L LO DAL RUEL A R

N E S A

D R A G A

NG R FÄ S P EL TE T RT

D I K T I O

CE IL LL I O EO ER

L CHE IKE L J LÄDE A AX ODA Z M JO E NUN

P FFÄ ARR SIM ED R K VA UPP SKU A T NAT SS KA MED ONA

CL O C H R AN PE PS AS SK LA AP S E LL A RK

E ESS PRA AR E D TJI TEN OT R H RÖ VER ENS KTE AL AVG R Å ANN LOG IR ARE NA

I N T I M

F N E Ö G D IE SPY OT KA

S K A T T E RP O IN OC TH AO

D O K T O R

G AR ME L M A H T T A RT A

B E S LK ALK YL SKO LAK

B E D R A

T R U C K

T A M Ö

Ö I VAL ASL PE A G P A ARL LA U B HE R ÄG TI N E S HI OD PE

V R E S I G A

G Ö R A N M I E N

S P R U NT A NN I NH

G U L D K A N T A D L A D O G A A

E L A N

J Ö R G E AN N IR TO AN D D NI AV E ÖR MN

S M O GO M RA EK K TO AV NE G ER LE NE L

A S T E R I S K

LÖR ERA JU LAK NA D R AN LAN ARA KTRI N AM ÄNSA

OGI O F MIX OMINÖ GET G NEKA YRA L ACN YT KE ABER A ÄLV

J A S Å

U T K A S T A R E

U R SKE ÖT

TÖ OR R KA S PE IT K EN RE AG D T

G A L E A S E N E N K E L S K A L P

I Ä N KART D R I VARG S BER K BEDA A SON K N A REFE L RÖN N NR JA E RA D GLIR A ENE M GA TILL A SE N KT N KLAR O TRO

R E G E R I N G S C H E F

S P ERAR R R ENAR NADE G A NGAR AK E US KOTT AL I JAG RADE E AR

S E X A

A

R E G T E VAR ÅDA L VAT IDE SE ASK

NR 34 I N S AY RN I AT R GÖ LT I R HÄ OV P PA AV TO G F ER

NA S F A AL T VE R A ST

S E N A T E N

U SP P T BR A SP PP RA AT T TA R AB VE AT S AT TE EM

NDA ER SAR AGE AG T E VAR ÅDA L VAT IDE SE ASK

NR 33

A

OGI O F MIX OMINÖ GET G NEKA YRA L ACN YT KE ABER A ÄLV

NR 29

L E V E R

NR 32 PAL ÖRI SAV BE ÅH BIS ONK GU ÖST STA

MAJS

F R I I D R O T T S L A N D S L A G E T

MAJS

NR 31

NR 30 U SP P T BR A SP PP RA AT T TA R AB VE AT S AT TE EM

ÅGU DA ASS ST IPE NIN GSB V I ATT RE

ELDS RIAT INGE SJÖF A A LIN R MORA MEN WALD IKE BEVA ETA R NÄ GETT

T ER DE AN D RI ÅG TA T A SK EN DE

TA N MA AR N DB EO L B NE F KA OR RA S

D SKVI ASALA R MÜNC T SFÄR TRE ERG AP N ÄTTE NISS ORG R APRI OGDÖ D U BRO ANGE L DAL E REGNAR

NR 35 MP PLO HEN NY MAT A T RNA OR C O KOS ALT NS ESS ROS NU

H O M O G E N

ÖGERTRAFIK GENERÖS SOVA ATINE PI FRU N ZENITAL ÅNGARE KNAKA KA BABY F G MASUR BACON INDIKATOR DYNAMIT AS ED EXTAS ARENA PALL SYNA L KLAR X A E SKE RUM IL IDE HJULÄNGEL SWEATER ODRYG Y KULI P JA GALT LÄ VRÅL FE ACK IBIS SO KINK PLOGA HUVUD ANA HU OZELOT EXAMEN WOKA YNK HUTA

F I S K N I R A G R A M T T Ä L L E V E R G N I D D U P D O L B R Ö T R E T T E L T O K X A L T R A J A R S K R M A M D I L O L R U L M O O E E U P A V M E T A N E S D G S K C S P R D L T T S O H V S N Å T A T O M F E T I S L B L I I A R A K S E I F P V N E L L N L N M R U N L L F A K I M Ö I A F O E A R O A M Å P A K J J S D T N H T F P D M V P S S U O Ö M S H S R Ä Y P M Ä E S A

NR 36

K R F L O R A U R N A R Ö R A M

NR 37

O R I N K J U H S N O A K A K K S P U S U Ä Q G G N R E K C O S T N Ä B R S S O N A G E R O O I

NR 38

NR 39

G L S A F T L Y S S A L G S I D

F I S K N I R A G R A M T T Ä L L E V E R G N I D D U P D O L B R Ö T R E T T E L T O K X A L T R A J A R S K R M A M D I L O L R U L M O O E E U P A V M E T A N E S D G S K C S P R D L T T S O H V S N Å T A T O M F E T I S L B L I I A R A K S E I F P V N E L L N L N M R U N L L F A K I M Ö I A F O E A R O A M Å P A K J J S D T N H T F P D M V P S S U O Ö M S H S R Ä Y P M Ä E S A K R F L O R A U R N A R Ö R A M O R I N K J U H S N O A K A K K S P U S U Ä Q G G N R E K C O S T N Ä B R S S O N A G E R O O I G L S A F T L Y S S A L G S I D

S A B ÄL A ÖR

H E T T A

G A VA STIC A R RIUM OSA

Y S RANE KFÖR ET R ORO NN R

I RNA ING O N SA AST

S A B ÄL A ÖR

H E T T A

G A VA STIC A R RIUM OSA

Y S RANE KFÖR ET R ORO NN R

I RNA ING O N SA AST

P R DE K Ä FR T

C USH LVIS LACK CHE ÖKEN RANA H Å ON PARTY INN ISAR RUSK A D OLATEN BACILLERNA TANZANIA ALOE KAM PIP ANKARET SPRAKA SPÖ ATTRAHERADES SKINKA SNUTAR NK RÅMA A EA LT ABBE RÖTMÅNAD SLEV LAR BAS EK GAST RAKAD SEXTON KÖR RUM Ä OKAPI RASERIANFALL L OKTETT TALA GET VINSORT ÅKARE NEVA

K HA K ME L V Ä ÖG G

U RDET ONSE S AL AV I ADV NNU A KR RY I

H A TUNG RVAT E MA ANK ERB KRYM OATI NTER

T I T O P P E N

V A R I A N T